Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka edb

Pobierz

Temat w podręczniku znajduje się na stronie 115.. Ocena celująca Uczeń potrafi: opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach Ocena bardzo dobra Uczeń potrafi: opisać skutki zagrożeń dla ludności, infrastruktury i gospodarki kraju spowodowane przezRozdział 1.. * niedobory wody.. Pożary, podręczny sprzęt gaśniczy i gaszenie małych zarzewi ognia Rozdział 2.6.. * niszczenie powłoki ozonowej.. Zdjęcie przedstawia lawinę śnieżną schodzącą z wysokich gór.Start studying EDB powtórzenie wiadomości z działu 1 i 2.. ZAGROŻENIA CZASU POKOJU 1.1.. Wypadki i katastrofy budowlane a. główne przyczynyLekcja 20 - ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA .. * zmniejszenie się zasobów tlenu.. Za zanikanie warstwy ozonowej odpowiedzialny jest głównie chlor z chlorofluoroweglanów (CFC).. * zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.. * załamanie się równowagi przyrodniczej.. b) Wybuchy wulkanów (aktywność.. 15 czerwca 2020Poważne zagrożenia dla każdego z nas, oprócz tych, związanych z działalnością człowieka, stwarza sama przyroda.. Główne zagadnienia z tego tematu to (i tu proszę o wypisanie do zeszytu pewnych definicji) 1. awaria 2. wypadek 3. kolizjaZagrożenia NATURALNE: pożary, obfite i gwałtowne opady, powodzie, ekstremalne temperatury powietrza, silne mrozy i śnieżyce, mgły, trzęsienia ziemi i osunięcia gruntu, wybuchy wulkanów, Zagrożenia SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA: zanieczyszczenia środowiska, awarie, skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi, katastrofy komunikacyjne, wzrost natężenia promieniowania ultrafioletowego, Zagrożenia SPOŁECZNE: socjalne, np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność .Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: a) Zanieczyszczenie powietrza (spalanie paliw, związki siarki i fosforu, pyły toksyczne, metale ciężkie)..

Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka 1.3.

Zagrożenia i skutki burz - porażenia piorunem, strata dobytku, porażenie elektryczne, pożary, uszkodzenie linii elektrycznych, Środki alarmowe - megafon, megafon ręczny, dzwonek, stacjonarna syrena alarmowa, syrena alarmowa z sygnalizatorem świetlnym, dzwon kościelny, Rodzaje ewakuacji - .Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!. Wypadki i katastrofy budowlane a. główne przyczyny b. postępowanie ratownicze 2.. -Katastrofy komunikacyjne np. kolejowe, drogowe.. Najwięcej urazów (ponad 70%) jest skutkiem upadku.. b) Efekt cieplarniany (ocieplenie klimatu, burze tropikalne, podnoszenie się wód gruntowych).edb Zagrożenia występujące w miejscu zamieszkania: społeczne, spowodowane działalnością człowieka oraz naturalne (po jednym przykładzie).. Rozpoznając je właściwie i w odpowiednim czasie możemy zminimalizować groźne dla nas skutki Ćwiczenie 1 Zapoznaj się z opowieściami biblijnymi o potopie i o plagach egipskich.Gospodarczą.. postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną ciszę, spróbuj porozumieć się telefonicznie (dzwoniąc) z policją lub rodziną, podporządkuj się poleceniom napastników..

Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka , Rozdział 2.

Zagrożenia i katastrofy mogą być wywołane przez siły natury lub być wynikiem działalności człowieka.answer choices.. Z danych statystycznych wynika, że w naszym kraju ok. 17% takich zdarzeń przytrafia się ludziom w domu.. Zagrożenia w szkole i cyberprzemoc zadanie domowe: Jak reagować na cyberprzemoc?. postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną ciszę, spróbuj porozumieć się telefonicznie (dzwoniąc) z policją lub rodziną, nie podporządkowuj się .Zagrożenia związane z działalnością człowieka.. * degradacja ekosystemów.Przyczynami katastrof antropogenicznych (związanych z działalnością człowieka) oraz awarii technicznych mogą być: błędy popełniane podczas projektowania, realizacji danego projektu, produkcji urządzenia oraz błędy polegające na jego niewłaściwej eksploatacji.zagrożenia biologiczne (epidemie chorób zakaźnych) • spowodowane działalnością człowieka: zanieczyszczenie środowiska (dymy, pyły, kwaśne opady, odpady, ścieki), awarie (zakładów przemysłowych, energetycznych, urządzeńWszechobecne zagrożenia.. Zagrożenia naturalne: a) Trzęsienia ziemi (ruchy płyt tektonicznych, fale tsunami).. Zagrożenia naturalne 1.2.. Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np.wulkany) lub sztuczne (antropogeniczne - spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej .zagrożenia spowodowane działalnością ..

- Zagrożenia spowodowane działalnością człowi - Pytania i odpowiedzi - EDB3.

Dopiero w 1987 r. na podstawie Protokołu z Montrealu kraje uprzemysłowione zobowiązały się do .Temat w tym tygodniu realizowany to : Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.. Home.ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA Załamanie równowagi przyrodniczej Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Zmniejszenie zasobów tlenu Erozja gleb Degradacja życia biologicznego wód Niedobory wód Niszczenie powłoki ozonowej Degradacja ekosystemówEDB - Postępowanie w sytuacjach zagrożeń - Znajdź parę.. Choroby sercowo - naczyniowe: a) Nadciśnienie tętniczeCzytał: Maks.J,Michał.BUjęcia/zdjecia były brane od wujka google.Montaż: Maks.JFilm ma na celu przekazać jakie sa zagrozenia zwiazane z działalnoscia człowiekaTemat : Zagrożenia związane z działalnością człowieka.. DO POBRANIA: Zadanie: ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA - kartaZanieczyszczenie środowiska przyrodniczego jest wynikiem działalności człowieka, następuje ono w wyniku nie zamierzonej, lecz systematycznej działalności człowieka polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub też jest następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń do: atmosfery (np. awaria w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie w 1986 r.), wód (np. zanieczyszczenie wód Renu w wyniku gaszenia pożaru w .1..

Podręcznik z edb rozdział 4 Klasy IaP i IbP Temat: Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka 1.

Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: a) Zanieczyszczenie powietrza (spalanie paliw, związki .Powoduje ono zanik lub utratę poczucia bezpieczeństwa związanego z życiem, zdrowiem, warunkami egzystencji czy też mieniem.. Zagrożenia naturalne wynikające z praw przyrody.. Źródło nr 1: Działania ludzkie mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: 1.Zanieczyszczenie powietrza 2.Efekt cieplarniany .. powodzie pożary i inne zagrożenia) Określenie rodzaju, miejsca, skali i skutków .. Wymień i scharakteryzuj zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.. Pożary definicja, czynniki niezbędne do .. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA Choroby cywilizacyjne Do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć: 1.. Na podstawie źródła nr 1 wyjaśnij krótko czym są zagrożenia wynikające z działalności człowieka.. najczęstsze przyczyny pożarówPobierz plik wskaż_zagrożenia_dla_miejscowości_w_której_mieszkasz już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. Nie wszystkim zagrożeniom potrafimy zapobiegać.. Zagrożenia radiacyjne np. energia jądrowa, telefony komórkowe.. Poczynając od lat 1930 związek ten był powszechnie stosowany w lodówkach oraz klimatyzatorach na całym świecie.. Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się wszędzie.. Zagrożenia występują nie tylko w czasie działań wojennych, ale również (nawet częściej) w czasie pokoju.. procesu spalania.. Skutki zagrożeń, przeciwdziałanie ich powstawaniu 1.4.. Wiele spośród tych osób jest hospitalizowanych.. Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian,Start studying EDB - rodzaje zagrożeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt