Jodid charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. - Substancje pomocnicze: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, celuloza w proszku, laktoza jednowodna.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. Jodid 200 substancje czynna: jodek potasuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 25mg sitagliptyny.. A są to:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Tabletka Jodid 200 zawiera 200 mikrogramów jodu, w postaci jodku potasu.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Jodid 100, 100 mikrogramów, tabletka Jodid 200, 200 mikrogramów, tabletka 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty - szczepionki przeciw COVID-19..

Tabletka Jodid 200 zawiera 200 mikrogramów jodu, w postaci jodku potasu.Charakterystyka produktu leczniczego dla Jodid 100.

300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: potasu jodek (Kalii iodidum) Tabletka Jodid 100 zawiera 100 mikrogramów jodu, w postaci jodku potasu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera: NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Skudexa, 75 mg + 25 mg, tabletki powlekane 2.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. Circadin 2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Jodid 100, 100 mikrogramów, tabletka Jodid 200, 200 mikrogramów, tabletka 2.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Każda tabletka leku Jodid 100 zawiera 130,8 µg jodku potasu, co odpowiada 100 µg jodu.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów..

Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x ...aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera: 75 mg tramadolu chlorowodorku i 25 mg deksketoprofenu.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ristaben25mg tabletki powlekane 2.. Co znajdziemy w domkumencie?1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg fluorouracylu (50 mg/ml) Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:2.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany..

Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:data ostatniej aktualizacji tekstu charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego 02/2020 zakaz sprzedaŻy, dostawy i/lub stosowania, jeŻeli dotyczy nie dotyczy.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: potasu jodek (Kalii iodidum) Tabletka Jodid 100 zawiera 100 mikrogramów jodu, w postaci jodku potasu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z .SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAURPL przekazał, że w dniu 21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVIDー19 Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego, oznakowaniem opakowań i ulotką dla pacjenta.Charakterystyka Produktu Leczniczego zawiera wszystkie najważniejsze informacje na jego temat (fot. Shutterstock) Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 33,07 kroskarmelozy sodowej i 1,83 mg sodu .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.. Podzielenie dawki powinno uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta, a produkt leczniczy należy stosować z głównymi posiłkami .SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 20 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras).. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Produkt leczniczy zawiera parafinę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt