Trzy przyczyny efektu cieplarnianego

Pobierz

działalność powodująca zwiększenie stężenia .1.. Największy wpływ na wzrost globalnej temperatury ma para wodna (z 36 do 72%), a następnie CO2 (około 9-26%), a następnie metan (4-9%) i ozon (od 3 do 7%).1.Efekt cieplarniany to oczywiście podniesienie temperatury na Ziemi, co wywoła trudne do przewidzenia lawinowe reakcje: 2.Topnienie lodowców i zalewania przez ich wody obszarów nadmorskich, co zaskutkuje utratą miejsc życia i pracy dla ludzi (np. gęsto zaludnione żyzne obszary w ujściach rzek, w tym Wisły) i może spowodować duże konflikty .3.. Powstają tzw. gazy cieplarniane, do których zaliczamy: dwutlenek węgla C02, metan CH4, podtlenek azotu N20, ozon, związki bromu i chloru, freonu, dwutlenek siarki S02.. Tworzą fragmoplast uczestniczący w tworzeniu ściany komórkowej.. ;zdarzają się też, że ludzie nie zdając sobie sprawy z skutków ubocznych wylewają tony litrów na trawniki.Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takaż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary) oraz jednym z największych źródeł dwutlenku węgla - motoryzacją.3.. Ówczesne skutki mogą być katastrofalne: może nastąpić zalanie poważnych obszarów na całej Ziemi, mogą zwiększyć się obszary pustynne.Przydatność 80% Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego..

Spowodować ...Przyczyny efektu cieplarnianego.

prawda / fałsz.. Pochłonięta przez Ziemię energia jest wypromieniowywana (w dalekiej podczerwieni).. Z branży zwierzęcej.. Chociaż krowy.. Przyczyny efektu cieplarnianego Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takaż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary).Przyczyny i skutki efektu cieplarnianego Przyczyny: Wycinania lasów deszczowych - powoduje to zmniejszenie ilości pochłanianego dwutlenku węgla, przez co zalega on w atmosferze i powstrzymuje promieniowanie podczerwone przed swobodnym ujściem.. Istnieje kilka czynników, które zwiększyły ilość gazów cieplarnianych zawartych w atmosferze, jak widać poniżej.. Obecność efektu cieplarnianego stwierdzono także na Marsie, Wenus oraz na Tytanie - księżycu Saturna.. Słońce jako grzejnik dostarcza energii (w świetle widzialnym).. Ziemia to ciepło pochłania, a następnie oddaje je poprzez chmury, atmosferę i swoją powierzchnię.Występuje jednak nie tylko na Ziemi.. Wzrost stężenia gazowego dwutlenku węgla wynika z ilości spalania paliwa olejowego, paliwa organicznego i węgla, tak że przekracza on zdolność wody morskiej i roślin do jego pochłaniania.1) Zaznacz gazy przyczyniające się do powstawania efektu cieplarnianego a) tlenek siarki b) pożary c) tlenek węgla d) pustynnienie e) metan f) susze 2) Zaznacz przyczyny naturalne a) wycinanie drzew b) topnienie lodowców c) pożary d) wybuchy wulkanów e) psucie się f) susze 3) Zaznacz skutki efektu cieplarnianego a) zmniejszanie się lądu b) wycinanie drzew c) zmniejszanie się .Przyczyny efektu cieplarnianego..

Skutki efektu cieplarnianego.

wypalanie lasów, naturalne pożary, spalanie paliw.. Wysokie temperatury spowodowały wzrost zagrożenia pożarami.Podsumowując, skutki efektu cieplarnianego już teraz wywołują bardzo niepokojące zmiany w klimacie Ziemi.. 5) Zmiana podziału na grupy - w każdej nowej grupie są reprezentanci wszystkich poprzednich grup ekspertów.Skutki globalnego ocieplenia.. Przyczyny powstawania.. Rozdział czwarty składa się głównie z obliczeń strumienia ciepła przepływającego przez promieniowanie cieplne ze Słońca na Ziemię, strumienia ciepła emitowanego przez Ziemię oraz z bilansów energii dla Ziemi, atmosfery i Ziemi z jej atmosferą.najważniejszych informacji, wyjaśnienie wątpliwości i przygotowanie zestawów karteczek, na których wypisane będą skutki efektu cieplarnianego (jeden na każdej karteczce).. Oszczędność wody.. Źródła gazów cieplarniany w atmosferze:6. prawda / fałsz.. Efekt cieplarniany a globalne ocieplenie; Skutki globalnego ocieplenia; Zapobieganie globalnemu ociepleniuPowstawanie efektu cieplarnianego.. Stanowią szlak, po którym poruszają się białka motoryczne.. 9.Przyczyną efektu cieplarnianego jest wzrost stężenia dwutlenku węgla (CO 2), a także inne gazy w atmosferze.. Paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, stały się integralną częścią ludzkiego życia.Przydatność 80% Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego..

Dwutlenek węgla - C02Przyczyny efektu cieplarnianego 1.

Poza tym może on zachodzić wszędzie tam, gdzie ciało niebieskie otacza atmosfera.. Przyczyny efektu cieplarnianego Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takaż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary).3.. Zwiększenie emisji metanu, dwutlenkuAnalogia efektu cieplarnianego z domem z dwóch poprzednich rysunków.. Ludzie po stresujących godzinach w pracy chcąc się zrelaksować wlewają miliony litrów wody tygodniowo do wanny.. Biorą się one między innymi z rozwijającego się przemysłu, spalaniem paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla).. prawda / fałsz.. Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów w atmosferze Ziemskiej.. Zmiany klimatu niosą ze sobą coraz większą częstotliwość występowania fal upałów.. Atmosfera zaburza ten proces wymiany ciepła, głównie poprzez ograniczenie ilości ciepła wypromieniowywanego z powierzchni planety i .Przyczyny efektu cieplarnianego: Naturalny efekt cieplarniany jest potęgowany przez gazy cieplarnianie emitowane do atmosfery głównie przez człowieka.. Odpady przemysłowe i .Naukowcy uważają, że efekt cieplarniany występuje z powodu następujących gazów: +..

Znaczenie efektu cieplarnianego w globalnym ociepleniu klimatu.

Ucierpiała gospodarka - straty w rolnictwie wyniosły 15 mld euro.. Biorą udział w procesie kariokinezy.. W skutek działalności człowieka, między innymi stosowania paliw kopalnych, warstwa emitowanych gazów cieplarnianych uległa pogrubieniu, zakłócając naturalną równowagę w środowisku, co spowodowało pogłębianie się efektu cieplarnianego, a zarazem jego negatywne konsekwencje.. Ciało niebieskie pozbawione atmosfery pochłania i emituje promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni.. Za podwyższenie temperatury naszej planety odpowiedzialny jest przede wszystkim dwutlenek węgiel.Inne gazy szklarniowe to: freony, halony, metan i tlenek azotu IV.. Odpady z gospodarstw domowych, takie jak odpady z tworzyw sztucznych lub pianki.. Zmiany powodujące wzrost nasilenia efektu cieplarnianego są główną przyczyną obserwowanego na Ziemi globalnego ocieplenia.. Jedno ze zwierząt z branży zwierzęcejmoże powodować efekt cieplarniany u krów.. Przyczyny powstawania efektu cieplarnianego Ostatnio zmiany koncentracji są ponad wszelką wątpliwość spowodowane działalnością człowieka.. Zdaniem specjalistów zrelaksować się można w inne sposoby np. iść na spacer.. Jednak apogeum tego zjawiska powinno nastąpić w najbliższym półwieczu.. W 2003 roku wysokie temperatury w Europie przyczyniły się do śmierci 35 tys. osób.. Skutki efektu cieplarnianego.. procesy gnilne, hodowla bydła i uprawa ryżu.. Energia promieniowania słonecznego na Ziemi przekształca się w energię cieplną.. Odpady z gospodarstw domowych.. Największym skutkiem efektu cieplarnianego jest ocieplenie klimatu.Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane.. Gazy cieplarniane w atmosferze (które nie pochłaniały światła widzialnego), pochłaniają daleką podczerwień .Wypisz 3 przyczyny i 3 skutki a)dziury ozonowej b)kwaśnych opadów c)zwiększenia efektu cieplarnianego Wypisz 3 przyczyny i 3 skutki a)dziury ozonowej b)kwaśnych opadów c)zwiększenia efektu cieplarnianego około 8 godzin temu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt