Konspekt lekcji gimnastyki przewrót w przód

Pobierz

> Musimy stanąć w lekkim rozkroku, ręce wyciągnąć do góry.. > Teraz trzeba pochylić się do przodu, chowają głowę między .Konspekt gim przewrót w przód Rozmiar 174,7 KB: KONSPEKT Z GIMNASTYKI Zbigniew Ligęza M3 S - gibkość, koordynacja siła RR U - przewrót w przód do rozkroku W - co to jest gibkość i jak możemy ją poprawić P - współpraca z partnerem, dokładność przy wykonywaniu ćw.. bieg z wysokim unoszeniem kolan bieg z uderzaniem piętami o pośladki wyrzucanie prostych nóg w przód .. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach Konspekt lekcji gimnastyki Data: 18 luty 2014 Miejsce zajęć: mała sala gimnastyczna III LO w Kielcach .konspekt lekcji wf z gimnastyki.. Rozgrzewka wykonywana jest z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych.Konspekt nr 9 BEATA KALAMUS KONSPEKT LEKCJI GIMNASTYKI: Zadania: U- nauczanie przewrotu w przód z przysiadu podpartego do postawy S- siła obręczy barkowej, koordynacja W- zasady prawidłowej współpraca z partnerem podczas ćw.. Dwiczenie równoważne-przejście krokiem "polkowym" przez równoważnię 2.. Na sygnał N bieg do materaca, przewrót w przód, obicie piłki leżącej w szarfie o ścianę, odłożenie piłki i powrót biegiem do zespołu.lekcji.. W -zasady bezpieczeństwa na lekcji gimnastyki S- siła mm obręczy barkowej , gibkość ,zwinność P- samokontrola i samoocena , zachowanie bezpieczeństwa na lekcji gimnastyki KLASA - I gimnazjum MIEJSCE ĆW..

Zadania dodatkowe: - Nauka przewrotu w przód.

przodem i tyŁem do Środka .. sali - skip a - skŁony gŁowy - skŁony tuŁowia w przÓd - w truchcie krĄŻenia rr .Zachęcenie do udziału w lekcji.. Cele: Umiejętności: - Uczeń wykonuje .I stacja - przewrót w przód w przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przewrót w tył, przewrót w przód z półprzysiadu ponad przeszkodą - nad piłką lekarską do przysiadu podpartego.. Przewrót w tył ze stania o nogach prostych do rozkroku 3.. > Ważne, aby nie zginać nóg w kolanach i starać się trzymać proste plecy.. Zbiórka w dwuszeregu.. Ustawienie w kole.Konspekt lekcji z gimnastyki artystycznej Temat lekcji: Elementy gimnastyki artystycznej - ćwiczenia z piłką.. krĄŻenie rr w przÓd - j.w.w tyŁ - krok odstawno -dostawny .. > Dłonie należy oprzeć przed sobą, na szerokość barków.. - Rozwijanie równowagi i orientacji przestrzennej.. II stacja - skok w dal z miejsca (liczymy ilość stóp).. Zabawa ożywiająca- "Berek inicjator" Trucht po obwodzie koła - na sygnał nauczyciela: krążenia ramion w przód i w tył, skip A, skip C, krok odstawno- 3min.. bieg w miejscu 8' Rozsypka.. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gimnastyka, Doskonalenie przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.. gŁÓwna a - trucht - naprzemianstronne .. Skok rozkroczny przez kozła 4.. -sala gimnastyczna CZAS - 45 minut ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH - 20 PRZYBORY I PRZYRZĄDY .Konspekt lekcji wychowania fizycznego z gimnastyki Prowadzący: Monika Kurowska Klasa: IV Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Czas: 45 min Dział programu: gimnastyka Zadanie główne: Przewrót w przód z przysiadu podpartego do siadu podpartego..

konspekt gimnastyka scenariusz lekcji wychowanie przewrót litera w przód.

Motywacje: Zmotywuję uczniów do podejmowania aktywności ruchowej, do dbania o swoje .KONSPEKT LEKCJI GIMNASTYKI U- nauka przewrotu w przód z naskoku lotnego ponad przeszkodą.. ZADANIE GŁÓWNE : Poznajemy sposoby asekuracji i samoasekuracji podczas wykonania przewrotu w przód.Zajęcia gimnastyki w klasie 3aKonspekt lekcji wychowania fizycznego-gimnastyka nauka stania na rękach, doskonalenie przewrotów w przód i tył Ćwiczenia w formie 5 zastępów (po 4 uczniów w każdym) Dodatkowo kształtowanie wybranych cech motorycznych m.in skoczność, koordynacja ruchowa Rozgrzewka z piłkami lekarskimi w parach Wszystkie zastępy dokładnie opisane wraz z rysunkami Dodatkowo otrzymujesz wsparcie .Trudne warunki lokalowe w szkole, w połączeniu z niesprzyjającą pogodą zmuszają czasami do prowadzenia zajęć w klasie, auli, sali zastępczej lub innym pomieszczeniu.. Wychowanie fizyczne.. ruchowych P - wdrażanie do współpracy z partnerem podczas ćw kształtujących Klasa II ac - dziewczęta Ilość ćwiczących- 20 Czas lekcji- 45 minut Miejsce .Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego z gimnastyki Temat: Przewroty ł ączone w przód i w tył..

I różnych prac.-w marszu co trzeci krok skłon w przód 2.

5.zabawa oŻywiajĄca "berek" 3' dwuszereg, kontrola wzrokowa stroju i obuwia sportowego ii.czĘŚĆ.. Cele lekcji: Umiej ętno ści: Ucze ń potrafi wykona ć przewroty w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego i przewrót w tył do rozkroku oraz wybrane, dostosowane do własnych mo żliwo ści figury .PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM.. Szkoła podstawowa.. Klasa: Ilość ćwiczących: 15 Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Czas trwania:45 min.. Przedstawiam Państwu konspekt sprawdzonej lekcji z zakresu gimnastyki w trudnych warunkach z przystosowaniem do klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich.Teraz kolej na przewrót w przód krok po kroku z pozycji stojącej.. Figury gimnastyczne.. CZĘŚD GŁÓWNA: Podział na zespoły i przydzielenie do dwiczeo na obwodzie stacyjnym 1.. Data : Dział programu: Gimnastyka Zadanie główne: Nauka przewrotu w przód z przysiadu podpartego Zadania dodatkowe: Kształtowanie gibkości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt