Motyw miłości w literaturze baroku

Pobierz

K. Mrowcewicz, Warszawa 1993.. Morsztyn Zbigniew, Rozkosz mała i krótka, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac.. K. Żukowska, Warszawa 1977.. Obraz Boga w literaturze renesansu i baroku Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny.. Chcąc temu zapobiec, wyrusza on z miasta, w którym spędził młodość (Korynt) i udaje się w podróż.. 2) Wymień i opisz trzy nurty poezji barokowej.. Rozpoczyna się w Hiszpanii i we Włoszech w połowie XVI w.. "Pytasz,co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną" (Jan Lechoń) Pytanie takie stawiało już wielu i wielu próbowało na nie odpowiedzieć.Każdego z nas intryguje przecież problem wartości moralnych,gdyć nie jest to temat zastrzeżony jedynie .. Dzielny wojownik jako jedyny podjął się zadania, które wydawało się niewykonalne.. Po raz pierwszy ten topos, czyli powtarzający się motyw - pojawił się w mitologii.Epoka baroku W epoce baroku dominowały wojny, epidemie oraz choroby.. Sielanka ta opowiada o parze spotykających się w lesie kochanków, Laurze i Filonie.. Znaczenie, przykłady i sposób przedstawiania.. W baroku miłość urasta do wysokiej rangi jest rozpatrywana we wszystkich aspektach nie tylko życia ale i także w sztuce.. Zatrzymuje się w Tebach, gdzie pozbywa się dręczącego mieszkańców stwora, Sfinksa.. W "Mitologii" Jan Parandowski opisuje historię Tezeusza..

Jest odwiecznym motywem wszystkich pokoleń pisarzy i poetów.

poprzez średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, a skończywszy na literaturze współczesnej.. .Motyw miłości - wprowadzenie Miłość to jeden z najpopularniejszych tematów prezentacji maturalnych.. Zainteresowania literackie ujawniali zazwyczaj ludzie wykształceni, nie dbający o swoją popularność.. Literatura baroku rozwijała się w ramach nurtów: poezja metafizyczna, poezja dworska (manieryzm, marinizm, konceptyzm), literatura szlachecko-ziemiańska (pamiętnikarstwo, sylwy).. Franciszek Karpiński Laura i Filon.. PRACA.. Miłość silniejsza niż śmierć… Albowiem miłość mocna jest jak śmierć… Pieśń nad Pieśniami Zakochane pary W literaturze - Romeo i Julia.. 3) Zdefiniuj pojęcie .Motyw vanitas - barok.. Rozkwit przypada na przełom XVI i XVII w.. Bohater pokonuje Minotaura, a wydostaje się przy pomocy nici otrzymanej .Motyw miłości w baroku Motyw miłości w literaturze Motyw miasta Motyw miasta w literaturze Motyw mieszczaństwa w literaturze Motyw nadziei w literaturze.. Treścią księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego.. Nic więc dziwnego, że powrócił motyw marności świata, który został zapoczątkowany w średniowieczu.. To wartość przeciwstawiana często złu, a nawet śmierci.. Zaczęto odważniej pokazywać nagość, przemycać motywy swobodnie erotyczne pod osłoną scen alegorycznych czy mitologiczno-historycznych.W poezji Morsztyna jest wiele przybliżeć religii do miłości, co jest dość często spotykane w literaturze baroku..

Co więcej, motyw śmierci w literaturze występuje w niezliczonych formach i ujęciach.

Marność, [w:] Poeci polscy od średniowiecza do baroku, oprac.. We Francji kończy się w połowie XVIII w.. Miłość barokowa była przede wszystkim miłością sensualną i ściśle łączyła się z fascynacją ludzkim ciałem.. Na przestrzeni wieków, w poszczególnych epokach, królowały określone motywy literackie.. Teorie literackie na temat baroku przedstawiali: E. Teseauro B.Gracian M.K.Sarbiewski (O poezji doskonałej) Poeci .Literatura baroku.. Choć autor zadaje sobie pytanie, jakie są drogi do prawdziwego szczęścia, nie znajduje .Literatura baroku: Barok był reakcją na renesansowe ideały estetyczne, które z czasem spowszechniały i nie pasowały już do nowych niespokojnych czasów.. Ludzkość czuła zagrożenie, obawiano się o własne życie, przeczuwając śmierć.. Charakterystyka epoki baroku: Barok jest to epoka która rozpoczęła się pod koniec XVI wieku i trwała do lat 30- tych wieku XVIII.W baroku otworzyły się drzwi prowadzące do gwałtowności, pożądania, rozkoszy.. W dowód .Trudno je jednoznacznie zdefiniować, gdyż barok rozwijał się w różnych krajach w sposób niejednorodny.. Słowa vanitas vanitatum et omnia vanitas powtarzają się w tej niezbyt obszernej księdze aż 20 razy.. Ludzie w tej epoce poszukiwali nowości, innego spojrzenia na świat.Motyw męża - Motyw męża w literaturze..

Mit Sarmaty - ten motyw wiąże się z szerszym widzeniem- z troską o ojczyznę.

Kolejne utwory oswajają ten trudny temat na swój sposób, co w dużej mierze wynika ze światopoglądu epoki, okoliczności historycznych i danego etapu rozwoju kultury, ale także z indywidualnej wrażliwości konkretnych twórców.Motyw vanitas w baroku.. DOSTĘP.. Wśród bohaterów na pierwszy plan wysuwają się wzorce osobowe dworzanina i sarmaty.W literaturze - Romeo i Julia.. Pytania na sprawdzian z baroku: 1) Wyjaśnij skąd pochodzi nazwa barok, wskaż ramy czasowe tej epoki.. Miłość pokazywano także w intymnej relacji z Bogiem.. Ale miłość jest uczuciem tak silnym, że kiedy jest prawdziwa, potrafi zwyciężać śmierć.. Twórcy barokowi przedstawiali bogactwo formy, ozdobność, dziwność.. "Słownik języka polskiego" definiuje miłość jako "głębokie przywiązanie do kogoś, czegoś, gorące, namiętne uczucie do osoby płci odmiennej".. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej .Motywy literackie.. Słowo "vanitas" oznacza po łacinie marność.. Biblijna Księga Koheleta, zawierająca słowa "marność nad marnościami i wszystko marność" (Koh 1,2), uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł kultury, ukazujących przemijalność i kruchość tego świata.Choć poeta tworzył w okresie baroku, a wiersz zawiera wszystkie najważniejsze motywy i środki literackie charakterystyczne dla tej epoki, "Do trupa" okazał się dla ówczesnych Morsztynowi na tyle kontrowersyjnym dziełem, że twórca prawie zrezygnował z umieszczenia go w swoim opus magnum, zbiorze poezji zatytułowanym "Lutnia".Motyw labiryntu w literaturze..

Nie ma chyba epoki czy nurtu, którego twórcy nie opiewali bądź nie przeklinali miłości.

U Morsztyna najwyrazistrzym przykładem jest sonet " Na krzyżyk na piersiach jednej panny ", w którym poeta pragnie znaleźę się na tym krzyżu wystawionym " między dwiema łotrami " i tam przeżyć swą mękę.Miłość - dworska, lekka, flirt, ale też pokazywana jako uczucie ogarniające całe życie, uczucie, które można przeciwstawić nawet śmierci.. Gdybyś mi skrzydła przypięła!Motywy przemijania, marności świata i śmierci w literaturze polskiego baroku.. W Polsce barok rozpoczyna się w ostatnim 20-leciu XVI w. a trwa do połowy XVII stulecia.Trudno, żeby literatura ominęła tak ważny temat.. To pierwsze ich zakochanie, dlatego przeżywają je niezwykle silnie: Prowadź mię teraz, miłości śmiała!. W przyrzeczeniu, które składają sobie małżonkowie, pada zdanie "i nie opuszczę cię aż do śmierci".. 11528. razy czytane.. Nieprzypadkowo jedną z najważniejszych bogiń była .Motyw miłości występuje w literaturze od samych jej początków.. Miał zabic niebezpieczną bestie zamieszkującą skomplikowaną budowlę zwaną labiryntem.. Motyw ten był podejmowany przez Daniela Naborowskiego .Motyw miłości w literaturze antycznej widoczny jest również w mitologii.. Edypowi wyrocznia przepowiada, że w przyszłości między innymi poślubi własną matkę.. Możemy wyróżnić wiele rodzajów miłości.Zadanie: motyw miłości w literaturze renesansu, baroku i oświecenia omów i porównaj na przykładzie wybranych tekstów Rozwiązanie: czyżby to prezentacja maturalna jesli tak to trzeba na to poswiecic troche czasuW Baroku trudno jest mówić o jednym typie autora, nie było obowiązującego wzorca.. Pisali dworzanie, właściciele ziemscy, żołnierze.. W przyrzeczeniu, które składają sobie małżonkowie, pada zdanie "i nie opuszczę cię aż do śmierci".Barok zrezygnował z renesansowych kategorii umiaru, harmonii i jasności na rzecz dynamizmu, ekspresywności, przepychu, bogactwa ornamentacyjnego i stylistycznego.. Ale nie tylko.. W tej krótkiej definicji zawarty jest cały szereg rodzajów miłości, gdyż jak wiadomo - "niejedno ma ona imię".Motyw miłości w literaturze.. PRZED SPRAWDZENIEM.. Motyw vanitas po raz pierwszy szerzej pojawił się w średniowieczu, jednak jego prawdziwy rozkwit w sztuce i literaturze nastąpił dopiero w baroku, który swoimi założeniami nawiązywał właśnie do średniowiecza.. Cechy literatury baroku: egzystencjonalna, refleksyjna, wyrafinowana, konceptualna, pełna przeciwieństw.. Ale nie tylko.. Do najpopularniejszych należą, między innymi: motyw samotności, ponieważ samo uczucie ma bardzo uniwersalny i ponadczasowy charakter, motyw matki, dziecka, podróży czy .Motyw miłości w literaturze antycznej.. Mity pełniły ważną funkcję w greckiej kulturze - nie tylko tłumaczyły dane zjawiska oraz wiązały się z religią, lecz także ukazywały pewne wzorce postępowania.Motyw miłości szczęśliwej - Motyw miłości szczęśliwej w literaturze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt