Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 41-45 jednym wyrazem tak aby powstał tekst

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Testowane struktury: 1. czasownik to be w czasie przeszłym .. Uwaga!. She's got long brown hair and a nice smile Uzupełnij każdą lukę (18.1. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Przeczytaj tekst.. Question from @oli4491 - Język angielskiPrzeczytaj opis ilustracji.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny.. (6 pkt) Przeczytaj opis ilustracji.. Zadbaj o pełną poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał food pyramid; Opowiadanie kryminalne z dialogiem; Głoski litery sylaby ćwiczenia online; Ostatnio wyszukiwane..

Przeczytaj opis ilustracji.Uzupełnij każdą lukę(4.1.-4.5.)

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficznaPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę 1- 4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (2.1.-2.6.). Wymagana jest pełna poprawność ortogra czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. maturalne karty pracy; graniastosłup; PODRĘCZNIK KLASA 4; odpowiedzi; przedsiębiorczość; TECHNIKA; 4 klasa; junior explorer 5 odpowiedzi .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę 8.1.-8.4. jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Proszę, wydrukuj kartę pracy, która jest poniżej i uzupełnij ją..

Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zakreśl literę A, B lub C.. (0-4)Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. (0-4) ZADANIE OTWARTE4 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.1 Czwartek 23 września 2010 + Gazeta Wyborcza + Zadanie 7.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij każdą lukę (7.1.-7.6.). Uwaga!. Uzupelnij każda lukę (1.1.-1.4.). Przeczytaj opis ilustracji.. (1) _____ exciting!Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

... Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. He .Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, aby otrzymać spójne i logiczne .. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. She is in thePrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. The first personPrzeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUPROSZĘ NA TERAZ DAJE NAJ .. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. His roomPrzeczytaj opis ilustracji.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 14 pkt4.. 2011-10-08 17:38:02Przeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16 Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (7.1.-7.6.). [MATURA 2018] Przeczytaj tekst..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójnyi …Przeczytaj opis ilustracji.. jed-ną zpodanych poniżej odpowiedzi tak,aby otrzymać poprawnyPrzeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (2.1.-2.6.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. W zadaniach poniżej przeczytaj pary zdań.. 8.1.3.1 Przeczytaj opis ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt