Wyjaśnij na czym polega niszcząca działalność morza

Pobierz

Dzieli się je na niszczące i budujące.. Działanie rzeźbotwórcze wód morskich obejmuje wybrzeże, czyli pas graniczny morza i lądu.. Wysokie brzegi morskie podlegają niszczącemu działaniu morza, czyli abrazji.. Zadanie.. Ukształtowanie wybrzeży i procesy na nim zachodzące wpływają w dużym stopniu na możliwości wykorzystania gospodarczego.Materiał,którysięznalazłna platformie abrazyjnej, ulega przemyciu i przesortowaniu przez falującewody.. - Zadanie 1: Oblicza geografii 1.. Zadanie.. Masy wody, uderzając o wysoki brzeg, rozbijają i rozkruszają skały, powodując ich odpadanie.Działalność morza polega na kształtowaniu wybrzeża wskutek: niszczenia (erozji), transportu materiału skalnego oraz budowania (akumulacji).. Polega ona na stopniowym erodowaniu brzegu morskiego przez nieustannie napierające morskie fale.. Jakie dwa podstawowe procesy obejmuje niszcząca działalność wiatru.. Plaże występują też niekiedy u podnóża klifu.. Polega ona na działaniu fali przyboju na wysokie skalne wybrzeże.Niszcząca działalność morza.. Niszcząca działalność mórz polega na tym, że wysokie brzegi morskie podlegają niszczącemu działaniu morza.. Tego typu wybrzeża są atakowane przez fale morskie, które kruszą i odrywają skały budujące brzeg.Niszcząca działalność morza: Podstawowym procesem niszczącym morza jest tzw. abrazja morska.. Np. w strefach pływów morze zabiera materiał niesiony przez rzeki, niszczy i rosszerza ujście nadając kształt lejka..

Wyjaśnij, na czym polega niszcząca działalność morza.

Działalność niszcząca wiatru to deflacja, korazja (erozja eoliczna).Budująca działalność morza.. Agnieszka.. Wynik pracy wiatru zależy od stosunku pomiędzy jego siłą a odpornością powierzchni, na którą oddziałuje.. Najdrobniejsze częściilaste i piaszczyste przemieszczane sądo morza, gdzie tworząone platformęakumulacyjną.. W pewnym oddaleniu od linii brzegowej osadzają się wały burzowe.Rzeźbotwórcza działalność morza widoczna jest przede wszystkim na wybrzeżach, czyli na granicy lądu i morza.. Wybrzeża kształtowane są przez fale, pływy oraz prądy morskie.. Kiedy jednak wiatr uderza o powierzchnię luźnych skał takich jak: piasek, czy pyły, może porwać ich cząsteczki mineralne.. Wybrzeża wysokie.Niszcząca: - wysokie brzegi morskie podlegają niszczącemu działaniu morza (abrazja) - wybrzeża te, są atakowane przez fale morskie, które kruszą i odrywają skały budujące brzeg.. Wybrzeża wysokie zbudowane są ze skał krystalicznych odpornych na procesy niszczenia przez fale, czyli abrazję.Niszcząca działalność morze polega na uderzaniu fal morskich.. Wiatr może przenosić i toczyć małe okruchy skalne i mineralne, jeśli tworzą one luźne skupiska.30.. W zależności od rodzaju wybrzeża różna jest działalność morza- wybrzeża wysokie są niszczone, a na płaskich przeważa działalność budująca..

Średnia : Wyjaśnij na czym polega niszcząca działalność morza.

Na podstawie mapy turystycznej lub topograficznej zaplanuj trasę wycieczki pieszej gdzieś po okolicy w Małopolsce w opisie uwzględnij ciekawe.Woda morska oddziałuje w sposób niszczący (abrazja) lub budujący na wybrzeża morskie.. Wywiewanie tych cząstek nazywa się deflacją.. Question from @MisiaMisiunia - Gimnazjum - GeografiaNiszcząca działalność morza nazywana jest abrazją.. 2012-01-01 13:45:24 Matura 2018 wypracowanie Lalka tęsknota siła niszcząca czy budująca ?. Przekrój klifu.Wiatr może cząstką poruszać, przesuwać, toczyć, unosić.. Strona 142.. Budująca działalność morza Jest widoczna głównie na wybrzeżach niskich.. Średnia : 5.0.. - Niszcząca działalność morze polega na uderzaniu fal morskich - Pytania i odpowiedzi - GeografiaWyjaśnij na czym polega niszcząca działalność morza.. Tworzą się tam piaszczyste plaże, leżące pomiędzy zasięgiem fal sztormowych a najniższym poziomem wody.. Niszcząca działalność morza polega na kruszeniu oraz rozdrabnianiu.Wyjaśnij na czym polega niszcząca działalność morza.. Wybrzeża można podzielić na: płaskie, niskie i wybrzeża strome, wysokie.Działalność morza przyczynia się także do kształtowania ujść rzecznych.. Procesy deflacyjne .. Na czym polega deflacja.. Prowadzi to do powstawania nisz abrazyjnych w skale i podcinania brzegu.Wybrzeża można podzielić na: płaskie, niskie i wybrzeża strome, wysokie..

Na czym polega budująca działalność morza.

Działalność morza zaznacza się przede wszystkim na granicy morza i lądu, czyli na wybrzeżu.. 34. Podaj definicję gleby.. Polski.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Polub to zadanie.. Na platformie abrazyjnej pozostająnajgrubsze fragmenty skał,którepo pewnym czasie ulegajązaokrągleniu.. Wymień rodzaje gleb.Niszcząca działalność wiatru Powietrze uderzając swoimi cząsteczkami o litą skałę, przeważnie nie wywołuje żadnego widocznego skutku.. Jej źródło leży na wysokości 1800 m n.p.m., a ujście - na wysokości 700 m n.p.m.Wyjaśnij, na czym polega niszcząca działalność morza.. 2015-05-06 11:36:10 Opisz w kilku zdaniach na czym polega budująca rola wisły.. Wybrzeże kształtować mogą fale morskie, pływy lub prądy.. Działalność niszcząca morza zależna jest, przede wszystkim od siły fali oraz odporności skał.. Polega ona na stopniowym erodowaniu brzegu morskiego przez nieustannie napierające morskie fale.Działalność morza obejmuje procesy powodowane przez fale, pływy i prądy morskie.. Dodatkowo skały te są rozrywane przez powietrze sprężone w szczelinach skalnych.Długość rzeki na mapie w skali 1:100 000 wynosi 14 cm.. Działalność morza, może być niszcząca lub budująca, a jej rodzaj zależy od rodzaju wybrzeża:Na czym polega działalność dla dobra wspólnego?.

Jej efektami są plaże i mierzeje.Niszcząca działalność morza.

Działalność rzeźbotwórcza wód morskich obejmuje przede wszystkim wybrzeże, czyli pas graniczny między lądem a morzem, na którym widoczne są skutki procesów brzegowych.. Wiatr niszczy, transportuje i buduje.. Na niskich wybrzeżach morskich przeważnie ma miejsce akumulacja.. Tego typu wybrzeża są atakowane przez fale morskie, które kruszą i odrywają skały budujące brzeg.Niszcząca działalność morza: - fale morskie uderzają w stronę wybrzeże klifowe (efekt abrazji), - sztorm (powoduje spustoszenie w okolicznych portach jak i na plażach), - pływy morskie.. Zakres podstawowy.. Jakie formy terenu powstają w wyniku budującej działalności wiatru.. Zadaj to pytanie.. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Niszcząca działalność morza polega na kruszeniu oraz rozdrabnianiu Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 1.Reforma 2019, Podręcznik.. Zadanie.. Niszcząca działalność morze polega na uderzaniu fal morskich.. Niszcząca działalność morza Jest widoczna głównie na wybrzeżach wysokich.. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Reforma 2019 - strona 142.. Działalność może być niszcząca (abrazja) - na wysokich wybrzeżach lub transportująca lub akumulacyjna - na niskich wybrzeżach.. Wybrzeża morskie to obszary styku powierzchni lądowych z powierzchniami morskimi, bądź oceanicznymi.. 2018-05-05 13:02:21Działalność wiatru dzieli się na procesy niszczenia, przenoszenia i osadzania.. Polega ona na działaniu fali przyboju na wysokie skalne wybrzeże.. Budująca działalność morza: - akumulowanie w strefie brzegowej materiału niesionego przez fale (powstaje plaża), - nadbrzeżne wały burzowe, - wydmy nadmorskie, - mierzeja (kosa), - piaszczyste wały (lido).Dzialalnosc morza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt