Zaznacz trzy zdania odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji mezopotamii

Pobierz

A. Najwspanialszym zabytkiem architektury bizantyjskiej jest kościół Mądrości Bożej (Hagia Sophia).. Mezopotamia i jej dzieje.. W Chinach nie zajmowano się astrologią.. Cywilizacja to rozwinięte społeczeństwo, charakteryzujące się wysokim poziomem organizacji politycznej oraz kultury materialnej.. Muzułmańscy rzemieślnicy wykonywali broń z doskonałej stali damasceńskiej.. W XV w. Chińczycy przejęli od Europejczyków druk.4.. 4.Przyznaje się po 1 p. za poprawne uzasadnienie odnoszące się do każdego z dwóch podanych skutków.. Zaliczamy do niej pismo gracie, literaturę.Wskaż zdania fałszywe.. epoka: Starożytność.. Wymień trzy główne dziedziny gospodarki egipskiej.. Historia Historia cywilizacji i kultury jest przede wszystkim historią zorganizowanych grup ludzi.. W Mezopotamii znano systemy: dziesiętny i sześćdziesiętny, które posłużyły do opracowania systemu miar i wag.. Podstawową ciężaru jest kilogram II.. i skrótowo Bizancjum) - termin historiograficzny , używany od XIX wieku na określenie greckojęzycznego , średniowiecznego cesarstwa rzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu .. Po śmierci ojca pokonał Persję, a jej tereny włączył do swojego kraju, po czym rozpoczął kolejną wyprawę na wschód i dotarł aż do Indii.. Sumerowie przejęli od Egipcjan podział godziny na 60 minut.. W Mezopotamii rozwinęła się astrologia, odrzucano natomiast wiarę we .4..

Zaznacz trzy zdania odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji chińskiej.

2)Cywilizację chińską cechował rozwój filozofii, literatury i matematyki.. W IV tysiącleciu p.n.e. osiedlili się u ujścia Eufratu i Tygrysu.. B. Arabeski to ornamenty przedstawiające motywy zwierzęce, ludzi oraz Boga.. W Mezopotamii znano systemy: dziesiętny i sześćdziesiętny, które posłużyły do opracowania systemu miar i wag.. Wymień trzy główne dziedziny gospodarki mezopotamskiej.. W Mezopotamii rozwinęła się astrologia, odrzucano natomiast wiarę we wróżby, w czary i uroki.Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii.. Sumerowie przejęli od Egipcjan podział godziny na 60 minut.. Dzięki temu wiele z nich zachowało się do naszych czasów.Gdy środek ciężkości okresu Uruk stopniowo przesuwał się na południe Mezopotamii, w północnych jej obszarach wyodrębniła się kultura Gawra, która równolegle rozwijała się tam przez większą część IV tysiąclecia p.n.e., aż do okresu historycznego, czyli do ok. 2900 r. p.n.e. Eponimiczne stanowisko dla tej kultury to Tepe .Starożytna Mezopotamia - Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie.. Zaznacz trzy zdania odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji chińskiej.. * Sumerowie zakładali wielkie miasta.. - Skonstruowali koło garncarskie i jako pierwsi dokonali wytopu brązu.. W XV w.Mylne są nasze opinie, że niewiele pozostało z tamtych czasów, jednak po głębszym zastanowieniu się dochodzimy do wniosku, że wiele wynieśliśmy z tamtej kultury..

Zaznacz zdania prawdziwe odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji bizantyjskiej.

Cywilizację chińską cechował rozwój filozofii, literatury i matematyki.. Jeśli masa ciała znajdującego się na powierzchni Ziemi zwiększy się dwukrotnie, to jego ciężar będzie dwukrotnie większy III.. Znaki zapisywano na wilgotnych i miękkich glinianych tabliczkach za pomocą przyciętej trzciny.. W Chinach nie zajmowano się astrologią.. Worek pierza o masie 2 kg ma mniejszy ciężar niż butelka napoju o masie 2 kg4 Zaznacz zdania prawdziwe odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji muzułmańskiej.. Około 3500 pne na terenie południowej Mezopotamii w dorzeczu rzeki Eufrat.. Musi bowiem istnieć jakaś wspólnota .C.. i Tygrys zaczęły powstawać pierwsze organizacje miejskie, a wraz z nimi pierwsze formy świadczące o życiu kulturalnym Sumerów.Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii.. B.TEST 3 poziom rozszerzony Słownictwo Zadanie 1 Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (TRUE) czy fałszywe (FALSE).. A) Dama z gronostajem [Dama z łasiczką] B) Leonardo da Vinci Przyznaje się 1 p. za pełną i poprawną odpowiedź (łącznie A-B).. A, B, D - X Przyznaje się 1 p. za wszystkie poprawnie zaznaczone zdanie prawdziwe.. Oba rodzaje dziedzictwa pozostawionego przez dawne społeczności są zresztą nierozdzielne.. Najstarsze cywilizacje powstały w warunkach dogodnych dla rozwoju rolnictwa: 3..

2.Zaznacz zdania odnoszące się do podbojów Aleksandra Macedońskiego.

Wyznawcy islamu doceniali osiągnięcia kulturowe mieszkańców podbitych terenów.. Przedstawie zasadnicze osiagniecia starozytnych cywilizacji, ktore sa wazne dla historii i wciaz obecne dzis.. Sumerowie wynaleźli pismo pod koniec IV tysiąclecia p.n.e., wiązało się początków z koniecznością tworzenia rozmaitych inwentarzy, rachunków, testamentów itp. Pierwsze pismo składało się z piktogramów.1.. Chińczycy wynaleźli papier, proch i porcelanę.. Wspomniane wynalazki i osiągnięcia rzymskie .. "Cywilizacja" i "kultura" to pojęcia odnoszące się zarówno do spuścizny duchowej, jak i materialnej.. Cywilizację chińską cechował rozwój filozofii, literatury i matematyki.. Chińczycy wynaleźli papier, proch i porcelanę.. Następnie tabliczki utwardzano, susząc na słońcu lub wypalając w piecu.. ( wypisz 3 zdania które pasują do polecenia) 1)Chińczycy wynaleźli papier, proch i porcelanę.. - Wynaleźli koło, a następnie skonstruowali wóz na czterech kołach ciągnięty przez zwierzęta pociągowe.3.. Cywilizacje Mezopotamii.. Dla rozwoju najstarszych cywilizacji kluczowe znaczenie miały wielkie rzeki.. W Mezopotamii znano systemy: dziesiętny i sześćdziesiętny, które posłużyły do opracowania systemu miar i wag.. B. Charakterystycznym obrazem sakralnym powstałym w kręgu kultury bizantyjskiej były ikony.Zaznacz zdania prawdziwe odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji muzułmańskiej..

Jednym z największych osiągnięć Greków jest kultura.

Jedna z najstarszych cywilizacji powstała na Bliskim Wschodzie w Mezopotamii .Osiągnięcia Sumerów (lud zamieszkujący południową Mezopotamię - zapewne o ich osiągnięcia chodzi): - Stworzyli system irygacyjny oraz udoskonalili narzędzia rolnicze m.in. pług.. 3.Do najbardziej znanych osiągnięć cywilizacyjnych należą: papier (chińscy rzemieślnicy wyrabiali go już w I wieku n.e.), papierowe pieniądze, porcelana (w Chinach znana już od XVII wieku), proch strzelniczy, igła magnetyczna, okulary przeciwsłoneczne, sejsmograf i inne.10.. Budowali je z produkowanych przez siebie cegieł glinianych, które dla nabrania trwałości i wytrzymałości suszono na słońcu.To w Mezopotamii pod koniec IV tys. p.n.e. ludzie zaczęli się posługiwać pismem.. Zaznacz trzy zdania odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji chińskiej.. Zaznacz trzy zdania odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji chińskiej.. Bitwa, w której wojska tebańskie pokonały Spartan.. Rzym starożytny był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. Greckie osiągnięcia cywilizacyjne dotyczą wielu dziedzin życia.. Używane zamiennie .Epoka starozytnosci zakonczyla sie oficjalnie niemal 1500 lat temu.. Następnie popraw je tak, aby były prawdziwe.. W Mezopotamii .Mezopotamia: * Najstarsza powstała w Mezopotamii cywilizacja była dziełem Sumerów.. Mimo tego wspolczesnie wciaz istnieja wynalazki, sztuka i kultura tamtych czasow.. (8 pkt.). C .Cesarstwo zachodniorzymskie Cesarstwo Bizantyńskie Cesarstwo wschodniorzymskie , później Cesarstwo Bizantyńskie (w literaturze można też spotkać formę Cesarstwo Bizantyjskie , pot.. Pierwsze cywilizacje powstawaly okolo 4000 - 3500 r. p.n.e.Wynalazki i osiągnięcia rzymskie.. Mezopotamia - międzyrzecze Eufratu i Tygrysu - wchodzi w skład tzw. Żyznego Półksiężyca.. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt