Wycieczki sprawozdanie dyplomowany

Pobierz

rok szkolny 2009/2010.. Nawet nie zauważyłyśmy, kiedy dostałyśmy się tak szybko na miejsce.. ".Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Sprawozdanie dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym, który opracował plan rozwoju zgodnie z rozporządzeniem z 2013 roku.. Data zakończenia- 31.05.2009r.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Stało się!. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w dniu 1 września 2005 roku jako nauczyciel matematyki i informatyki.Sprawozdanie opisowe tworzysz opisując zadania podjęte w czasie trwania stażu.. 19 lipca 2017 29 lipca 2020 Ewelina.. Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-07-06) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la ..

Jestem nauczycielem dyplomowanym!

Sprawozdanie uwzględnia działania podejmowane w związku z edukacją zdalną .. 2 pkt.. POZ w Bodzanowie rozpoczęłam w dniu 1 września 2001 roku jako nauczyciel matematyki i zajęć technicznych.. NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę Sprawozdanie powinno zastąpić obecność tej osoby w wydarzeniu bez straty wiedzy na temat tego co się w trakcie niego działo.. Wraz z opiekunem stażu przygotowałam projekt niniejszego sprawozdania oraz przedyskutowałam zmiany w procedurze awansu zawodowego.. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu wNAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Rozpisane szczegółowo wymagania z wyjaśnieniami jakie działania do nich przyporządkowaćSPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENĘ OCHMAN STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013-31.05.2016 Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie.Nauczyciel dyplomowany.. 1SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wprowadzenie Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU mgr Ewa Paczkowska WPROWADZENIE Swoją pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego im..

78% Sprawozdanie z wycieczki klasowej do Warszawy.

78% Sprawozdanie z wycieczki klasowej do Zamku Królewskiego na Wawelu; 85% Sprawozdanie z wycieczki do Jastrzębiej Góry klasy II "b" Publicznego Gimnazjum w WalimuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego §8ust.2 pkt 1 UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓWW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego 1.Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.. Rozpoczynając swój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmujący okres od 1 września 2016 do 31 maja 2019 roku dokonałam wcześniejszej analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.82% Sprawozdanie- Napisz sprawozdanie na podstawie zapisków w dzienniku.. do 31.05.2003r koszalin; 31 maj 2003r.Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie rozporządzenie z 2013r.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Andersena Mała Syrenka.. Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. nauczyciel mianowany języka angielskiego Szkoły ETE im.. Pojechałyśmy moim samochodem, jechałyśmy około 4 godziny.. ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM..

ponizej zamieszczam sprawozdanie z realizacji zadan w wersji dla dyrekcji szkoly.

Na improwizowaną wycieczkę zaprosiłam dzieci do Irlandii - zielonej wyspy.Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. W piątek 9 lipca o godzinie 18:00 wyruszyłyśmy razem z koleżanką na wycieczkę na weekend do Gdańska.. W sprawozdaniu odpowiadamy na pytania:Witam!. Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY.. Cały czas rozmawiałyśmy na różne tematy i .Wycieczki w nieznane.. mgr Małgorzata Malinowska.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU mgr inż. Iwona Dobrzyńska nauczyciel matematyki i zajęć technicznych WPROWADZENIE Swoją pracę w Publicznym Gimnazjum im.. Dzieci dowiedziały się, że syrenka jest symbolem nie tylko Warszawy, ale też Kopenhagi - stolicy Danii.. za pierwszy semestr.. Wymagane kwalifikacje Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin Opis, analiza, efektywność § 8 ust..

Możesz także pobrać prezentację przygotowaną do webinaru "Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w Gliwicach Adres miejsca pracy: 44-100 Gliwice, ul.SPRAWOZDANIE .. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie z weekendowej wycieczki do Gdańska .. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Anna Sygut Nauczyciel mianowany w Zespole Szkół im ks. Józefa Londzina ul. K. Pytla 1 43-516 ZabrzegSPRAWOZDANIE Z AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: IRENA BANAŚ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES OD 03.09.2018 - 25.01.2019 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, ZADANIA DO REALIZACJI ZAMIESZCZONE W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO FORMY, SPOSOBY I EFEKTY REALIZACJI § 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej .1.. Data rozpoczęcia- 01.09.2009r.. Jeśli potrzebujesz wsparcia pomocy w tym zakresie - konsultacje ze mną znajdziesz tu.. Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr krystyna golis nauczyciel mianowany przedszkole nr 15 w koszalinie czas trwania staŻu: 2 lata i 9 miesiĘcy: od 01.09.2000r.. Spotkanie z Syrenką odbyło się na podstawie opowiadania na motywach baśni H. CH.. poz. 393 ).funkcję opiekuna na wycieczce klasowej do Szklarskiej Poręby, zorganizowanej przez p. Katarzynę Kuśnierz.. Pomyślcie sobie, że opowiadacie koleżance o wycieczce w której uczestniczyłyście a na której była nieobecna i chcecie przekazać jej jak najwięcej konkretnych informacji.. Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt