Uzupełnij dialog podanymi czasownikami wohnst

Pobierz

zad.5 uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę zad w załącznikuPobierz plik uzupełnij_zdania_podanymi_czasownikami już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. Uzupełnij dialogi podanymi wyrazami.. - Am 6.12.1999.Uzupełnij dialogi D i F podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. ćwiczenie z angielskiego explore tretops 3 z lewej strony jest pisownia a z prawej strony wymowa Anagram.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. Marysia podziwia krajobraz.. 1.Uzupełnij dialog podanymi czasownikami w formie czasu present continuous; What.(you/do)?. muszelki i znaczki pocztowe.1 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie present simple.. (……………………………………………………………….). Dziecko uśmiechnęło się do mamy.. (…………………………………………………………) Zosia okryła się szalem.Proszę o pomoc!. Wpisz odpowiednią formę czasownika BYĆ - TO BE.Zadanie: uzupełnij dialog wyrazami z ramki czasowniki napisz w Rozwiązanie: 2 ago 3 missed 4 didn t come 5 did you do 6 took 7 did you see 8 saw 9 didn t Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.7 Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika sein (bist/bin/ist).. Sprawdź rozwiązanie i uzupełnij regułę jedną z form podanych w nawiasie: bin bist ist Jeżeli opowiadam o tym, co robi inna osoba, np. koleżanka, kolega, osoba dorosła, czasownik otrzymuje końcówkę (-e, -en, -t)..

Uzupełnij dialogi podanymi wyrazami.

Małgosia (co robi?). rysować, sprzątać, wracać, myśleć, umieć, podziwiać, pragnąć, leżeć, biec, myć 8.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki.. .Napisz dialog między sprzedawcą a klientem w sklepie.Uzupełnij dialog podanymi czasownikami Hallo wer _____du?. Moja notatka Podręcznik, s. 46-52 1 • liczby: , • osoby: , Czasowniki w czasie oraz niektórych formach czasu Najwyższy!. Przeprowadźcie krótkie dialogi, tak jak w przykładzie.. ssaki O rety!. uzupełnij tekst czasownikami w poprawnej formie Brakujące słowo.Uzupełnij zdania.. W nawiasach napisz, w jakiej stronie występują.. .Przeczytaj tekst i uzupełnij go czasownikami podanymi poniżej w czasie prateritum.. - Hallo, Felix!Czasownik.. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości Uzupełnij notatkę.. Napisz dialog między sprzedawcą a klientem w sklepie.. prezentować • trenować • kolekcjonować Jurek (co robi?). - uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst ..

3.Uzupełnij dialogi podanymi wyrazami.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie7.. 2.Uzupelnij dialog podanymi zdaniami.Uzupełnij dialog, wpisując w luki (1-3) odpowiednie wyrazy z ramki.. klasa 2-3 Przyroda.. Podkreśl czasowniki nieprzechodnie.. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.. 3 Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.. Czasowniki wpisz we właściwej formie.. koszykówkę i biegi.. Angielski klasa 3.. Czasownik sein odmienia się (tak samo jak .. • Główka maku z ziarenkami to .. Dialog ma się składać z 8 - 10 zdań (np: 4 zdania mówi klient , 4 sprzedawca, na zmianę) proszę o użycie jak najprostszych form w hiszpanskim….. "Ich muss ein kaufen" ( "muss" to czasownik modalny i to on jest odmieniony, "einkaufen" to bezokolicznik, więc przedrostek się nie oddziela)1.. • Kartka pocztowa z widokiem to .. Dla każdego dialogu dwa wyrazy podano dodatkowo.. Hier ist aber noch frei.Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst!. Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple: 2.. - Uzupełnij tekst.. 5 Jenny _____ medicine in Oxford.Sprawdzian z języka angielskiego dla kl.4 SP (czasownik to be oraz czas teraźniejszy Present Continuous) Wersja A - dla ucznia nie mającego trudności w nauce (plus * zadanie dodatkowe) Wersja B - dla ucznia mającego trudności w nauce (dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka - posiadającego opinię PPP) Wersja A 1. einmal ein böser wolf….Uzupełnij dialog podanymi czasownikami..

Uzupełnij dialog formą przeszłą czasownika be.

odmieniają się przez rodzaje: w liczbie pojedynczej - , , , a w liczbie mnogiej - i .. Hast du dein Navi…?uzupelnij dialog czasownikami w odpowiedniej formie brainly angielski.. • Guten Abend!Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Babcia .. • Pokazuje minuty i godziny na zegarze - .. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt