Na uproszczonym schemacie przedstawiono faze jednego z ważnych procesów

Pobierz

b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Zadanie 8. Podaj nazwy tych struktur oraz nazwy procesów, które w nich zachodz ą .Arkusz maturalny z biologii - Maj 2009 - poziom Na uproszczonym schemacie przedstawiono obieg azotu w przyrodzie, czyli cykl przemian wolnego azotu cząsteczkowego oraz jego związków nieorganicznych (np. amoniaku, azotanów (III) i (V)) i związków organicznych (np. białek).. Zadanie 7.1.. Porównaj na podstawie schematu proces fotosyntezy i oddychania, wpisując do tabeli po dwa .2 Pobrano ze strony 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.. A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy.. (3 pkt) a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 3. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl CalvinaNa uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin..

Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów.

(3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. (3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. Zadanie 8.. Na podstawie analizy schematu opisz sposób, w jaki substancja X umożliwia działanie tego enzymu.Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z wanych procesów ż metabolicznych zachodzących u roślin.. Na uproszczonym schemacie przedstawiono współzależność dwóch procesów metabolicznych w komórce roślinnej.. Fazę jasną (zależną od światła) i fazę ciemną (niezależną od światła - cykl Calvina-Bensona) oddzielono przerywaną linią..

Na uproszczonym schemacie przedstawiono przebieg fotosyntezy.

Na rysunku przedstawiono budowę skóry pazów, która u tych zwierzł ąt pełni istotną funkcję w wymianie gazowej.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się.. b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Życzymy powodzenia!. Na uproszczonym schemacie przedstawiono proces translacji - jeden z etapów biosyntezy białka.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące procesu fotosyntezy są .Zadanie 8. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokali-zację w komórce roślin-nej przedstawionej powy-żej fazy.METABOLIZM Zadanie 32. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. Istotną rolę w obiegu azotu .ZADANIA: Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. (3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono zasadę działania pewnego enzymu..

(5 pkt) na uproszczonym schemacie przedstawiono przebieg fotosyntezy.

(1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.Podaj nazwę i określ rolę każdego z dwóch elementów budowy chloroplastu, które zapewniają mu częściową autonomię.. Zadanie 33.. Uzupełnij powyższy schemat - wpisz w puste komórki nazwy lub wzory chemiczne substancji będących substratami lub produktami wymienionych .Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.. Na podstawie powyższych danych podaj, w której grupie siewek rośliny uzyskały najwyższy wzrost.. Podaj nazwy (lub skróty nazw) związków chemicznych oznaczonych na schemacie numerami 1-4.Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 5.. (3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. (1 pkt).. C. łańcuch oddechowy.. b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Zadanie 2. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się.. Zadanie 33.. (3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy..

Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.

(3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono faz ę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodz ących u roślin.. Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono zasadę działania pewnego enzymu.Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. (1 pkt).. b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Następnie zmierzono w każdej grupie wysokość wszystkich siewek.. Odpowiedź uzasadnij.. (3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl CalvinaZadanie 8.. Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. Na schemacie A przedstawiono przebieg jednej z faz fotosyntezy - fazę niezależną od światła (cykl Calvina-Bensona), w której zachodzi asymilacja dwutlenku węgla.Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnejNa uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicz-nych zachodzących u roślin.. (3 pkt).. Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. (3 pkt).. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Zadanie 8.. (0-1) Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku oceń, czy poniższe zdaniaNa uproszczonym schemacie przedstawiono struktury A i B występujące w komórce roślinnej oraz procesy zachodzące w tych strukturach.. 2 Na schemacie przedstawiono, w uproszczony sposób, jeden z etapów oddychania komórkowego.. I II Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.MBI_1R Strona 9 z 23 Zadanie 7. Podaj nazwę elementu budowy komórki, w którym zachodzi przedstawiony etap oddychania oraz nazwę związkuFotosyntezy i substratem oddychania tlenowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt