Kreon i antygona konflikt sprzecznych racji argumenty

Pobierz

Jest władcą sprawiedliwym, nie robi wyjątku nawet dla .Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)?. ".To także konflikt boskiego porządku świata, któremu służy Antygona i ludzkiego pojęcia sprawiedliwości, o którym stanowi ziemski władca - Kreon.. Kreon czy Antygona?. Żyjemy w końcu XX wieku.. Z kolei Antygona kochająca swego brata, złamała zakaz władcy Teb, gdyż nie chciała narazić się bogom.Konflikt racji w "Antygonie" Sofoklesa.. SOFOKLESKonflikt dwóch głównych postaci "Antygony" Sofoklesa skupia się wokół ich sprzecznych racji.. Prosze o pomoc jak najszybciej mniej wiecej na poziomie liceum.Najbardziej znana tragedia grecka pt. " Antygona " jest utworem gdzie rozpatruje się problem moralny, który zaistniał pomiędzy Kreonem a tytułową bohaterką tragedii.. Kim są nasi dzisiejsi bohaterowie?. Porusza problemy władzy, konfliktu między prawami niepisanymi a prawem, konfliktu między dobrem ogółu a dobrem jednostki.Kto ma rację Antygona czy Kreon: Główny konflikt z jakim mamy do czynienia w Antygonie jest konfliktem wartości reprezentowanych przez parę głównych bohaterów: Antygonę, siostrę Eteoklesa i Polinejkesa z jej stryjem Kreonem, nowym władcą Teb.. Jaka była jego argumentacja?. Nie zasłużyła na nieszczęścia, które spotkały ją w ciągu jej krótkiego życia.Konflikt między Antygona a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie sprzeczności między prawem boskim, a prawem stanowionym..

Kreon nakazuje ...Czy można więc mówić o konflikcie sprzecznych racji?

W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór, ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił, gdyż był on zdrajcą.. Kreon jest prawowitym władcą Teb, państwa w którym wszystkich obowiązują określone prawa i obowiązki.. Konflikt między nimi rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie moralno-religijnej.Okazuje się, że zarówno Kreon jak i Antygona mieli swoje racje.. W "Antygonie" poznajemy tylko dwoje z czwórki rodzeństwa - potomków Edypa: tytułową Antygonę i jej młodszą siostrę Ismenę.. Istotą konfliktu staje się próba rozwiązania sporu, którego rozwiązać się nie da.moim celem jest udowodnienie, iż Antygona poniosła niezasłużoną karę.. Kreon: - dobro państwa - pozycja mężczyzny 2.. Można by się skłaniać bardziej ku Antygonie za względu na okazaną odwagę, niezłomną wierność własnym przekonaniom i determinację w działaniu.. Tragedia "Antygona" nawiązuje do tych wydarzeń, gdyż rozpoczyna się rozmową Antygony i Ismeny o śmierci ich brata Polinejkesa, którego Kreon zabronił pogrzebać.. Najważniejsze jest dla niego prawo państwowe..

Są zarazem wyrazicielami równie ważnych racji poglądów na świat.

Która z postaci jest wartością w "Antygonie", kogo rację .Antygona czy Kreon?. Każdy wybór doprowadzi do klęski, ponieważ nie sposób dokonać wyboru, która decyzja jest słuszna.. Kreon ogłosił go zdrajcą narodu i nie pozwolił, aby odbył się jego pogrzeb.. Jednak zadajmy sobie pytanie - czy w sporze pomiędzy Antygoną i Kreonem padają argumenty, racje równej wartości, czy też oczywista jest wyższość moralna .Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę .. Kreon - ludzkie prawo, zmarły wróg nadal jest wrogiem, władza +prawo.. Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce.. RACJE KREONA.. I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym.. Antygona chce pogrze­bać brata (zgodnie z nakazami religijnymi), a realizacji tego .Konflikt sprzecznych racji PRAWA BOSKIE- Racje Antygony DYSKUSJA "Prawa boskie kontra prawa ludzkie" KREON PRAWA LUDZKIE- Racje Kreona Jakie cechy posiada Kreon?. Zaprezentuję argumenty, dzięki którym zrozumieją państwo, jak szlachetna i odważna była ta kobieta..

Muszę podać argumenty Kreona i Antgony, dotyczące: 1.

Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę, Lecz potępienie ze strony Kreona (…)" Zrozumieć, czym jest tragizm Kreon i Antygona, maja rację w swoim postępowaniu.. Bracia: Eteokles i Polinejkes wskazani są jako nieżyjący pretendenci .,,Antygona" to tragedia grecka z V w p. n. e. autorstwa Sofoklesa.. Starcie tych dwóch racji ma miejsce w rozmowie Kreona i Antygony i choć sympatia autora i widzów jest po stronie odważnej dziewczyny, trzeba zauważyć, że i Kreon ma słuszne argumenty.Kreon i Antygona to bohaterowie dramatu Sofoklesa.. Jego żona i syn zabili się.. Antygona i Kreon wymie­niają w utworze swe racje i bronią ich, ale tak naprawdę, w antycznym systemie war­tości, rację ma Antygona.. Kreon w swym postępowaniu depcze uczucia rodzinne, w efekcie prowadzi do śmierci żony i syna.. Próba zestawienia owych racji: Racje którymi kierowała się Antygona : Antygona kierowała się w swoim życiu zasadami religijnymi.Antygona i Kreon jako bohaterowie tragiczni - rozprawka.. Zastanówmy się gdzie się podziały dawne wartości, czy mają jeszcze znaczenie dawne myśli? ". Proszę o szybką pomoc!. Antygona urodziła się w rodzie naznaczonym klątwą.. Zakazowi temu odważyła się sprzeciwić Antygona, siostrzenica króla i siostra zmarłego.. W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku .Jakie są argumenty Kreona i Antygony?.

Autor w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami państwowymi.

Kreon ogłosił go zdrajcą […]Napisz wypowiedz argumentacyjną na temat: Kreon i Antygona-konflikt sprzecznych racji.Rozwiąż problem i uzasadnij swoje stanowisko.W argumentacji odwołaj się do Antygony Sofoklesa oraz wybranych kontekstów.. Jakie były rozkazy Kreona?. Udziel odpowiedzi na hasła : Król po śmierci obu synów Edypa.Kreon czy Antygona?. W zakończeniu dramatu Kreon sam to przyznaje.. Dotyczą one bardzo konkretnej sprawy.. Na samym początku "Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Spór toczył się o pochowanie zwłok brata Antygony-Polinika.. Stanowi ona kontynuację tragedii ,,Król Edyp", opowiadającej dzieje dotkniętego klątwą bogów syna króla Teb.. Antygona i Kreon, występując przeciwko sobie w sporze, stają się tym samym dla siebie antagonistami, a dojście do porozumienia jest niemożliwe ze względu na odmienne priorytety każdej ze stron.Przedstaw dwie racje ukazane w "Antygonie" Sofoklesa.. Spór ten później .Kreon reprezentuje racje rozumu, Antygona jest po stronie uczucia.. Antygona: - wolność jednostki - postawa kobiety Chodzi mi o małe rozpisanie każdego z podpunktów, z punktu widzenia Kreona lub Antygony.. Tragizm wyraża się tu poprzez upadek wielkiej wartości.. Antygona " jest najbardziej znaną tragedią grecką.. Dba o swój autorytet, jest niezłomny w swych decyzjach.. Bohaterowie tragedii reprezentują postawy i wartości sprzeczne, przeciwstawne, nie do pogodzenia.. Pragnie wzmocnić władzę królewską.. Spór toczył się o pochowanie zwłok brata Antygony-Polinika.. Muszą wybierać pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami.. Konflikt ten dotyczy pochówku zwłok Polinika.. Zadanie 2.. Czym się kierował?. Być może była to postawa trochę idealistyczna, jednak opierała się na przekonujących argumentach.Odpowiedzi do karty pracy Spór Kreona i Antygony Kreon - zakaz grzebania Polinika jest słuszny, ponieważ: • jest to okazja, by pokazad, że będę silnym, dobrym władcą, dla dobra miasta nie zawaham się przed rządami silnej ręki; • Polinik napadł na Teby, a ja jako władca i obrońca ojczystego miasta nie mogę darować komuś, kto je zdradził; • chcęJesteś w: Ostatni dzwonek-> Antygona Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa Dzieło Sofoklesa nawiązuje do mitu o rodzie Labdakidów i jest kontynuacją tragicznej historii.. Antygona i Kreon ponoszą klęskę.. Kto w tej sprawie ma racje?. Antygona i Kreon, występując przeciwko sobie w sporze, stają się tym samym dla siebie antagonistami, a dojście do porozumienia jest niemożliwe ze względu na odmienne priorytety każdej ze stron.W tragedii antycznej Sofoklesa Kreon i Antygona reprezentują sprzeczne w treści prawa: ziemskie oraz boskie.. Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź Sofoklesa jest głosem osoby pobożnej.Konflikt dwóch głównych postaci "Antygony" Sofoklesa skupia się wokół ich sprzecznych racji.. Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes .Antygona - święte prawo pochówku ściągające gniew bogów, prastare, niepisane prawo, protest przeciwko osądzaniu zmarłych, śmierć jako stan ducha zmazujący winy.. "Antygona" Sofoklesa jest przykładem uniwersalnej tragedii antycznej opartej na konflikcie dwóch racji, z których ostatecznie żadna nie wygrywa.. Kreona jest przede wszystkim królem i postępuje tak jak król, dopiero potem jest ojcem i mężem, kiedy te dwie role wchodzą w konflikt, Kreon wybiera wierność swym królewskim .Konflikt sprzecznych racji bohaterów opiera się przede wszystkim na antytezie: prawo boskie (naturalne, niepisane) i prawo ludzkie (stanowione przez ludzi)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt