Omów cechy literatury barokowej

Pobierz

Kościół IL GESU (IL DŻEZU) w Rzymie to manifestacja potęgi zakonu jezuitów, świątynia, której kształt architektoniczny został podporządkowany propagandzie wiary.Cechy: - najważniejsza jest forma, która ma zadziwiać i zaskakiwać - odwołania do własnej fantazji i natchnienia - stosowanie niezwykłych środków stylistycznych - każdy utwór miał opierać się na koncepcie, koncept powinien zawierać elementy niespodzianki - utwory powinny mieć charakter sensualny (odbierany poprzez zmysły) - odbiorcę należy zaszokować PODZIAŁ POLSKIEJ LITERATURY BAROKOWEJ METAFIZYCZNA DWORSKA SARMACKA - śmierć, przemijanie- Bóg (średniowiecze .Cechy literatury barokowej.. Twórcy często sięgali po środki artystyczne i składniowe oraz chętnie skupiali je w obrębie jednej wypowiedzi lirycznej.. Wywodził się z ariańskiej szlachty i szybko zrobił polityczną karierę w państwie.. Są one ułożone w skomplikowane formy wersyfikacyjne.. Pojawienie się sarmackiej mentalności stało się pretekstem do wyśmiewania przywar nieodpowiedzialnej i zacofanej szlachty.odpowiedział (a) 26.11.2011 o 17:56: 1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Część ze scharakteryzowanych niżej środków można oczywiście spotkać także w utworach lirycznych innych epok, nie tylko baroku.. Malarze i rzeźbiarze starali się uchwycić w swoich dziełach zmienność ruchu..

Cechy sztuki barokowej.

Ramy czasowe, pojęcia: barok, anafora, antyteza, hiperbola, koncept, konceptyzm, marinizm, oksymoron, sonet, kontrreformacja, sarmatyzm.. W literaturze baroku widać zaniepokojenie, utratę wiary w możliwości człowieka, myśl o śmierci, a jednocześnie zainteresowanie cielesnością, emocjonalnością i grzesznością człowieka.. Dotyczy to także wierszy: Marność, Krótkość żywota, Do Anny.. Do najważniejszych prądów baroku zalicza się:Człowiek - "trzcina myśląca" - odzwierciedlenie niepokojów egzystencjalnych epoki baroku w literaturze.. Później zajął się obowiązkami podskarbiego koronnego.. Rozwój dramatu: komedia klasycyzująca i dramat szekspirowski.. Rzeźba sławnego i cenionego barokowego włoskeigo rzeźbiarza Giovanniego Bernini Apollo i Dafne powstała w 1625 roku, przedstawia dwie postaci z mitologii greckiej.. 2010-10-21 14:54:15 Cechy architektury barokowej 2017-05-25 19:32:16 Porównaj cechy sztuki renesansowej i barokowej .Podaj cechy barokowej architektury · Wznoszono świątynie i pałace świeckie - bogato zdobione, monumentalne, dynamiczne.. Popularne motywy: vanitas, Bóg, miłość dworska, życie szlacheckie.Ze względu na sytuacją polityczną kraju, barok był epoką, w której głównie zamartwiano się o losy państwa..

Książki Q&A PremiumPoezja Naborowskiego - Cechy poezji barokowej.

W renesansie człowiek postrzegał świat jako uporządkowane dzieło boskie, w którym miał on realizować swoje pragnienia, ambicje.. Oksymoron - zestawione ze sobą dwa wyrazy (zazwyczaj .Wypisz Cechy Które Dotyczą Sztuki Barokowej.. Cechy literackie tego nurtu ma przykładzie sonetu "Do trupa":Barok - opracowanie epoki.. autor: Daniel Naborowski.. Pisał w latach .. Utwory poetyckie Daniela Naborowskiego odznaczają się kunsztowną, barokową formą.. Charakterystyka sztuki baroku: a) architektura.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Porządek, jasność i harmonia, typowe dla epoki poprzedniej, powoli ustępowały miejsca literaturze bardziej chaotycznej, niespokojnej, nieuporządkowanej, dziwniejszej .W literaturze baroku możemy wyróżnić dwa główne nurty: Literaturę świecką do której należały następujące kierunki: Konceptyzm - był to główny kierunek literatury barokowej, miał wpływ na wszystkie pozostałe kierunki literatury barokowej, cechował się kunsztowną ornamentyką, dziwnymi metaforami, paradoksami, "puentami" - czyli "konceptami", językiem bogatym i niezwykłym, skupiającym na sobie uwagę odbiorcy.Cechy literatury baroku: egzystencjonalna, refleksyjna, wyrafinowana, konceptualna, pełna przeciwieństw..

Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych.

Poetą który w swoich utworach nawiązywał do tego stylu był Andrzej Morsztyn.. Zwróć uwagę na charakterystyczny dla baroku sposób przedstawienia postaci.. Wyjaśnij pojęcia: poezja tyrtejska, mit, mitologia, inwokacja, heroizm, patos, mimesis, epitet stały, tragedia, tragizm, katharsis, zasada trzech jedności, zasada decorum, fatum, bohater tragiczny, ironia tragiczna, wina tragiczna, hybris, alegoria, stoicyzm, epikureizm, horacjanizm, carpe diem, non omnis moriar, exegi monumentum.Charakterystyczne cechy architektury barokowej: Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa "barocco" oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach, w języku francuskim "baroqe" oznaczało w XVI wieku bogactwo ozdób; Marność jest napisana siedmiozgłoskowcem.Cechy stylu barokowego: typy budowli wzorowane dokładnie na renesansie, ale "ze zwiększonym efektem optycznym", duży rozmach budowli, monumentalizm, ciężkie proporcje, dynamika widziana w budynku, rzeźbie, malarstwie, bogactwo dekoracji i form ornamentalnych, przepych, podporządkowanie wielu elementów jednemu głównemu,Omów znaczenie literatury starożytnej.. - Rozwój literatury barokowej w Polsce przypada na - Pytania i odpowiedzi - Język polskiBarok ten odnosi się przede wszystkim do stylu, którego główną cechą jest przepych form literackich..

Jan Parandowski w ,, Mitologii...Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej.

· Budowlę barokową łatwo rozpoznać -.. Wzorce osobowe: szlachcic sarmata, dworzanin.. Literatura • we Włoszech - liryka i kunsztowne erotyki • w Hiszpanii - liryka refleksyjna i mityczna Cechy literatury: • przerost formy nad treścią • dążenie do bogacenia i niezwykłości formy • nadmierna dekoracyjność, przeładowanie ornamentyką, kontrastem, mowa potoczna • nadmiar środków .- barok dworski (poezja dworska) - głównym jej przedstawicielem jest marinista Jan Andrzej Morsztyn, Czynniki wpływające na polską literaturą barokową: - szerzenie się przekonań o sarmackim pochodzeniu szlachty, co prowadziło do braku tolerancji dla nowości, zbytniego przywiązania się do swojskości w literaturze, egoizmu .Poezję baroku charakteryzuje różnorodność.. Współcześnie dzieło można podziwiać w Galerii Borghese w Rzymie.. Sam Bóg był Kimś, kto był przy człowieku non stop, w każdej chwili, sytuacji, w każdej myśli.Cechą estetyki barokowej było zatem wzbudzanie wrażenia i niepokoju.. Pozytywne cechy Sarmaty: - wytrwale bronił przywilejów i swobód szlacheckich, - stał na straży tradycji i przestrzegał obyczajów - był niechętny wyjazdom zagranicznym; Na który wiek przypada rozwój literatury barokowej w Polsce?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt