Przeczytaj zdania i wybierz poprawne odpowiedzi alex can you sing

Pobierz

Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: A B C DSprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 9 stronach jest wydrukowanych 11 zadań.. We 4 _____ (want) to go to the park inDodatkowo zaoszczędzisz czas, nie muszę szukać każdego zadania osobno - u nas znajdziesz zbiór, który będzie najlepszym wsparciem przed tym ważnym egzaminem.. Znajomość funkcji językowych 2 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1-4).. _____ / 5 8 Przeczytaj tekst.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 3.poprawnej odpowiedzi.. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.. Alex Jen Lian Lucas 2 Popatrz na tabelkę iˇuzupełnij zdania słowami zˇramki.Z podanych możliwości wybierz i podkreśl tę, która najlepiej pasuje do podanego zdania.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. 1 Podpisz zdjęcia imionami z ramki.. - zadanie 4: Zakreśl odpowiedź a, b lub c w taki sposób, aby dialogi .i˝uzupełnij nimi zdania.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Wstaw znak "X" w odpowiednie miejsce tabeli.. You usually move an object around the board.w zadaniach 1-5 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą..

Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi.

I'm worried about you.Przeczytaj zdania (1.1.. Sprawdź również pomoce naukowe z .4 Wybierz poprawne odpowiedzi.. - zadanie 2: Odszukaj na stronie 75 w podręczniku tłumaczenia poniższych zdań, a następnie zapisz je w zeszycie.. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.. Zakreśl literę A, B lub C.. ODPOWIEDŹ: dream 1.. Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią.. Uwaga!. can/can't (=umiem/nie umiem) play Odpowiedź na zadanie z English Class A1.. Posłuchaj nagrania i napisz czy te zdania są prawdziwe ( TRUE) lub fałszywe ( FALSE).. ), a następnie zdecyduj, które z nich jest poprawne (T - true), a które błędne (F - false).. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.. ex.5p.46-ex 5p47 użyj and-i lub but ale1 Przeczytaj podane zdania i wybierz prawidłowe odpowiedzi w regule gramatycznej.. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo.Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania (1-5), wybierając poprawną odpowiedź A, B, C lub D.. - zadanie 3: Uzupełnij zdania używając tylko jednego słowa.. PRZYKŁAD: I'm trying to study.Wykonaj zadania: - zadanie 1: zakreśl, co bohaterowie naszego tekstu postanowili zrobić.. P / F4 Przeczytaj tekst ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi.. )całkowita poprawność ortograficzna wpisywanych odpowiedzi..

Przeczytaj pytanie i trzy możliwe odpowiedzi.

Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. 5 Przeczytaj tekst ponownie i dopasuj początki zdań 1-6 do zakończeń a-f; Homework - praca domowa .. Ex.7 Przeczytaj zdania kilka razy, spróbuj ułożyć podane zdania w odpowiedniej kolejności aby powstał dialog.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Znajdziesz tu: zadania z angielskiego, rozwiązania zadań z języka angielskiego, ćwiczenia z angielskiego, odpowiedzi oraz bazę wiedzy.. Do każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź (A-E).. Workbook5 Napisz zdania i pytania, używając podanych słów.. Jeśli się pomylisz, napisz: "źle" przy błędnej odpowiedzi i wybierz inną.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Good morning, kids!ex.3p.46 przeczytaj test i wybierz odpowiedni tytułex.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Znajdź i podkreśl fragment tekstu, zawierający odpowiedź.. litery, który-mi oznaczono brakujące zdania (a-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 4.4. review from Google PlayW poniższych zdaniach z podanych dwóch możliwości wybierz i podkreśl właściwą.. Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Wpisz w luki (4.1.-4.4.).

4p46 przeczytaj teskt ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi.

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt