Na rysunkach przedstawiono różne rodzaje tkanki nabłonkowej

Pobierz

BibliografiaNa schemacie przedstawiono różne rodzaje tkanek miękiszowych występujące w ziemniaku: A - miękisz gąbczasty z liścia, B - miękisz spichrzowy z bulwy.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach .Komórki tkanki nabłonkowej umieszczone są na błonie podstawnej.. Łączy je podobny sposób rozsiewania.. Mięśniówkę gładką tworzą włókna będące pojedynczymi wrzecionowatymi komórkami, z których każda zawiera jedno centralnie położone jądro komórkowe.Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. c) Faza podsumowująca .. łodygi.. Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1995.. 1 - tkanka chrzęstna, 2 - tkanka kostna gąbczasta, 3 - tkanka kostna zbita.Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. A. zewnętrzna powierzchnia ciała (naskórek) B. drogi oddechowe (tchawica, oskrzela) C. jelito cienkie Komórki te ściśle do siebie przylegają.. Po gimnazjumKategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Na rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka.. A. zewnętrzna powierzchnia ciała (naskórek) B. drogi oddechowe (tchawica, oskrzela) C. jelito cienkie.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego .Tkanka nabłonkowa..

3.Rysunek przedstawia różne rodzaje tkanki nabłonkowej.

wzrostową różnych organów roślinnych na stężenie auksyny.Poniższe rysunki przedstawiają różne rodzaje tkanki łącznej oporowej.. Wypełniają karty, odpowiadając na pytania dotyczące różnych typów tkanek.. Dopasuj ilustracje (A-D) do podanych opisów budowy lub funkcji tkanki łącznej (1-4).. MAJ ROK 2009 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 1.. Może to też zależeć od grupy systematycznej zwierzęcia i narządu.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. liście.. Rysunki przedstawiają różne typy owoców..

A.Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.

Na rysunkach przedstawiono prawidłowe i trzy różne patologiczne krzywizny kręgosłupa.. Poprawną kolejność podpisów podaje zestaw: 1 - tkanka kostna zbita, 2 - tkanka chrzęstna, 3 - tkanka kostna gąbczasta.. Po zakończeniu obserwacji uczniowie otrzymują karty z podsumowaniem wiadomości o tkankach (załącznik 2).. To ona nadaje nabłonkowi elastyczność i odporność na wszelkie odkształcenia.Zadanie 1.. A B CZADANIE 5.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.Korzystając z informacji przedstawionych na rysunkach, .. Zakres rozszerzony.. a) Ustal, .Nie są unaczynione, substancje odżywcze pobierają z leżącej pod nimi tkanki łącznej (mają właściwości regeneracyjne).. ODP: 1) bierze udział w wymia-Życzymy powodzenia!. Są one osadzone na jednej, cienkiej warstwie, zbudowanej z białek i wielocukrów, tzw. błonie podstawnej.. Buduje ścięgna oraz więzadła przymocowujące mięsień do kości.. Zawiązki nabłonka pojawiają się już w stadium blastuli, ale może się on różnicować znacznie później z listków zarodkowych: ektodermy, entodermy, mezodermy.. Tkanki nabłonkowe dzieli się ze względu na ich budowę i pełnione funkcje.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienio-nych niżej miejsc jego występowania w organi- ..

... Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.

1Zadanie 1.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. Po gimnazjumBiologia na czasie.. Biologia na czasie.. A. zewnętrzna powierzchnia ciała (naskórek) B. drogi oddechowe (tchawica, oskrzela) C. jelito cienkie I - B II - CTranskrypt.. Komórki tkanki nabłonkowej .. antygenów w błonach erytrocytów oraz rodzaje przeciwciał znajdujących się w osoczu tej krwi.. Nazwij tkanki twórcze znajduj ące si ę w miejscach oznaczonych jako l i 2 przyporz ądkuj do nich rysunki B i C (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. Wybierz ich numery z poniższych.. korzenie.. Zaznacz rodzaj nabłonka, z którego zbudowane są ściany pęcherzyków płucnych, i wykaż związek budowy tego nabłonka z jego funkcją w tych pęcherzykach.. Uzasadnij za pomocą dwóch różnych argumentów, że obecność aerenchymy stanowi przystosowanie tych roślin do życia w środowisku wodnym.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.. A. zewnętrzna powierzchnia ciała (naskórek) B. drogi oddechowe (tchawica, oskrzela) C. jelito cienkieNa rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. Podaj dwie różnice w budowie przedstawionych tkanek.Uczniowie kolejno prowadzą obserwacje następujących tkanek: nabłonkowej, mięśniowej chrzęstnej oraz krwi..

... Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanek mięśniowych.

Maturalne karty pracy część 1.. A. zewnętrzna powierzchnia ciała (naskórek) B. drogi oddechowe (tchawica, oskrzela) C. jelito cienkie I - .Na rysunkach przedstawiono trzy przykłady tkanki okrywającej, występującej na różnych organach roślinnych.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.. Zakres rozszerzony.. Podaj dwie ró ż nice w budowie przedstawionych tkanek.- przekształcony na skutek różnych oddziaływań człowieka.. a) Do każdego przykładu tkanki (A-C) przyporządkuj wszystkie najbardziej prawdopodobne miejsca jej występowania w roślinie.. W organizmie człowieka występują różne rodzaje tkanki mięśniowej.. Gruczoły żołądkowe zawierają trzy typy komórek: komórki śluzowe - wytwarzające śluz, komórki główne - produkujące, w formie nieaktywnej, enzym trawiący białka .Na rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka.. kwiaty.. Tkanka nabłonkowa jest zbudowana z jednej lub kilku warstw komórek.. W jej substancji międzykomórkowej znajdują się duże ilości substancji mineralnych.. Mogą one pełnić różne funkcje, które wynikają ze specyficznych cech budowy.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.Na rysunkach przedstawiono różne poziomy organizacji budowy organizmu człowieka.. (2 pkt) Na rysunku A przedstawiono rozmieszczenie tkanek twórczych (merystemów) u pewnej ro śliny.. I II Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.. Maturalne karty pracy część 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt