Cechy ukształtowania powierzchni afryki

Pobierz

Poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi Istotną cechą podziału Ziemi na lądy i oceanu, jest nierównomierne ich rozmieszczenie.. 2. Podaj i scharakteryzuj strefy roślinne i glebowe w Afryce.. *Afryka od Europy jest oddzielona morzem Śródziemnym.. 2011-05-23 20:06:03; Uzupełnij zdanie, wpisujac własciwą formę ukształtowania terenu oraz nazwę państwa.. Afryka nie ma też wielu zatok.. Oceń czy Afryka jest kontynentem o warunkach korzystnych dla życia człowieka?. Z kolei w lecie gorące powietrze zwrotnikowe .Zakres treści: położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.. W regionie tym występują trzęsienia ziemi i znajduje się też kilka czynnych wulkanów.. Położenie geograficzne Afryki wpływa na symetryczne ułożenie stref klimatycznych, roślinnych i glebowych.2.. W Afryce Wschodniej biegnie ciąg rowów .. .Na mapie hipsometrycznej Afryki (ryc. 9.1) łatwo można dostrzec, że większość obszaru leży na znacznych wysokościach nad poziomem morza.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. Niemal całą północną część kontynentu zajmuje pustynia Sahara.. Jest porozdzielana pojedynczymi masywami górskimi Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa.. W Europie Południowej panuje klimat podzwrotnikowy wilgotny, zwany też śródziemnomorskim.Poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi Istotną cechą podziału Ziemi na lądy i oceanu, jest nierównomierne ich rozmieszczenie..

Wymień charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni Afryki.

obejmują 38% łącznej powierzchni lądów; Afryka jest najbardziej wyżynnym wśród kontynentów - ich łączna powierzchnia to 27% całego obszaru, natomiast najmniej wyżynny jest kontynent Europejski.. Średnia wysokość tego lądu wynosi aż 660 m n.p.m. Prawie cały kontynent ma klimat gorący lub ciepły z wyrażną okresowością zjawisk klimatycznych, polegających na występowaniu pór deszczowych i suchych.Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest dominacja obszarów wyżynnych i kotlinowatych.. Ponad .. Uzupełnij zdanie: Struktura produktu krajowego brutto to udział w tworzeniu.Ukształtowanie powierzchni, cechujące się południkowym układem, sprawia, że masy powietrza bez ograniczeń wędrują między północą a południem.. Ta cecha odróżniaprzyrodnicze Afryki", str. 64 - 70 lub skorzystać ze źródeł internetowych, a następnie odpowiedzieć na pytania i wysłać odpowiedzi do 28 kwietnia 2020 r. na e-maila: 1.. 3.około 1/5 powierzchni lądów na Ziemi Afryka jest drugim po Azji, pod względem powierzchni, kontynentem jej powierzchnia wynosi 30,3mln km2 leży na wszystkich półkulach Ukształtowanie powierzchni Afryki Kontynent typowo wyżynny (ponad 75% powierzchni leży na wysokości 300 - 2000 m n.p.m) Ze wszystkich stron oblewają ją wody .Podaj nazwę największej pustyni świata., Podaj nazwę szczytu Afryki., Wymień trzy dowolne cechy ukształtowania powierzchni Afryki..

Ukształtowanie powierzchni Afryki - cechy charakterystyczne.

Na północnym - zachodzie od pustyni rozciągają się góry Atlas, natomiast na wschód od niej Pustynia Libijska.odpowiedział (a) 17.12.2009 o 20:23.. Przygotuj ustnie wypowiedź: Masz możliwość wyjazdu do Afryki.. Praca domowa: Zad.. Oprócz nich są mniejsze zatoki, m.in. Zatoka Wielorybia, False Bay, Maputo oraz Wielka Syrta i Mała Syrta.Główną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest jej wyżynny charakter.. *Występują tereny trawiaste, tereny podmokłe, tereny pustynne, tereny .Powierzchnia afrykańskich wysp stanowi 2% powierzchni całego kontynentu.. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI Afryka jest kontynentem o wyraźnie wyżynnym charakterze rzeźby; średnia wysokość.Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki są rozległe powierzchnie .. otaczające .. obniżenia.. 30 - AFRYKA - RZEŹBA TERENU.. Średnia wysokość kontynentu wynosi 660 m n.p.m.. Cele szczegółowe: Wiadomości: Kategoria A (zapamiętywanie) Uczeń: - wymienia cechy położenia Afryki,Na ukształtowanie powierzchni Europy Południowej składają się głównie łańcuchy młodych gór fałdowych.. Wyżyny stanowią tu tylko .30.. Afryka jest kontynentem o wyraźnie wyżynnym charakterze rzeźby; średnia wysokość 658 .Gdzie w internecie moge znaleźć mape ukształtowania powierzchni afryki?.

, Jak ...Które cechy ukształtowania powierzchni Afryki można uznać za charakterystyczne?

Pas nizin ciągnie się od Niziny Francuskiej przez Niemiecką, Polską po Wschodnio - Europejską; WARUNKI NATURALNE Rozczłonkowanie kontynentu bardzo małe; długość linii brzegowej 30,5 tys. km; wyspy i półwyspy -ok. 5% powierzchni.. Powiedz, gdzie najchętniej pojechałbyś.państwa Afryki •określa położenie geograficzne Etiopii •wyjaśnia różnicę między głodem a niedożywieniem •wymienia państwa w Afryce dotknięte głodem i niedożywieniem •określa położenie geograficzne Kenii •wymienia obiekty turystyczne na terenie Kenii Uczeń: omawia cechy ukształtowania powierzchni AfrykiUkształtowanie powierzchni Ziemi.. Rozczłonkowanie kontynentu jest bardzo małe; długość linii brzegowej 30,5 tysiąca km; jedynym większym półwyspem jest Półwysep Somalijski; wyspy stanowią tylko 2% powierzchni, największe: Madagaskar, Komory, Maskareny, Wyspy Kanaryjskie.. Zadanie premium.. Afryka - rzeźba terenu .. Drugorzędnymi zatokami są Benin i Bonny.. , Co to są pasaty?, Jak nazywają się deszcze, które powstają przez cyrkulacje międzyzwrotnikową?, Jakie strefy klimatyczne występują w Afryce?, Jakie strefy roślinne spotkamy w Afryce?, Podaj dwa przykłady jezior występujących w Afryce..

Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia.

Pasma górskie występują jedynie na północnych i .. wybrzeżach kontynentu.. Znacząca większość lądów znajduje się na półkuli północnej, z kolei na półkuli południowej, przewaga oceanów nad lądami jest jeszcze większa niż średnio dla całej planety.Cechy ukształtowania powierzchni Europy; Przewaga terenów nizinnych - 74% powierzchni poniżej 300 m n.p.m. 2011-05-13 19:38:17; Podaj nazwe wielkiej formy ukształtowania terenu dominujacej w Afryce 2013-04-18 18:15:19; Geografia Afryki.. Strefy klimatyczno-roślinne Położenie przeważające części Afryki w międzyzwrotnikowej wywiera decydujący wpływ na Środowiska tego kontynentu.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Ukształtowanie powierzchni.. 6 s. 49 w zeszycie ćwiczeń .. *Rozległe kotliny *Złożona z trzech główynch platform tektonicznych.. Jedyna duża zatoka to Zatoka Gwinejska, szeroko otwarta ku Oceanowi Atlantyckiemu.. Zaznacz "x" wła ściwe cechy ukształtowania powierzchni Afryki: a) niziny nadbrzeżne b) przewaga wyżyn c) duża ilość pasm górskich d) w części zach. kontynentu- rowy tektoniczne (k) (0-2) 3.. Najwyższe szczyty znajdują się w odosobnionych masywach .. Kl I Gimnazjum 2011-01-31 19 .Uczeń zna: • Położenie kontynentu na mapie świata, • Charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni Afryki, • Terminy: ued, rzeki stałe, okresowe, epizodyczne, szoty, • Wartości liczbowe dotyczące: liczby ludności, urbanizacji, wskaźnika HDI, struktury użytkowania ziemi w Afryce Uczeń potrafi: • Wymienić i pokazać na .Szczególną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest także występowanie rozległych kotlin, np. Kotlina Czadu, Kongo, Kalahari.. Omawiana mapa ma format dwa razy większy niż mapy świata, znajdujące się w pierwszym tomie atlasu.Afrykę Wschodnią oddzielają od pozostałej części kontynentu uskoki ograniczające potężne rowy tektoniczne.. Szczególną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest także występowanie rozległych kotlin, np. Kotlina Czadu, Kongo, Kalahari.Podczas zdalnej lekcji geografii poznasz najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Afryki, nazwy głównych wyżyn, pasm górskich, nizin, rzek i jezior.. Uzupełnij zdanie: Struktura produktu krajowego brutto to udział.Afryka.. pokaż więcej.. , Co to są pasaty?, Jak nazywają się deszcze, które powstają przez cyrkulacje międzyzwrotnikową?, Jakie strefy klimatyczne występują w Afryce?, Jakie strefy roślinne spotkamy w Afryce?, Podaj dwa przykłady jezior występujących w Afryce.. *Wsytępują trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów *Od zachodu oblewa ocean Atlantycki *Od wschodu oblewa ocena Indyjski.. Do.Zaznacz x właściwe cechy ukształtowania powierzchni Afryki: a) niziny nadbrzeżne b) przewaga wyżyn c) duża ilość pasm górskich d) w części zach. kontynentu- rowy tektoniczne (k) (0-2) 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt