Jakie jest prawdopodobieństwo że syn ojca który jest daltonistą

Pobierz

niezależnie od tego czy ojcem dziecka będzie mężczyzna rozróżniający barwy czy też nie, ponieważ oba chromosomy X kobiety daltonistki zawierają allel d.. Jeśli pominiemy możliwość pojawienia się mutacji, to jakie jest prawdopodobieństwo, że syn tej pary będzie miał taki sam fenotyp jak ojciec?. a.0, b.25,c.50,d.100 co to są mutacje 2 zadania na krzyżówki są co to jest fenotyp kariotym genotyp jakie są chorybvy genowe a jakie chromisomowe czyli zespół downa i daltonizm genoweOdpowiedzi (1) nuterka.. a)Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że pacjent otrzyma wynik negatywnyjatutylkonachwile777 Prawdopodobieństwo że kolejne dziecko nie będzie miało piegów wynosi 50%.Daltonizm wrodzony jest wadą dziedziczną, na którą cierpi w różnym stopniu 8% mężczyzn i 0,5% kobiet.. Zatem mężczyzna ma jeden gen wadliwy, drugi gen dobry.. Małżonkowie oczekują na narodziny trzeciego dziecka.. prosze o odpowiedż :) : a)0% b)25% c)50% d)100%Jakie jest prawdopodobieństwa że syn ojca daltonisty oraz matki która jest homozygotą prawdłowo rozpoznającą kolery , będzie daltonistą ?. Ojciec, który jest daltonistą, ma czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów.. Daltonizm jest cechą recesywną sprzężoną z płcią.. Pewna kobieta, która prawidłowo rozróżnia barwy i nie jest nosicielką daltonizmu, ma męża - daltonistę.. Odpowiedź poprzyj odpowiednimi krzyżówkami genetycznymi.Wiadomo, że 5% wszystkich mężczyzn i 0,25% wszystkich kobiet jest daltonistami..

Oblicz prawdopodobieństwo, że jest to mężczyzna.

Jacek jest daltonistą, Ania i rodzice prawidłowo rozróżniają barwy.. Po analizie danych ustal i zapisz genotypy osób wymienionych poniżej.Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy B, Rh+.. a.0, b.25,c.50,d.100co to są mutacje2 zadania na krzyżówki sąco to jest fenotypkariotymgenotypjakie są chorybvy genowe a jakie chromisomoweczyli zespół downa i daltonizm genowea chromosomowe że mukowiscydoza i anemia chyba tam byłaaaa w tym .Ojciec wykazuje objawy daltonizmu, a matka jest homozygotą nie wykazującą tej wady.. I cóż,mam wątpliwości co do wyniku,dlatego proszę o pomoc.. Podaj genotypy rodziców i uzupełnij krzyżówkę genetyczną.KRZYŻÓWKI -----> PROSZĘ POMÓŻCIE :) 11.. Jeden syn i jedna córka cierpią na daltonizm.. Sporządź odpowiednią krzyżówkę genetyczną.. Jaka część ich synów będzie niebieskookimi daltonistami.. Dziecko będzie daltonistą, jeśli matka przekaże wadliwy gen. Bo jeśli matka przekaże dobry gen, to wtedy dziecko będzie albo dziewczynką nosicielką albo chłopcem bez wadliwego .Jakie jest prawdopodobieństwa że syn ojca daltonisty oraz matki która jest homozygotą prawdłowo rozpoznającą kolery , będzie daltonistą ?. Przeprowadź analizę tej krzyżówki i wyjaśnij wyniki.. Zapisz prawdopodobne genotypy wszystkich wymienionych osób..

Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich siódme dziecko będzie płci męskiej?

3.Ania i Jacek są rodzeństwem.. Daltonizm związany jest tylko z genem X.. 19.Niebieskooka daltonistka ma męża o oczach piwnych odróżniającego kolory, którego matka miała oczy niebieskie.. jakie będzie prawdopodobieństwo, że para ta będzie miała syna daltonistę o niebieskich oczach?. Jest prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowego dziecka w rodzinie w której mama jest nosicielką hemofilii A tata jest - Pytania i odpowiedzi - BiologiaJakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u dzieci?. Kobieta również- ma jeden gen dobry, a drugi wadliwy.. Mężczyzna o prawidłowej krzepliwości krwi, w którego rodzinie nikt nie chorował na hemofilię, ożenił się z kobietą również o prawidłowej krzepliwości krwi, której ojciec chorował na hemofilię, a .Jakie jest prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało niebieskie oczy?. Rodzicom, z których ojciec był chory na mukowiscydozę a matka była zdrowa, urodziło się troje dzieci: jedno chore i dwoje zdrowych.b) Wylosowana osoba okazała się daltonistą.. Jeden syn i jedna córka cierpią na daltonizm.. Pewne małżeństwo miało 5 córek i 1 syna.. Możliwość wystąpienia choroby u córki kobiety będącej nosicielką daltonizmu zależy od tego, czy jej ojciec jest daltonistą.Daltonizm jest chorobą dziedziczną, warunkowaną genem sprzężonym z płcią..

Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich syn będzie miał oczy piwne i będzie zdrowy.

Jacek jest daltonistą, Ania i rodzice prawidłowo rozróżniają barwy.Prawdopodobieństwo że jest nosicielką =0,5Jeśli jest nosicielką to:P: XDXd * XDYF1:.XD.XdXD.XDXD.XDXd Y.XDY.XdY Jeśli jest nosicielką to prawdopodobieństwo że jej syn bedzie chory wynosi 0,25.Uwzględniając oba zdarzenia otrzymujemy prawdopodobieństwo 0,5*0,25=0,125 - takie jest prawdopodobieństwo że jej syn będzie dalltonistą.Daltonizm jest chorobą dziedziczną, warunkowaną genem sprzężonym z płcią.. 20.Kobieta , której ojciec był chory na hemofilię, ma zdrowego męża.. Ustal, jaki genotyp musi mieć Ania, jeżeli jej synowie są daltonistami (ich ojcem jest mężczyzna prawidłowo rozróżniający barwy).. Niebieskooka daltonistka poślubia mężczyznę zdrowego, o oczach piwnych, którego ojciec miał oczy niebieskie.. Odpowiedź udokumentuj krzyżówką genetyczna.. Jakie jest prawdopodobieństwo, że syn ojca, który jest daltonistą oraz matki, która jest homozygotą prawidłową rozpoznającą barwy, będzie daltonistą?. Hemofilię, czyli zaburzoną krzepliwość krwi wywołuje recesywny allel (h),leżący w chromosomie X(chromosom Y jest pod tym względem .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Albinizm jest chorobą recesywną autosomalną.Normalna kobieta,córka albinosa i daltonistki wyszła za mąż za daltonistę,którego matks była albinoską.Jakie jest prawdopodobieństwo że ich dziecko będzie albonityczną daltonistką.Oboje dzieci mają tego samego ojca, który nie potrafi zwijać języka..

Oblicz prawdopodobieństwo, że dziecko tej pary nie będzie rozróżniać barw.

Jedną z częściej występujących chorób genetycznych człowieka jest mukowiscydoza - choroba jednogenowa, warunkowana przez nieprawidłowy, recesywny allel m. Określ genotypy obojga rodziców oraz podaj, jakie jest prawdopodobieństwo, że trzecie dziecko tej pary będzie miało zdolność zwijania języka w rurkę.3.. Ojciec, który jest daltonistą, ma czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów.. Kobieta prawidłowo rozróżniająca barwy, której ojciec był chory na6.. Odpowiedź uzasadnij.Daltonizm jest cechą sprzężoną z płcią.. Wybrana losowo osoba okazała się daltonistą; jakie jest prawdopodobieństwo, że jest to mężczyzna (Zakładamy, że ilość kobiet i mężczyzn jest jednakowa.). Question from @TheAmidara123 - Szkoła podstawowa - Biologiab) Ustal, jaki genotyp musi mieć Ania, jeżeli jej synowie są daltonistami (ich ojcem jest mężczyzna prawidłowo rozróżniający barwy).. Rozwiązanie: Wiemy, że kobieta ma niebieskie oczy, jest to cecha recesywna, więc aby ujawniała się fenotypowo osobnik musi być homozygotą recesywną pod względem tej cechy (homozygota recesywna - aa) .Jeśli kobieta jest nosicielką daltonizmu, to każdy jej syn będzie daltonistą, niezależnie od genotypu ojca.. Po analizie danych ustal i zapisz genotypy osób wymienionych poniżej.Jakie jest prawdopodobieństwo, że syn ojca, który jest daltonistą oraz matki, która jest homozygotą prawidłową rozpoznającą barwy, będzie daltonistą?. 12.Odpowiedź: prawdopodobieństwo, że w tej parze urodzi się dziecko nierozróżniające barw wynosi 50%.Ustal, jakie jest prawdopodobieństwo, że w rodzinie mężczyzny, który nie jest daltonistą, i kobiety będącej daltonistką urodzi się dziecko nierozróżniające barw.. Jakie jest prawdopodobieństwo, że syn ojca, który jest daltonistą oraz matki, która jest homozygotą prawidłowo rozpoznającą barwy, będzie daltonistą?. Rh+ R; Rh- r Zadanie 8 Niebieskooka daltonistka poślubiła mężczyznę o brązowych oczach, odróżniającego prawidłowo odróżniającego barwy.Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u potomstwa, jeśli matka jest nosicielką daltonizmu a ojciec jest daltonistą?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt