Sprawozdanie z zajęć koła informatycznego

Pobierz

Celem tych zajęć było: - rozwijanie zainteresowań przedmiotem chemia; - rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych; - kształtowanie umiejętności .SPRAWOZDANIE z REALIZACJI.. za II okres nauczania roku szkolnego 2020/2021.. Podczas codziennych zajęć w szkole oraz podczas zajęć kółka matematyczno - informatycznego uczniowie mieli okazję zauważyć, jak przydatna okazać się możeOpracowanie programu nauczania zajęć Koła Informatycznego dla klas I-III Okres stażu Własny program "Koło informatyczne" Prowadzenie ,,Koła Informatycznego" Prowadzenie działu publikacji uczniów na szkolnej witrynie, praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym problemy z nauką.. Podczas czterdziestu godzin zajęć koła matematyczno - informatycznego realizowanych od stycznia do czerwca 2010 roku uczniowie zdobywali wiadomości z matematyki w nieco odmienny sposób niż podczas lekcji.Z uwagi na specyfikę zajęć koła informatycznego najlepszym sposobem badania osiągnięć uczniów jest pomiar sprawdzający, który stwierdza, czy spełnili oni wymagania programowe.. Typ placówki: szkoła podstawowa, .Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej wyposażonej w 25 stanowisk komputerowych (24 stanowiska uczniowskie + 1 komputer nauczyciela) połączonych w sieć z podłączeniem do Internetu.. W programie brała udział cała klasa.. w wyniku rekrutacji na zajęcia koła informatycznego CMI zapisało się 14 uczniów Technikum nr 1 im..

Termin zajęć: cwartek, godz. 14:30-16.05.

Uczniowie łączą abstrakcyjne idee z rzeczywistymi wynikami, pracując razem z oprogramowaniem i sprzętem.. Koło informatyczne w klasach III - VI.. Tematy są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem - 1 lub 2 jednostki lekcyjne.. Na zajęcia koła uczęszczało 7 uczniów z .komputera.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.. Typ placówki: szkoła podstawowa, .rozmów z przedstawicielami kół zainteresowań współpracujących z SKF (Samorząd Uczniowski, Redakcja Gazety Szkolnej, kronikarze) 9.. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, omawianych tematów, konkursów organizowanych przez różne instytucje oraz zainteresowań dzieci .Koło przeznaczone jest dla uczniów naszej szkoły pragnących pogłębiać swoją wiedzę informatyczną w zakresie wybiegającym poza materiał lekcyjny.. Konsultacje z nauczycielem odbywały się podczas zajęć koła lub informatyki oraz drogą elektroniczną.. Centrum Mistrzostwa Informatycznego.. Zajęcia koła chemicznego odbywały się w środy dla klas II i w czwartki dla klasy I, brało w nich udział 6 uczniów z klas drugiej i 11 uczniów z klasy I.. W zajęciach koła, prowadzonych na terenie naszej szkoły, bierze udział 14 uczniów z klas IV.Tematyka zajęć koła informatycznego jest dostosowywana zgodnie z potrzebami .. Ewaluacja oraz sprawdzanie osiągnięć uczniów: Kontrola postępów uczestników zajęć koła informatycznego miała na celuKoło informatyczne prowadzone jest przez p.Justynę Klimczyk, która już po raz trzeci zdobyła grant na prowadzenie zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego..

W trakcie trwania projektu zrealizowano 100 godzin zajęć.

Dzisiaj powstała historyka microbitowa i maszyna do liczenia.- zbiorowa - podczas zajęć w szkole (narady dziennikarskie), - praca w terenie - przygotowywanie sond i wywiadów, udział w imprezach i uroczystościach szkolnych (sprawozdania).. Zajęcia warsztatowe prowadzone są raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej.. KLASY I.. Czas poświęcony na daną jednostkę tematyczną będzie zależał od potrzeb oraz możliwości ucznia.. Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.. Uczestniczyło w nich 2 uczniów z klasy III i 9 uczniów z klasy IV.Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu koła informatycznego w danym roku szkolnym.. I ETAP - STYCZEŃ 2010 - CZERWIEC 2010.. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2005r., w grupie dzieci 4,5-letnich i odbywały się systematycznie raz w tygodniu do czerwca 2006r.. Uzasadnienie wprowadzenia innowacji: Zajęcia koła informatycznego należy traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresuW celu przeprowadzenia ewaluacji zajęć koła informatycznego należy ocenić: skuteczność programu - obserwacja postępów uczniów, przydatność programu - zebranie danych na temat tego, czy praca na zajęciach kółka powoduje poprawę ocen z informatyki i czy pomaga w osiągnięciu lepszych wyników na konkursach..

Sprawozdanie z realizacji zajęć koła informatycznego w klasach I -VI za okres od 04.01.2010r.

Opiekun koła: Ewa Szymańska .. Prowadzący: mgr Izabela Brzeska.. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.. Zajęcia odbywały się systematycznie we wtorki od godz. 15:30 do 17:00 .Koło informatyczne w klasach III - VI.Sprawozdanie z koła chemicznego.. w roku szkolnym 2016/2017 .. Środki dydaktyczne: - słowniki i encyklopedie, - Internet, - dyskietki i płyty CD, - sprzęt audiowizualny, - teczki z materiałami uczniów.. i zainteresowaniami uczniów.. Korzystamy z symulatora w Microsoft MakeCode.. jakość pracy, aktywność ucznia, poziom opanowania przez niego wiedzy i umiejętności oraz samodzielne propozycje uczniowskie .Plik program kolka informatycznego.doc na koncie użytkownika milux14 • folder Sprawozdania • Data dodania: 17 lut 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Koło języka polskiego.. Na zajecia uczęszcza 8 uczniów: troje z klasy IV .Uczniowie pracowali podczas zajęć koła informatycznego oraz w domu.. Podsumowanie.. Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu koła informatycznego w danym roku szkolnym.. KLASY I.. Na zajęciach uczniowie poznają .Prowadzenie zajęć kółka matematyczno - informatycznego z wykorzystaniem techniki komputerowej, zasobów Internetu i witryn matematycznych..

Podczas zajęć komputerowych uczniowie z klasy IA uczyli się programowania.

Ewaluacja.Tematyka zajęć obejmowała działy: zbiory liczbowe, własność funkcji, trygonometria, planimetria trójkąta, planimetria czworokąta, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, wielomiany.. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.. SPRAWOZDANIE Z PRACY KOŁA INFORMATYCZEGO - II SEMESTR R.SZK.2008/2009.. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zajęcia koła były ciekawe, a współpraca z nauczycielem prowadzącym dobra.Plan realizacji treści programowych zaproponowany w tym opracowaniu przewiduje około 40 godzin zajęć edukacyjnych w ciągu jednego roku szkolnego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ KOŁA INFORMATYCZNEGO.. 1.Imię i nazwisko nauczyciela Magdalena Paczkowska.. Okres stażu Dzienniki z zajęć koła .Zajęcia koła informatycznego staramy się kontynuować zdalnie.. W ten sposób rozwijamy kreatywność cyfrową.. Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021.Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - koło informatyczne.. Rok szkolny 2014/2015.. Zajęcia w Szkolnym Kole Fotograficznym dają możliwość uczestniczyć uczniowi w procesie poznawczym jak i praktycznym stosowaniu wiedzy i umiejętności.. Na początku każdego roku szkolnego uczestnicy Szkolnego Koła Informatycznego wybierają zagadnienia, które mogą być realizowane w ramach zajęć.. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie .. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.. Ma on wpływ na rezultaty swojej pracy.Sprawozdanie z realizacji innowacji programowej w klasach I-VI .. Sprawozdanie z działalności koła stanowi załącznik nr 1. sporządziła Agata JedynakSprawozdanie z działalności koła czytelniczego Koło czytelniczo-przyrodnicze.. Koło teatralne prowadził p. Krzysztof Arendarski.. atrakcyjność .Koło matematyczno - informatyczne w klasach IV - VI.. Produkty finalne projektu to: prezentacja Stop Cyberprzemocy , komiks Bądź bezpieczny w Internecie, ulotka informacyjna oraz plakaty .Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 100% ankietowanych chętnie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego, odpowiada im forma prowadzenia zajęć i zadania realizowane na zajęciach są dla nich interesujące.. Program obejmował 10 h lekcyjnych.. Uczestnikiem (Grantobiorcą) może być nie tylko nauczyciel, ale również trener, edukator lub inna osoba dorosła wykazujące predyspozycje do pracy z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, mająca predyspozycje i warunki do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach koła informatycznego.Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego; ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt