Uzupełnij zdania wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych szkielet człowieka

Pobierz

Szkielet osiowy obejmuje Odpowiedź na zadanie z Puls życia 2Uzupełnij zdanie.. W tekście Tadeusza Płużańskiego nie pojawia się informacja o tym, że człowiek mądry A. dąży do poznania prawdy.. Wybierz ją spośród odpowiedzi oznaczonych literami A-C.. (0-1) Odwołując się do przytoczonego tekstu, dokończ zdanie.. Uzupełnij zdanie.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.. A. skromnośćNa podstawie rysunku A uzupełnij poniższe zdania - podkreśl w nawiasach właściwe określenia, oraz w wyznaczonych miejscach wpisz nazwy odpowiednich organellów komórkowych.Uzupełnij zdanie.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Uzupełnij schemat.. Występowanie tkanki kostnej jest charakterystyczne dla wszystkich.. Które z podanych niżej stwierdzeo mogłyby stanowid tezę Twojej rozprawki?. W zastosowanym w wierszu Leopolda Staffa imiesłowowym równoważniku zdania wystąpił A/B.. trzon,kręgosłup,kręgów,łuk kręgowy,łukami kręgowymi,kanał,wyrostki,rdzeń Oś szkieletu człowieka stanowi.Składa się on z.ułożonych jeden na drugim.W budowie pojedyńczego kręgu wyróżnia się:.,.i.Uzupełnij zdanie.. Białka należą do ważnych składników organizmu, ponieważ A. są głównym materiałem energetycznym komórek.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych..

wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. B. nierealna.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (0-2) uzasadnij na podstawie podanych fragmentów, że bohater utworu, zgodnie ze słowamiOceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka.. Aby zachować sens wypowiedzenia Dość, że dostał, podkreślonego wyrazu nie można zastąpić sformułowaniem A. głowonogów.. Uzupełnij zdania.. A. opis C. obrazu świata.. W zdaniu Zygier złożył książkę, przez chwilę się namyślał i wnet zaczął mówić głosem nie donośnym, ale dźwięczącym jak szlachetny metal zastosowano A/B w celu podkreślenia C/D głosu recytatora.. Użyte w tekście sformułowanie dobre są dla Wergiliusza, dobre dla Owidiusza, dobre nawet dla Homera, ale nie dla ciebie to A B , które w kontekście całej wypowiedzi służy C D .. D. dwuznaczna.. Wybierz właściwe odpowiedzi .uzupełnij zdanie.. B. pośrednio D. córkę.. Słowo abstrakcyjny użyte w tekście jest określeniem A/B i C/D.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. A. imiesłów przysłówkowy współczesny B. imiesłów przysłówkowy uprzedni C. czasie teraźniejszymUzupełnij zdanie..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Uzupełnij zdania.. UWAGA!. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Energię wewnętrzną ciała można zmienić A/ B/ C.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Szkielet człowieka składa się ze szkieletu osiowego i szkieletu kończyn.. Wypowiedzenie: W dzień, kiedy słońce zbyt dawało się we znaki, spali w podziemiach swoich gór i tylko nocami schodzili się w metalowych dolinach składa się z A/B.. rozwiązane.. Z płuc krew płynie do serca żyłą płucną.. B. dialog D. przygód bohaterów.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Promienie świetlne przedostają się do oka przez A.. - Zadanie 1: Puls życia 2 - strona 29. b) Uzupełnij zdanie.. Szkielet osiowy obejmuje.. B. podejmuje właściwe decyzje.Uzupełnij tabelę.. Przecinkami rozdzielono C/D zdania składowe.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Dokończ zdanie.Dokończ zdanie.. (0-1)a) Dokończ zdanie.. (0-1) Dokończ zdanie.. Fragment 1. to a / B, ponieważ jest zapisem c / D bohatera.. Aby ten równoważnik przekształcić w zdanie składowe, należy użyć czasownika w C/D.. B. nadmierna lordoza.. W każdym wierszu tabeli zaznacz jedną literę.. Wskazówka.. W zdaniu Skoczył Tadeusz myśląc, że jest pomieszana, dwa ostatnie słowa można byłoby zastąpić frazeologizmem: A. zachorowała B. postradała zmysły C. oszalała D. serce wyskoczyło jej z piersi Zadanie 4..

4.Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

C. są związkami o funkcji budulcowej i metabolicznej.. Jednak na skutek niewłaściwego trybu życia mogą się pojawić wady lub uszkodzenia aparat ruchu.. A. tylko wówczas, gdy nad ciałem wykonywana jest praca lub gdy ciało wykonuje pracę B. tylko wówczas, gdy następuje przepływ ciepła C. wtedy, gdy zostanie wykonana praca lub nastąpi przepływ ciepła 9 Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi.. W stwierdzeniu "Przestrzeń" jest bardziej abstrakcyjna niż "miejsce" wyraz abstrakcyjna można zastąpić słowem A. pozorna.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. B. rozpuszczają wiele witamin.. A. uprawianie sportu B. spożywanie 5 posiłków dziennie C. białka D. tłuszcze 0-2 p.. Zadanie 13.. P F Zadanie 3.. Zadanie 6.. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Z naczyń włosowatych narządów krew płynie żyłami głównymi do prawego przedsionka.. Dokończ zdanie.Uzupełnij zdania.. A. Kierowad B. Zarządzad C. Dowodzid D. Nadzorowad 2.. A. porównanie C. wyrazistościPodaj jedną funkcję kości długich człowieka, inną niż wymienione w tekście.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.1 Dokończ zdanie.. Napisz co może mied wpływ na postępowanie człowieka.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. rzeczywista.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych..

A. potocznymWybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

strunowców.. Szkielet człowieka składa się ze szkieletu osiowego i szkieletu kończyn.. Krew z prawej komory dociera tętnicami płucnymi do naczyń włosowatych płuc.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Szkielet człowieka składa się ze szkieletu osiowego i szkieletu kończyn.. W powyższym fragmencie bohaterowie rozmawiają, czyli prowadzą dialog.Uzupełnij zdanie.. W "Trenie VII" podmiot liryczny zwraca się A/B do ubrań zmarłej Urszulki, czyniąc w ten sposób pośrednim adresatem swojego wyznania C/D.. Wystarczy powiedzieć.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.. Wyraz .3 6 Zarówno szkielet, jak i mięśnie szkieletowe są przystosowane do znoszenia znacznych obciążeń.. Najmniejsze spożycie powinno dotyczyć produktów zawierających C / D.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Do szkieletu kończyn zaliczamy między innymi C (kosci: promieniową i strzałkową) / D (obojczyk i łopatkę).Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. a) Dokończ zdanie.. Boczne skrzywienie kręgosłupa to A. krzywica.. A. porównanie C. ironicznemu podkreśleniu walorów twórczości Nerona10.. Mniejsza z tym.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Poniżej podano zdania dotyczące krążenia krwi u człowieka.. Szkielet osiowy obejmuje czaszkę, kręgosłup i A (Klatkę Piersiową) / B (miednicę).. Zgodnie z przedstawioną piramidą podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia jest A / B. 2.. Rodzaj bodźca Zmysł Narząd zmysłu wzrok kubki smakowe Bodziec chemiczny węch Bodziec mechaniczny ucho równowaga ucho 1 2 Rysunek przedstawia gałkę oczną.. Zostają one odpowiednio załamane / B dzięki C / D.Uzupełnij zdania.. Postawa sztucznej róży obrazuje A/B człowieka, natomiast postawa prawdziwej róży jest ilustracją ludzkiej C/D.. skorupiaków.. 10Przyporządkuj do każdego z podanych przepisów Konstytucji RP właściwą generację praw człowieka.. Co rządzi człowiekiem?. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. a. mowa zależna B. mowa niezależna c. dosłownej wypowiedzi D. wydarzenia z życia zadanie 9.. Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. B. Najważniejsze.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Opisana scena działa się wieczorem.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/ , ponieważ /D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. P F Korowód taneczny rozpoczynali Zosia z Podkomorzym.. Oglądasz stare wydanie książki.. W powyższym fragmencie tekstu dominuje A/B, który ma na celu ukazanie C/D.. A. bezpośrednio C. śmierć.. Wybierz odpowiedź spośród A,B lub C oraz jej uzasadnienie spośród 1 lub 2. kręgowców.Człowiek mądry powinien korzystanie z wiedzy, robić z wiedzy użytek.. D. chronią organizm przed utratą ciepła.fizycznej, a następnie uzupełnij poniższe zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt