Napisz jak najwięcej wyrazów z podanymi sylabami pokoloruj użyte sylaby

Pobierz

W każdej sylabie zaznacz samogłoski na czerwono.. Ułożyłam je obok siebie i prosiłam o wskazywanie sylab wymawianych przeze mnie.. zasadniczo w wyrazach rodzimych, np. w wyrazach zapożyczonych, ale całkowicie przyswojonych, np. przed ł, l w zakończeniach form czasu przeszłego, np. w zakończeniach form bezosobowych niektórych czasowników, np. - w formie 1. osoby l. poj.. Jest ich ponad dziesięć.. Pokoloruj je kredką.. Napisz te pary wyraz ów w zeszycie.. czasu teraźniejszego, np.Sylaby otwarte z literami M, P, B, L - Autor: Anna Kubczak Nauka czytania sylabami może być prowadzona na różne sposoby.. Ćwiczenie 4 str. 47 (wykonane podczas zajęć online) Policz w podanych wyrazach głoski i sylaby, a następnie połącz je według wzoru.. (na dole podpowiedź) 4.. Skorzystałam z karteczek z sylabami z literą M pisanych wielkimi literami, których używaliśmy do tej pory.. Znajdź w tekście i zapisz po jednym przykładzie podanych części mowy.. Liczenie słów w zdaniu.. W każdej sylabie zaznacz samogłoski na czerwono.. Zadanie dziecka polega na znalezieniu takiej samej sylaby, jaka jest przedstawiona na dużym kartoniku.. Edukacja przyrodnicza.. (0 - 3 punkty) Góral ma krętą drogę do swojego domu.. Dzisiejsza karta pracy przewiduje wprowadzenie w początkowym etapie spółgłosek M, P, B oraz L.Napisz zdania o jesieni wykorzystując wyrazy z ramki..

Zapisz jak najwięcej wyrazów, które udało ci się utworzyć.

W pierwszym wierszu na turkusowo podkreślono -ówna, -ów oraz -ówka.W drugim wierszyku jest też dużo wyraz ów z końcówką -ówka.. liczba liter k-a-k-t-u-s k-o-s-z-y-k d-z-i-e-c-k-o liczba sylab kak-tus ko-szyk dziec-ko 7.. Tam, na pięknym rumianku, odpoczywa żółty cytrynek.. Z pozostałych sylab przeczytaj zdanie.. Tworzenie sylab z określoną samogłoską.. Tu leci paź królowej.. Wypowiada je, może wymyślić kilka wyrazów w których występuje ta sylaba.. Zapisz je starannie i bezbłędnie w liniaturze ( w zeszycie).. Przeczytaj uważnie zdanie, zasłoń je kartką i napisz z pamięci.. Policz litery i sylaby w podanych wyrazach.. Gotowe do wydrukuWpisz cząstkę ,,nie'' zgodnie z poznanymi zasadami ortograficznymi, a następnie zamaluj pola: - na żółto z przymiotnikami w stopniu równym, - na niebiesko z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, - na zielono pozostałe.Zapisz podział oraz liczbę głosek i samogłosek.. czasownik - rzeczownik - 6.. Pierwsze, elementarne sylaby otwarte składamy w słowa o prostym znaczeniu.. Przeczytaj wiersz.. Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.. Podkreśl kolejno litery b, d, p w wyrazach z ćwicz.. Podkreśl w zdaniu czasowniki i napisz, jaki to rodzaj zdania..

Napisz jak najwięcej wyrazów.....rozpoczynających się sylabą hu-.

Z podanych sylab ułóż wyrazy i zapisz je.. Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter Samogłoski (wypisz) koszulka ręcznik dzbaneczekUzupełnij wyrazy odpowiednimi dwuznakami: sz, cz, rz, ch, dż, dź.. Wyrazy z podziałem na sylaby otwarte -.. Wraz z wyrazami podzielonymi na sylaby na kartach znajdziecie także ich odpowiedniki spisane globalnie.Nie rozbija się połączeń spółgłosek au, eu, jeżeli wymawiamy je jednosylabowo, np. pau-za, a nie pa-uza, Eu-ro-pa, a nie E-u-ro-pa.. Przeczytaj wyrazy, podkreślając sylaby.. Zapisz w liniach rozwiązania zagadek.. Jakim kolorami podkreślono pary wyraz ów, w których ó wymienia się na o .. Grupę kilku spółgłosek można dzielić w dowolnym miejscu, np. pe-stka, pes-tka.. Ćwiczenie 2 Postępujemy analogicznie jak w wypadku liter "A", "a" w ćwiczeniu 2 na s. 4 ćwiczeń.. Sylaby otwarte i zamknięte, te łatwiejsze, i te nieco trudniejsze, zwiększają różnorodność wśród słów do czytania.Sylaba.. Układanie parami Dziecko otrzymuje kartoniki z prostymi wyrazami oraz kartoniki z graficznym obrazem tych wyrazów.. (0 - 3 punkty)1.. Zamieniając karty na inne litery może być uniwersalna, stosowana do wszystkich sylab/wyrazów.. Zapisz wyrazy z ramki z sylabami.. Różnicowanie znaczenia wyrazów, które brzmią podobnie, np. "Wymów i powiedz, czym się różnią słowa: panna - pana, kura - góra, wybij - wbij, drwij - drwi"..

Ułóż zdanie z podanymi wyrazami, zmień formę wyrazów.

(zdanie pojedyncze czy zdanie złożone).. 30 48 9 5 33 55 12 2 28 4 7 5 8 1 21 6 17 18 20 50 30 10 40 60 .Ćwiczenie 2.. - pokoloruj w poziomych rzędach pola z sylabami tworzącymi nazwy ptaków.. Odszukaj w plątanince jak najwięcej liter "E" i "e".. 2010-10-27 17:50:28 Napisz jak najwięcej wyrazów z wyrazu GARNCARSTWO 2012-04-22 10:02:39 Napisz Jak Najwięcej wyrazów ze słowem Myśleć .. r k, d m, k t, s k, l s Pokoloruj w modelach wyrazów okienka oznaczające samogłoski na czerwono, a okienka oznaczające spółgłoski - na niebiesko.. Napisz zdania o jesieni wykorzystując wyrazy z ramki.. Do następnej linijki zawsze należy przenieść pojedynczą spółgłoskę, która stoi między .Napisz jak najwięcej wyrazów z dwuznakiem Dż.. Wykonajcie teraz zadania 1-5 ze str. 48-49 zeszytu ćwiczeń do edukacji polonistycznej.. 4.Policz sylaby w wyrazach z .Przeczytaj wyrazy tak, jak pokazują strzałki.. 2.Zapisz podane wyrazy w kolejności alfabetycznej: hula, higiena, waha nie, herbata, huśtawka, hymn, błahy, hokej, druhna juhas.. Tablica przydatna jest w nauce czytania oraz wyjaśnianiu zasad podziału wyrazów.1.. Policz litery, głoski i sylaby.. Dzieli wyrazy na sylaby wzmacniając je klaskaniem.. Przepisz 10 sylab z literami b, p, d, zgodnie z kierunkiem strzałek.. Zawsze rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski, np. pan-na, Jo-an-na..

Zapisz wyrazy z ramki z sylabami.

Wyrazy z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem jednocześnie.. Policz, ile ich jest i wpisz odpow-iednią liczbę.. Układanie wyrazów z sylab lub uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami.Uzupełnij tabelkę podanymi cyframi.. Nazwij obrazki.. Zadaniem dziecka jest dopasowanie układu .Podane wyrazy napisz sylabami według wzoru oraz zaznacz samogłoski.. Ćwiczenie 3 Nauczyciel pokazuje kolejno duże karty z wyrazami: medal, Ela, ekran, ser.. Metoda monosylabowa: dziecko ma za zadanie wymyślić jak najwięcej wyrazów, zaczynających się na tą samą sylabę na początku lub końcu wyrazu, w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności dziecka.. szeleszczą* powiewa* odlatują *wirują*pada* dmucha 5.. Ułóż zadanie do sumy wybranej z tabeli.. Ułóż z podanymi wyrazami krótki tekst (4-5 zdań ) związany z historią Polski.4.. Ułóż zadanie do różnicy wybranej z tabeli.. Następnie pomieszałam je, ułożyłam ponownie i prosiłam o odczytanie po kolei.Podział zdania na wyrazy i wyrazu na sylaby.. Zastanówcie się, jakie ryby przygotowuje się tradycyjnie na wigilijną wieczerzę.Uzupełnij wyrazy samogłoskami.. • Połącz uzupełnione wyrazy z odpowiednimi zdjęciami.Wyrazy z podziałem na sylaby pisane kolorową czcionką - litery MPBL Łącząc różnego rodzaju sylaby w całość przechodzimy do kolejnego etapu nauki czytania.. Napisz pytanie, rozwiązanie i od - powiedź.. Metoda połączonych sylab: opiekun wymyśla dowolny wyraz i każde dziecko podzielić go na sylaby.1.. Odczytuje je głośno i powoli.Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.. Proponowane tu karty pracy to wprowadzenie do czytania.. Kolorowanie pól z sylabami - ćw.. Ten z białymi skrzydełkami to bielinek.. Napisz pytanie, rozwiązanie i odpo - wiedź.. Pamiętasz:nauka czytania - czytanie sylabami kwietnia 21, 2017 Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie PinterestSpróbujcie utworzyć jak najwięcej wyrazów z liter wyrażenia kolorowe dekoracje i zapisać je w zeszycie.. Ćwiczenie 5 str. 47 (wykonane podczas zajęć online)3.. Wyszukiwanie z obrazków .. Wpisz liczby w okienka.. Edukacja polonistyczna liczba sylab liczba głosek Nad wiosenną łąką latają kolorowe motyle.. Ułóż zdanie z wybranym wyrazem.. Policz głoski w ich nazwach.. Wyrazy z ramki podziel na dwie grupy: z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem poprzedzającej spółgłoski oraz z ,,i" jako znakiem zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski.. obserwują, przekwitają, zbierają, ubierają Ułóż zdanie z wybranym wyrazem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt