Uzupełnij luki w poniższych minidialogach have bill please

Pobierz

5 OPEN TASK Uzupełnij luki w poniższych minidialogach (1-4) tak, aby otrzymać logiczneI spójne wypowiedzi.Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Uzupełnij luki w minidialogach brakującymi wyrazami.. Rozwiązanie zadania 4 z książki New Voices 8.. Spośród wyrazów/wyrażeń podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-6.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Każdą lukę możesz uzupełnić maksymalnie czterema wyrazami.. Podano dwa wyrazy dodatkowo.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Workbook opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plUzupełnij luki w poniższych minidialogach (1-5) tak, aby otrzymać logiczne i spójne wypowiedzi.. W każdą lukę możesz wpisać jeden wyraz.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. Cztery wyrazy/wyrażenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Y: I _____ my physics test.Przeczytaj tekst.. Napisz numer luki i odpowiednie uzupełnienie, np. 0. don't worry 1. :) BackUzupełnij luki w poniższych minidialogach tak, aby otrzymać logiczne i spójne wypowiedzi.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Spośród wyrazów/wyrażeń podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-6. dodatkowo.. Question from @Kitismile - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij dialogi.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. It's getting late.Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki..

Uzupełnij luki w poniższych minidialogach, aby otrzymać logiczne i spójne wypo-wiedzi.

Cztery wyrazy/wyrażenia zostały podane dodatkowo i .Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uzupełnij luki w e-mailu (4.1. zgodnie z treścią tekstu.. Luki 1-3 należy uzupełnić w języku angielskim, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. wyrazy.. Uwaga!. W. Are you _____ to order ?Przeczytaj tekst.. Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na j .Ta witryna została zaprojektowana za pomocą kreatora .comStwórz swoją witrynę już dziś.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Question from @Elokaleta - Gimnazjum - Język angielskiEgzamin 8 klasisty - Uzupełnij luki w minidialogach brakującymi wyrazami.. Uzupełnij zdania czasownikami w stronie biernej w czasie present perfect lub future simple .. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt