Scharakteryzuj główne nurty filozofii baroku

Pobierz

Kolejne wydanie bardzo popularnego wśród studentów wykładu historii filozofii.. Wybitni jej przedstawiciele różnią się od siebie poglądami.. 3 Zadanie.. Nurty oświeceniowe: sentymentalizm, rokoko, klasycyzm - podać cechy charakterystyczne.1 Magdalena Borowska Tradycja literacka baroku a współczesność : rozważania na temat "wyobraźni barokowej" Sztuka i Filozofia 8,.. 6 Zadanie.. 5 pkt.. Nurt dworski- rozwijający się na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemiański (sarmacki) - charakterystyczny dla szlacheckich dworków ziemiańskich, odległych od miast, .Istotnie w barokowej poezji wyodrębniły się dwa główne nurty - poezji metafizycznej i dworskiej.. Scharakteryzuj na przykładach.. Czytelnik.. ROZWAŻANIA NA TEMAT WYOBRAŹNI BAROKOWEJ Janusz Рек: Barok epoka przeciwieństw.. 4 Zadanie.. Za swoje twierdzenia został oskarżony o uprawianie magii i spłonął na stosie w 1600 r. Angielski filozof żył w latach .Wymień polskich przedstawicieli baroku, scharakteryzuj twórczość jednego z nich.. Podstawę dla kontrreformacji stanowiły uchwały soboru trydenckiego, który obradował w latach 1545 -1563.FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA Główne nurty Przepraszamy, brak na półce!. 2 Magdalena Borowska TRADYCJA LITERACKA BAROKU A WSPÓŁCZESNOŚĆ.. Nazwa epoki pochodzi od włoskiego słowa "barocco" co oznacza dziwny przesadny napuszony lub perła o nieregularnych kształtach..

Scharakteryzuj główne nurty w literaturze polskiego baroku.

Warszawa Ostatnio na rynku wydawniczym ukazała się obszerna monografia dotycząca baroku .Kontrreformacja - walka prowadzona przez Kościół katolicki z nurtem reformacji, połączona z reformami wewnątrz katolicyzmu.. kalinag kalinag Filozofia G. Bruna - Bruno twierdził, że wszechświat jest nieskończony, istnieje wiele planet poza Ziemią, a Ziemia nie jest nieruchoma.. Te rozgałęzienie wynikało z mentalności ludzi baroku, którzy zachwycali się poezją światowych rozkoszy, miłością dworską, ale jednak nigdy nie zapominali o tym, że Bóg istnieje i że muszą dążyć do zbawienia, a życie przemija .Cechy stylu barokowego: typy budowli wzorowane dokładnie na renesansie, ale "ze zwiększonym efektem optycznym", duży rozmach budowli, monumentalizm, ciężkie proporcje, dynamika widziana w budynku, rzeźbie, malarstwie, bogactwo dekoracji i form ornamentalnych, przepych, podporządkowanie wielu elementów jednemu głównemu,Barok (prawdopodobnie z port.. Nurt dworski był reprezentowany przez Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego.Nurty poezji barokowej.. Pascal w dziele Zakład dowodzi, że nic nie ryzykujemy wierząc w Boga - a tracimy wszystko nie wierząc.Nurty w literaturze polskiego baroku 1) Poezja metafiyczna,intelektualna -Mikołaj Sęp-Szarzyński -Daniel Noborowski -Sebastian Grabowiecki Utwory skupione wokół filozoficznych pytań o byt,życie ludzkie,czas,przemijanie.Powaga tematu łaczy się z kunsztowną formą typowym dla epoki obrazowaniem..

11.Jakie są główne nurty w barokowej poezji polskiej?

3 Zadanie.. .Główne prądy filozoficzne epoki Baroku to: racjonalizm kartezjański, teoria okazjonalizmu Malebranche`a, mistycyzm, teoria monad Leibniza, naturalizm.. Zaczęto wyznawać wtedy zasadę: zadziwić i zaskoczyć.. 5 Zadanie.. 10.Jaki pogląd na życie prezentowała barokowa filozofia?. 5 pkt; Sarmacja - wyjaśnij zagadnienie, scharakteryzuj twórczość J. Ch.. 5 Zadanie.. Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtowanej w okresie baroku, chociaż zapoczątkowanej w latach 80-tych XVI w.Filozofia (stgr.. Główną rolę w kontrreformacji odegrał zakon jezuitów.. Są to z jednej strony zapowiadający idee oświeceniowe Kartezjusz, z drugiej - nawołujący do wiary w Boga Pascal.. 2) Poezja światowych rozkoszy -poezja dworska-Jan Andrzej Morsztyn -poezja ziemiańska .Scharakteryzuj najważniejsze nurty filozofii.. Pierwszy - nurt dworski - rozwijający się na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemiański (sarmacki) - charakterystyczny dla szlacheckich dworków ziemiańskich, odległych od miast, tętniących własnym życiem, kultywującym własne tradycje.Scharakteryzuj główne nurty filozofii baroku 1 Zobacz odpowiedź Korekta: "baroku.". 6 Zadanie.. Wyjaśnij termin ,,barok" i podaj czas trwania epoki.. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy .Giovanni Lorenzo Bernini-malarz i rzeźbiarz jeden z najwybitniejszych twórców baroku, kolumnada przed bazyliką św. Piotra, Caravaggio-malarz włoski, mistrz światłocienia, Diego Velazquez-malarz hiszpański, Peter Paul Rubens- malarz niderlandzki, malował obrazy o tematyce religijnej i świeckiej, zwykł nadawać kobietom bardzo pełne kształty, Rembrandt--niedościgniony wzór .W epoce zwanej barokiem wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu, umysł odgrywał tutaj mniejsze znaczenie.TEMAT 17: SCHARAKTERYZUJ NURTY POEZJI BAROKOWEJ (WYKORZYSTAJ TWÓRCZOŚĆ J.A.MORSZTYNA, D.NABOROWSKIEGO, W.POTOCKIEGO) Decydujący wpływ na styl ..

Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski.

Więcej » Więcej »Główne nurty społeczne w Baroku • XVII wiek to okres, kiedy Polska była nękana licznymi wojnami.. 1 Zadanie.. Uznają zatem znów Boga za wartość najwyższą, jedyną prawdziwą miłość.. Pragnienie, aby człowiek we własnym umyśle znalazł oparcie, pojawiło się już w filozofii .introgliceryna 2009-11-20 21:28:10. nie wiem czy o to tobie chodzi sofiści - Protagoras z Abdery, nie ma prawd absolutnych, wszystko można udowodnić za pomocą sztuki wymowy platonicy- Platon, twierdził iż mądrość jest źródłem dobra i piękna, o idealnej naturze bytu i także trudnej sztuce życiaFilozofia; Filozofia baroku jest równie zróżnicowana i sprzeczna ze sobą jak charakter epoki.. Profesor Andrzej Miś omawia następujące kierunki: pozytywizm, pragmatyzm, marksizm, egzystencjalizm, filozofię życia, psychoanalizę, personalizm, neotomizm, fenomenologię, filozofię .9.. Kartezjusz (René Descartes) - racjonalizm kartezjańskiScharakteryzuj najważniejsze nurty filozofii.. Racjonalizm - kierunek filozoficzny przeciwstawny empiryzmowi, zakładający .Scharakteryzuj główne nurty w literaturze polskiego baroku.. W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty.. 2 Zadanie.. W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty..

Paska 5 pkt ... Wymień główne założenia pozytywizmu.

Nurt dworski- rozwijający się na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemiański (sarmacki) - charakterystyczny dla szlacheckich dworków ziemiańskich, odległych od miast, .W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty.. Racjonalizm - kierunek filozoficzny przeciwstawny empiryzmowi, zakładający .Tak twierdzą ludzie baroku - bo zwątpili w renesansową harmonię, opiewać piękna ludzkiego życia też nie chcą - bo krótkie i pełne cierpienia.. 13.Omów ,, Sonet IV" Mikołaja Sępa -Szarzyńskiego.. σοφία - "mądrość", tłumaczone jako "umiłowanie mądrości") - systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świataPodstawową kategorią XVIII-wiecznej myśli, a także główną wartością i słowem-kluczem jest wówczas rozum pojmowany jako właściwa człowiekowi, uniwersalna zdolność odróżniania prawdy od fałszu w indywidualnym akcie poznawczym.. 2 Zadanie.. Najważniejsze nurty filozofii baroku oraz ich przedstawiciele.. J. A. Morsztyna, który był przedstawicielem poezji dworskiej polskiego baroku miał twórca tzw. marinizmu - włoski poeta Giambattista Marino.Barok.. 1 Zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt