Plan rozwoju nauczyciela wspomagającego kontraktowego

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 25 sierpnia 2020 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Rozwiązanie problemu.awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego -IX 2013r.. W tym roku szkolnym rozpoczęłam staż na nauczyciela .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: XPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (nauczyciel wychowania przedszkolnego).Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego: stażysty i kontraktowego-podobieństwa i różnice..

Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Notatki Dokumentacja, sprawozdania 2 razy w roku 2.. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. poz. 2215 z późn.zm.). niestety nie .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. 2, pkt 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego: stażysty i kontraktowego-podobieństwa i różnice.. Posiadane kwalifikacje:Program szkolenia Nauczyciel wspomagający stażysta - awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego.. Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, aby doprowadzić procedurę zakończenia stażu do końca i uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. OstródaNauczyciele, którzy staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęli we wrześniu 2018 r. mogli zakończyć go po 12 miesiącach.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5.. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.. Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4.. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego.. Dodano: 2 września 2021.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych..

2 ...Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego.

Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. Anita Stefańska.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Prezentacja dorobku zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10) Witam jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie prowadzę klasę pierwszą.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ .. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Imię i Nazwisko: Stanowisko: nauczyciel wspomagający.Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego.. Pozostało jeszcze 98 % treści.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Dorota Chrapkowska-Lewandowska Stanowisko pracy: nauczyciel wspomagający Placówka oświatowa: Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.

Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. W jaki sposób napisać zatem plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY .. Damasławek.. mgr Paulina Lasota/ Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017r.-31.05.2020r.). nauczycielska dwuprzedmiotowa z wiedzą .plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Opiekun stażu: PODSTAWA PRAWNA: 1.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: 1.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust.. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, Gr omadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw,Wzór planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela wspomagającego w przedszkolu Pobierz (docx, 44,5 KB) Podgląd treści.. § 7. ust.. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Podstawy prawne awansu zawodowego.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z przykładami.Plan rozwoju nauczyciela wspomagającego, języka polskiego, biblioteki.. Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 .. "Rola nauczyciela wspomagającego, obowiązki, sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami w kontaktach z dzieckiem".Nauczyciel kontraktowy: mgr Paulina Mankiewicz Opiekun stażu: Dyrektor szkoły: Miejsce stażu: Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011 Data zakończenia stażu: 31.05.2014 Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Cele szczegółowe: 1.umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracował: mgr Oskar Rożewicz Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego i historii, wychowawca, tutor Posiadane kwalifikacje: • Studia I stopnia (licencjackie): Filologia angielska, spec.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt