Przeczytaj wypowiedzi dzieci i uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami

Pobierz

W 1364 roku Kazimierz Wielki założył w Krakowie .UNIT 1 Ts Photoc Brainy 221 Imię i nazwisko: Klasa: 2 5 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. A have B have had C hadUzupełnij tekst podanymi wyrazami.. W fabryce pracują robotnicy.. Uzupełnij wyrazy odpowiednimi dwuznakami: sz, cz, rz, ch, dż, dź.. Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w czasie present simple.. 2014-05-02 09:51:14 Uzupełnij podanymi wyrazami tekst.Utwórz epitety złożone od wyrazów podanych w nawiasie.. Dopasowywanie słów do wzorca graficznego, np.: "Przyporządkuj odpowiednie wyrazy doZ podanych wyrazów wybierz odpowiednie i uzu-pełnij nimi tekst.. Następnie wpisz w tabelę właściwe przykłady wyrazów z danej kategorii słowotwórczej.. Przeczytaj tekst.. Z podanych sylab ułóż wyrazy i zapisz je.. Napisz dialog o szkole składający sie z conajmniej 4 wypowiedzi kazdej bioracej osoby w dialogu.. (0 - 3 punkty)STRONA 13 Czytanie wyrazów i zdań Ćwiczenie 1 "" Zaznacz kolorową kredką sylaby z literą "w".. Wstawione wyrazy zostały pogrubione w tłumaczeniu.. Co robi wiatr?. Od XV wieku szlachta w Polsce była stanem .. i posiadała wiele .. politycznych.. Zwracamy uwagę na to, aby używały wielkich liter przy zapisywaniu nazw Słońce i Ziemia.. Wiewiórka Basia miała piękne rude , pędzelki na uszach, wspaniałą kitę i figlarne czarne oczka.Przeczytaj.. Uzupełnij zdania odpowiednimi znakami ( ..

7 Przeczytaj wypowiedzi dzieci i uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

: [angielski] 2010-11-23 17:40:49 Uzupełnij podanymi wyrazami tekst.CELE OPERACYJNE Dziecko potrafi: • ułożyć puzzle według wzoru, • napisać wyrazy z poprzednich zajęć, • dobrać podpis do obrazka, • połączyć wyrazy w pary (rodziny wyrazów), • powiedzieć, jakiego wyrazu brakuje, • potrafi wyodrębnić figury z tła, • uzupełnić zdania odpowiednimi wyrazami.Ex 7 - Przeczytaj zdania i zdecyduj, które są prawdziwe ( √), a które nie (X) Ex 8 - Popatrz na obrazek.. Czytanie tekstu napisanego różną czcionką.. Przepisz przykład: Zad 4.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w formie czasu present simple.. Ułóż dowolne zdania z podanymi skrótami - ćwiczenie 2, str.33.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Jaskółki latają wysoko.. Zapisz je.. Zwróć uwagę na pisownię.. Brakujące słowo.. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.. Uzupeł-nij podane zdania dotyczą-ce obrazków, odpowiedz na pytania i napisz zdania.. Klasa 1 Polski.. Uzupełnij wyrazy literami podanymi w ramce.. Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami z tekstu.. 2 Tom p___ att --_in classUzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami angielski zadanie 2 Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Od sześciu lat edukuję uczniów w zakresie języka .Uzupełnij zdania podanymi wyrazami..

Znajdź różnice międzyØ Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

Popatrz na obrazki.. 2.Uzupełnij zdania podanymi niżej wyrazami.. Wybierz tytuł historyjki.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.26.. Przy 3 os l. poj.. Gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe.. To była dla ciebie ogromna szansa.. szlachty była obrona granic Rzeczypospolitej.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami: .. i ojcowie dzieci prostych, o ich dobrym i spokojnym obmyślali.. Rozwiąż ćwiczenie on - line.. Utwórz według wzoru wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych.. Przypominam znaczenie zdań: He's got… - on ma.. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. (0 - 3 punkty) Góral ma krętą drogę do swojego domu.. Przeczytaj uważnie i uzupełnij tekst.. Warzywa są bardzo zdrowe.Pisownia wyrazów z cząstką by 2 Wpisz w puste miejsca cząstki by, bym, byś, byście łącznie lub rozdzielnie.. Podkreśl samogłoski w wyrazach.. Uzupełnij zdania.. Co iż .Uzupełnij zdania podanymi niżej wyrazami.. Kto stoi obok mamy?Przeczytaj wypowiedzi Zaca i uzupełnij pozostałe wypowiedzi informacjami o sobie .. Podkreśl zdanie oznajmujące.Z pozostałych wyrazów ułóż zdanie poprawnie gramatycznie.. Podkreśl w tekście odpowiedź na pytanie Co robią dzieci?. Uzupełnij luki w tekście poprawnymi wyrazami z listy.. Podobnie jak przy podobnych ćwiczeniach dzieci mogą najpierw uzupełnić zdanie ustnie, a potem zapisać właściwe wyrazy..

Przeczytaj wypowiedzi, a następnie uzupełnij notatkę.

Co robi wiewiórka?. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami przyimkowymi wykorzystaj podane wyrazy.. Wykorzystaj w odpowiedniej formiewyrazy podane w nawiasach.. (różany, palce) Jutrzenka (gromy, władny) Zeus (prędki, nogi) Achilles (pawi, oko) stawy (blady, błękitny) fale Przeczytaj podany tekst.. Edukacja polonistyczna liczba sylab liczba głosekUzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami angielski 2 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. Kazimierz Wielki był ostatnim polskim królem z dynastii .. Za jego panowania zostało uporządkowane i ujednolicone .. Król wspierał rozwój .. kraju i przywiązywał wagę do zapewnienia krajowi .. Dwa wyrazy podano dodatkowo.. Brakujące słowo.. Question from @Krzewina - Gimnazjum - Język angielski .. Uzupełnij Uzupełnij zdania informacjami na swój temat Answer.. Napisz odpowiedź na pytanie.. Wpisz w okienka liczby od 1 do 4.Zakryj wyrazy kartką i z pamięci wstaw do wyrazów napisanych niżej brakujące samogłoski.. Przeczytaj uważnie zdanie, zasłoń je kartką i napisz z pamięci.. Ćwiczenie 2 "" Obejrzyj ilustrację, przeczytaj wypowiedzi w chmurkach i zdania pod ilustracją. "".

2011-03-24 20:57:24 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami .

It's old but it's still .Dzieci spacerują po alejkach i zbierają kasztany.. Przeczytaj tekst Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które .Przeczytaj zdania.. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. : [angielski] 2010-11-23 17:40:49 uzupełnij tekst podanymi wyrażeniami w odpowiednich formach.. Przeczytaj całe wyrazy.. Jest to opis postaci ze zdjęcia.. - Tak, pozwólcie mi udowodnić, że ze mnąĆwiczenia usprawniające analizator wzrokowy Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.. Good luck - powodzenia:)Zad 3.. Potomkowie średniowiecznych rycerzy, którzy stali się właścicielami ziemskimi, nazywamy .. Zakreśl: A, B lub C.. Skorzystaj z wyrazów z podanych w ramce, jeżeli trzeba zmień formę wyrazów.. Psy gonią zająca.. a) wieje b) szaleje c) wiruje 2.. Podkreśl zdanie z największą liczbą wyrazów.. Państwo zakonu krzyżackiego powstało w .. na ziemiach utraconyc - Pytania i odpowiedzi - Historia .. , braciej i członków waszych, jako stróżowie spiących i wodzowie nieumiejętnych, i świece ciemnych, i ojcowie dzieci prostych, o ich dobrym i spokojnym obmyślali.. Ułóż zdanie z podanymi wyrazami, zmień formę wyrazów.. Spośród podkreślonych wyrazów wybierz dwa - oznaczające wykonawcę i czynność - ułóż z nimi zdanie i zapisz w zeszycie - ćwiczenie 1, str. 33.. Zakryj kartką zdania i z pamięci uzupełnij brakujące litery.. Ø Przeczytaj uzupełnione zdania o Ziemi i Słońcu.. Przeczytaj uważnie zdania.. W podkreślo - nym zdaniu podkreśl czerwonym kolorem 5 liter oznaczających samo - głoski, a niebieskim kolorem - 5 liter oznaczających spółgłoski.. ładna - dobry - czytelne - WZÓR: winna - niewinna 28.. English Class A1Plus Past Simple .Uzupełnij odpowiednio zdania zadanie 1 strona 72. .. Uzupełnij tekst w zdaniu Brakujące słowo.. Napisz dialog o tym, jaki jest Bóg.. Moja notatka Podręcznik, s. 53 1 - Tomku, chętnie zagrał w naszej drużynie, prawda?. rz rz rz rz ż ż kominia , pieka , ba ant, b eg, ona, p eszkoda 27.. Podkreśl poprawną odpowiedź.. Co iż jest rzecz niełacna i wielkich darów Bożych potrzebująca, uciekacie się do kościoła i ołtarza, do szukania łaski Ducha Ś., z której by wam był dany rozum i mądrość na dobrą i szczęśliwą takich potrzeb odprawę .. Uzupełnij zdania podanymi niżej wyrazami i datami.. Przeczytaj Tekst Mozaika.. Przeczytaj sylaby, które zaznaczyłeś..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt