Imiesłów przymiotnikowy kartkówka

Pobierz

Równoważnika zdania z imiesłowem przysłówkowym uprzednim używamy wtedy, gdy czynność, o której mówi imiesłów1) Przeczekawszy to imiesłów a) przymiotnikowy bierny b) przysłówkowy uprzedni c) przysłówkowy współczesny d) przymiotnikowy czynny 2) Rozbudzony to imiesłów a) przysłówkowy uprzedni b) przysłówkowy współczesny c) przymiotnikowy czynny d) przymiotnikowy bierny 3) Czytając to imiesłów a) przymiotnikowy czynny b) przysłówkowy uprzedni c) przysłówkowy współczesny d .Play this game to review World Languages.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. Imiesłowy przymiotnikowe a przymiotniki.. Odmiana: liczby, przypadki, rodzaje.. czasowniki imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni kojarzyć - spać - przejechać - przeciąć - szukać - złożyć - 3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez przypadki: znany, tańcząc, walczyć, myślący, bity, wyrzucono, wiódł, przeszkodziwszy, postrzelony,Imiesłów przymiotnikowy kartkówka ID: Language: Polish School subject: polish Grade/level: 7 Age: 12-15 Main content: Tworzenie imiesłowów przymiotnikowych cz. I Other contents: Czasownik Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom1) OSEDŻOWIE - imiesłów przysłówkowy uprzedni i imiesłów przymiotnikowy czynny 2) IROKEZI - imiesłów przysłówkowy uprzedni 3) NAWAHOWIE - imiesłów przymiotni-kowy bierny 4) PUEBLO - imiesłów przymiotnikowy bierny i imiesłów przysłówkowy współ-czesny 5) SEMINOLE - dwa imiesłowy przymiot-nikowe bierne 43Imiesłów przymiotnikowy czynny..

Imiesłów przymiotnikowy.

Udostępnij Udostępnij wg Amstolarscy.. Jasiu patrzył na STOJĄCE w wazonie kwiaty.Imiesłowy Przymiotnikowe Są formami czasowników Np Biegające od biegać Odpowiadają na pytania przymiotników Jaki Jaka Jakie Np jaka myśląca .. Specjalną nieosobową formą czasownika.. Pobierz.. Krótki sprawdzian wiedzy z imiesłowów.. Po tej lekcji powinniście: wiedzieć, co to jest imiesłów przymiotnikowy, potrafić wskazać typy imiesłowów: czynne i bierne, umieć tworzyć imiesłowy czynne i bierne.. A to dlatego, że imiesłów przymiotnikowy często traci związek z czasownikiem, od którego został .Odmienia się według deklinacji przymiotnikowej przez przypadki, liczby i rodzaje.. Oddziel format od podstawy słowotwórczej.. Przykłady: niepijący; niepalący; niejedzący; niepiszący; Chyba, że chcesz podkreślić czasownikowe użycie imiesłowu, wtedy zapisuj go rozłącznie z partykułą przeczącą: nie.kupujący - imiesłów, płynący - imiesłów, tworzącego - imiesłów, rysującego - imiesłów, patrzącym - imiesłów, śpiącemu - imiesłów, kolorowy - przymiotnik.. Przykład: idący człowiek, przeczytana książka.. Są odmianą czasownika.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.imiesłowy przymiotnikowe bierne zakończone na -ny lub -ty, np. napisany - 'taki, który ktoś napisał'); zdarty - taki, który ktoś zdarł'; używamy ich po to, aby wskazać cechy osób bądź przedmiotów, które podlegają jakiejś czynności albo mają jakieś właściwości ze względu na to, że coś się zdarzyło.Test zawiera 8 pytań..

Imiesłów przymiotnikowy i jego rodzaje.

Formy te pod względemPlik zawiera scenariusz lekcji 11.. Przypominają przymiotnik.. Przykłady: "śpiący" - wyraz powstał od czasownika "spać", jest więc imiesłowem przymiotnikowym; podobnie jest z wyrazem "zrobiony" - powstał od czasownika "zrobić .Imiesłów przymiotnikowy bierny określa obiekty czynności czasowników dokonanych i niedokonanych czasu przeszłego.. Kiedy mówimy chcę (ja chcę), wiadomo, która to osoba.. Tworzony od przechodnich czasowników.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!To prawda.. Notatka do zeszytu: Imiesłowy przymiotnikowe to nieosobowe formy czasownika.. Ten typ tworzy się tylko od czasowników przechodnich, to znaczy takich, które mają stronę bierną.Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla kl. VII szkoły podstawowej.. ; Ale kiedy coś robimy, chcąc - to tu nie ma określonej osoby.. Dzielimy je na:Drugim podtypem imiesłowu przymiotnikowego jest imiesłów przymiotnikowy bierny, który odnosi się do podmiotu danej czynności, np. "Dziecko zostało umyte przez mamę".. Występuje w zdaniu w funkcji przydawki lub orzecznika..

NUCĄC to imiesłów Q.

Sprawdza, w jaki sposób uczniowie opanowali umiejętność rozpoznawania imiesłowów, tworzenia ich od bezokoliczników i stosowania w zdaniach.. Praktycznie już dawniej tak było, że w sytuacjach wątpliwych - tam, gdzie nie wiedzieliśmy, czy imiesłów z nie pisać w danym przypadku łącznie, czy rozdzielnie - mogliśmy na wszelki wypadek użyć pisowni łącznej.. Imiesłowy przymiotnikowe tworzone są od czasowników.. Czym właściwie są imiesłowy?. Uczniowie pominięci przy rozdaniu nagród spuścili smutnie głowy.Temat: Imiesłowy przymiotnikowe.. Zapisz rzeczowniki, które zostały utworzone od podanych czasowników za pomocą formantu zerowego.Imiesłów przymiotnikowy czynny - wyraża czynność równoczesną z czynnością wyrażaną przez orzeczenie; tworzy się go tylko od czasowników niedokonanych, dodając końcówki fleksyjne przymiotnika do tematu na -ąc np. robiący.. Podobnie zrobiwszy, napisawszy, pytając.Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Które z podanych części mowy są odmienne?imiesłów przymiotnikowy, imiesłów przysłówkowy - nieodmienny, bezokolicznik.. Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy..

11.10.2011 (20:38) Kiedy ...Imiesłów przymiotnikowy.

Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny - Kiedy zmywałem .. pomoc super pomaga hodze do 1 gimnazjum mam 13 lat ale dostałem 6 z kartkówki.pozdro.. ; Kiedy mówimy chcesz (ty), chcecie (wy) - też z osobą jest sprawa jasna.. Zestaw zadań można również wykorzystać na zajęciach utrwalających.imiesŁowy przymiotnikowe imiesŁÓw przymiotnikowy czynny forma niedokonana (imperfektywna) oni czas teraŹniejszy osoba trzecia liczba mnoga + - cy - ca - ce - cy - ce rodzaj mĘski rodzaj ŻeŃski rodzaj nijaki rodzaj mĘskoosobowy rodzaj niemĘskoosobowy czytajĄ Jako że odpowiada zdaniu podrzędnemu przydawkowemu, jest określeniem rzeczownika i pełni funkcję przydawki.Takie imiesłowy tworzymy od czasowników niedokonanych poprzez dodanie końcówek -ący, -ąca, -ące.Zwykle jednak wystarczy do podstawy w 3. osobie liczby mnogiej czasownika .Imiesłów - forma czasownika.. Ze zdań wypisz imiesłowy i nazwij je: Wiecznie narzekający kolega sprawiał przygnębiające wrażenie na wszystkich zgromadzonych w pokoju.. Imiesłowy przymiotnikowe określają zachowanie podmiotu, jednak nie tworzą zdania.. Określa on rzeczownik pod kątem stanu lub wykonywanej czynności.. Można się już do tego ustalenia stosować.. Imiesłowy - ćwiczenia.. W tym zdaniu imiesłowem jest słowo umyte.. PowToon is a free.Imiesłowy.. Są określeniem rzeczownika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt