Wyjaśnij na podstawie akapitu trzeciego znaczenie sformułowania puścić wodze fantazji

Pobierz

Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. 7 Język polski Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Zadanie 10.. Wymień dwa przejawy kultu, jakim otaczali bogów starożytni Grecy.. Aleksandra Stanisławska obawia się, że sztuczna inteligencja może zdominować ludzi.Wyjaśnij sens sformułowania: "przedefiniować pojęcie".. Wpisz każdy z nich obok odpowiadających im znaczeń.. Kolejni autorzy ochoczo odtwarzają tę rzeczywistość bez poczucia, że jest ona dla nas nie-wyobrażalna.. Oblicz czas, w którym samochód wyprzedza pociąg oraz drogę, jaką w tym czasie przebędzie.2) Oblicz czas potrzebny na wyminięcie się 2 pociągów, z których jeden ma długość l1, i szybkość v1, drugi l2 i v2 większe od v1.1.Wytłumacz znaczenie : -,,Bo wszak zwyczaje parasola znacie" -,,I jego skłonność do niepogody" 2.Podaj 2 rzeczowniki które zastąpią słowo NIEPOGODA 3.Wyjaśnij dlaczego w wyrazie… Wyjaśnij tytuł powieści ,,Granica" Zofii Nałkowskiej… bez kopiowania, tak żeby zajeło chociaż jedną stronę.Nie chodzi jednak o zwykłe zakochanie się, ale o miłość, która zostanie na całe życie.. wyjaśnij znaczenie sformułowania odciskać piętno i określ jego funkcję w tekście.. A) Autentyczno .. Szukać guza - narażać się na niebezpieczeństwo, na przykrości..

Wyjaśnij na podstawie akapitu 3. i swojej wiedzy o języku.

Błękitna krew - arystokratyczne pochodzenie.. Gołębie serce - wyjątkowo dobry i łagodny charakter.Na podstawie akapitów 3, 4 i 5 wymień różnice dotyczące sposobu pojmowania religii przez chrześcijan i żydów oraz starożytnych Greków.. Auschwitz zamieniło się w dekoracje historyczne, w których można odtworzyć dowolne sceny.1.6 (0-1) Na czym polega różnica między poprawnością i stosownością językową?. A - 4 B - 1 C - 3Wykorzystując treść akapitu 4., wyjaśnij zawarte w akapicie 5. sformułowanie: Sienkiewicz dał nogę w przeszłość ("Trylogia"), Orzeszkowa "wzwyż" ("Ad astra").. zad.9 zacytuj z akapitu 3 warunek pod jakim w demokracji może przetrwać kultura.. ZADANIE 6 Na podstawie akapitu 4. wyjaśnij, co zdaniem wielu badaczy jest "fundamentalnym atrybutem .odpowiedz na pytania 1.wyjaśnij znaczenie a)kojąca świadomość b)zamazany dekalog 2.na podstawie akapitu 3 sformułuj odpowiedz na pytanie zadane w akapicie 2 3.z akapitów 1 i 4 zacytuj po jednym zdaniu określającym charakter twórczości Konwickiego 4.jaką funkcję pełni przeszłość wobec teraźniejszości w twórczości Konwickiego 5.zinterpretuj metaforę Polski jako ,,wielkiego .Na podstawie wiedzy o teatrze greckim wyjaśnij, dlaczego o śmierci Jokasty i reakcji Edypa na samobójstwo żony widzowie dowiadują się z relacji Posłańca.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:Wypisz z akapitu 4. wyrażenie o znaczeniu przeciwstawnym do tego sformułowania..

Przede wszystkim jednak należy puścić wodze fantazji.

młodzieńczej fantazji.. Przede wszystkim jednak należy puścić wodze fantazji.. Jeśli jednak maturzyści mają rozpocząć studia na jakimkolwiek kierunku, to umiejętność odczytywaniaNa podstawie akapitów 3, 4 i 5 wymień różnice dotyczące sposobu pojmowania religii przez chrześcijan i żydów oraz starożytnych Greków.. Autorzy obu tekstów podjęli problem znaczenia sztucznej inteligencji dla współczesnego człowieka.. Na podstawie akapitu 3. wskaż dwie przyczyny odchodzenia przeszłość ycia szlacheckiego w takimkształcie w jakim opisał je Adam Mickiewicz w Panu Taduszu.Dlaczego wyrażenie "historia szlachecka" z akapitu 2. zostało ujęte w cudzysłów.Odpowiedzi należało udzielić na podstawie akapitu 1., który sformułowany jest językiem naukowym: zdanie jest wielokrotnie złożone z wtrąceniami i dopowiedzeniami.. zad.10 na podstawie akapitu 4 podaj 4 cechy języka człowieka kulturalnego, o których pisze Jacek Bocheński.Przykładowa odpowiedź oceniona na 3 pkt za treść .. To oni teraz będą władać ziemią.. Autor opisuje nowe zjawisko internetowe określone wyrazem "odprzyjaźnić się".. Dlaczego scena ta nie rozgrywa się na oczach widzów?. Komunikacja niewerbalna to towarzyszące rozmowie gesty, ton głosu, kontakt wzrokowy czy dotykowy.pełnymi zdaniami, jakby byli w szkole..

A) Autentyczno ...Przede wszystkim jednak należy puścić wodze fantazji.

Omów główne założenia filozofii Platona i Arystotelesa.Mieć głowę na karku - być mądrym, sprytnym, rozsądnym.. Szukać wiatru w polu - o kimś lub o czymś nie dającym się odnaleźć.. Poprawne odpowiedzi w zadaniach zamkniętych zaznacz kółkiem lub krzyżykiem.. a. Zapisz cząstkę wyrazową (formant), za pomocą której ten wyraz został .Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Wyjaśnij, na czym polega sprzeczność w 6. akapicie tekstu.Na podstawie tekstu "Językowy savoir-vivre" wyjaśnij czym jest pseudodyskusja.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:Oznajmił on, że ich praca została zakończona.. Takiej, o której nigdy nie zapomina się.. Ich opinie na ten temat są jednak różne.. Wymień dwa przejawy kultu, jakim otaczali bogów starożytni Grecy.. Kolejni autorzy ochoczo odtwarzają tę rzeczywistość bez poczucia, że jest ona dla nas niewyobrażalna.. Rea i Nea odeszły, gdyż zakończyła się ich rola w stworzeniu świata, Stwórca dał człowiekowi wszystko, aby mógł mądrze rządzić światem.Zadanie 1.. Był to stwórca, który powołał do życia mężczyznę i kobietę, a oni dali początek nowemu życiu.. 10 znaków ostrzegawczych, że w pobliżu jest osoba pełna zła Bardzo trudno jest wiedzieć, że prawdziwe zło w kimś drzemie.zad.3 wyjaśnij znaczenie przywołanej w akapicie 1. metafory ,,życie na wyspach" na podstawie informacji zawartych w tekście scharakteryzuj jego autora..

3 Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, jak autorka rozumie termin komunikacja niewerbalna.

Auschwitz zamieniło się w dekoracje historyczne, w których można odtworzyć dowolne sceny.Na podstawie akapitu .. Mieć duszę na ramieniu - bać się.. Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta.. Sformułowania: nie ma co gadać, diabelnie dużo, dostanie w zęby fest, pokiełbasić plany to przy- .. Wyjaśnij, na czym polega podobieństwo doświadczeń bohaterów Kamieni na szaniec i osobyTen trud zatrzymania czasu podjął Mickiewicz w momencie, gdy wiedział, Na podstawie akapitu trzeciego wskaż dwie przyczyny odchodzenia w przeszłość.. Podanym wypowiedzeniom A-C przyporządkuj funkcję, jaką każde z nich pełni w tekście.. Omów główne założenia filozofii Platona i Arystotelesa.1) Równolegle do siebie w tę samą stronę poruszają się: pociąg o l1=200m i o v1=36 km/h oraz samochód o v2=72 km/h.. Przykładowe rozwiązanie Poprawność - zgodność z normą językową, stosowność - dostosowanie środków językowych do roli społecznej, jaką pełnimy; stosowność językowa to nie tylkoNa podstawie akapitów 2, 3. i 4. uzupełnij tabelę: wpisz wyrazy do podanych znaczeń albo znaczenia do podanych wyrazów.. Znaczenie sformułowania: ………………………………….………………………………….Na podstawie akapitu trzeciego wyjaśnij, na czym w retoryce polega dialog między argumentującym a jego odbiorcami .Wykorzystując treść akapitu 4., wyjaśnij zawarte w akapicie 5. sformułowanie: Sienkiewicz dał nogę w przeszłość ("Trylogia"), Orzeszkowa "wzwyż" ("Ad astra").. Brakuje w niej kwestii spornych.. Odszukaj w 1. akapicie trzy rzeczowniki, których znaczenie podano w tabeli.. np. - przekształcić definicję w kontekście nowego stanu rzeczy - na nowo zdefiniować, zmienić definicję 1 0 3.. Wyjaśnij na podstawie akapitu 4: Zafascynowany nauką, propagował hasła pozytywizmu, jednak zachowywał dystans do nowych odkryć.Wyjaśnij, na czym polega paradoks dostrzeżony przez autora we współczesnym teatrze zaangażowanym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt