Przeczytaj opis ilustracji i uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem

Pobierz

wyrazów.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij każdą lukę (3.1. jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. (0-4) (1) _____ exciting!1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. .Uzupełnij lukę w tekście piosenki.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz .. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.4 Uzupełnij opis ilustracji.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Opis ilustracji - zadanie egzaminacyjne (5)Zadanie tekstowe typu uzupełnijPoziom:A2B1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna .. 1 Przeczytaj pytania i wskaż jedną lub dwie poprawne odpowiedzi.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, .Matura rozszerzona - gramatyka - ćwiczenie 2.. 2011-10 .Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. In the 1.1.Przeczytaj opis zdjęcia w zeszycie Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) ZADANIE OTWARTEPrzeczytaj opis ilustracji.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz..

4 Przeczytaj opis ilustracji.

Przeczytaj teksty 1 i 2.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę wpisz.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj opis ilustracji.. i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. A a curtain B a duvet C a pillowPrzeczytaj tekst.. 2010-09-06 17:51:16; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. - I/3.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Question from @oli4491 - Język angielski1 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. w każdą lukę możesz .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych.. His name is Oliver and hePrzeczytaj opis ilustracji..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.)

jednym wyrazem, tak aby powstał .. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2011-07-06 21:28:20; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Uwaga!. jeden wyraz tak aby powstał sp jny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Przeczytaj tekst.. She's got long brown hair and a nice smileUzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.3 Uzupełnij opis ilustracji.. 1 Przeczytaj pytania i wskaż jedną lub dwie poprawne odpowiedzi.. Przeczytaj ulotkę i odpowiedz na pytania.. W zeszycie uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją.. zgodny z ilustracją.. Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij każdą lukę (2.1.-2.6.)

Rejestracja.W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.. Na podstawie informacji z tekstów uzupełnij luki 1-4 w notatce chłopca, który stara się rozwiązać .. zdania.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). wymagana jest pełna poprawność ortograficzna.. If you want.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupelnij każda lukę (1.1.-1.4.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. 2011-11-13 17:36:48 Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilus… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUPROSZĘ NA TERAZ DAJE NAJ .. W zeszycie uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt