Podaj nazwy układów narządów do których należą narządy przedstawione poniżej na rysunkach

Pobierz

Zabezpiecza to drogi oddechowe przed .Podane poniżej nazwy zwierząt przyporządkuj do odpowiednich gromad kręgowców: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.. Uzupełnij tabelę.. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy obu narządów oraz nazwy odpowiednich związków chemicznych, które przez te narządy są wydalane.Należą do nich między innymi struktury homologiczne i analogiczne.. A. listek mchu płonnika, liść tulipana B. liść pułapkowy rosiczki, płatek róży C. oko karpia, oko człowieka D. odnóże grzebiące owada turkucia, przednia kończyna kreta E. skrzydło motyla, skrzydło nietoperzaMają półkoliste, olbrzymie, zbudowane z tysiąca ommatidiów oczy, które są wrażliwe na zmiany w otoczeniu i pozwalają szybko reagować na ruch.. układ narządów, narząd, komórka, tkanka, organizm 3 Uzupełnij zdania właściwymi określeniami.. A - B - C -Układ pokarmowy - zadania Zadanie 4. macica + mięsień.. płuca + oskrzele.. (3 pkt) Rysunki A, B i C przedstawiają trzy różne rodzaje kręgów kręgosłupa człowieka.. NARZĄDY.. Nerwowy.. układ oddechowy- jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca.. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono fragment włókna mięśnia szkieletowego z oznaczoną1.. Jedna z chrząstek nagłośnia zamyka wejścia do krtani w czasie połykania pokarmu.. Układ oddechowy, układ ruchu, układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny.c) HOMEOSTAZA - zdolnosc organizmów do utrzymania względnie stałego środowiska wewnętrznego PORÓWNANIE ZNACZENIA TERMINÓW: NARZĄD - tkanki połączone w jedną całosc UKŁAD NARZĄDÓW - gotowe narządy którym przeznaczone są funkcje WYMIEŃ NARZĄDY I UKŁAD TWORZĄCE ORGANIZM CZŁOWIEKA - wątroba - serce - nerki - zęby OMÓW HIERARCHICZNĄ ORGANIZACJE ORGANIZMU CZŁOWIEKA - układ pokarmowy - układ oddechowy - układ krążenia krwi - układ wydalniczy - układ narządów ..

Rozpoznaj grupy , do których należą zwierzęta bezkręgowe przedstawione na rysunkach.

(1 pkt) Komórki poszczególnych tkanek w obrębie jednego narządu różnią się budową, co wiąże się z funkcjami, które pełnią, np. charakterystyczną cechą budowy komórek zewnątrzwydzielniczych Układ krwionośny: Jest układem zamkniętym w którym krew krążyn w systemie naczyć krwionośnych.. Pobieranie i rozdrabnianie pokarmu: 0-1 p. Uzupełnij nazwy brakującego układu i narządu.. Zadanie 4. przełyk.. znak + do odpowiednich rubryk tabeli.. (3 pkt) Zadanie zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007 Układ pokarmowy - zadania Zadanie 1. układ pokarmowy: przełyk , żołądek, jelita, odbyt, wątroba, trzustka ; układ oddechowy: narządy biorące udział w transporcie powietrza: jama nosowa, krtań tchawica , oskrzela; narząd wymiany gazowej - płuca ,Przyporządkuj nazwy narządów do nazw układów, które budują w ciele człowieka.. padalec, pingwin, stułbia, węgorz, człowiek, nietoperz, kameleon, rekin, jaszczurka żyworódka, salamandra, zaskroniec, kumak, albatros, wieloryb, traszka, czapla, konik morski, gibonNarządy limfatyczne, narządy limfoidalne - u ssaków miejsce powstawania, dojrzewania, uzyskiwania własności odpornościowych i współdziałania komórek układu odpornościowego w celu rozpoznawania antygenów drobnoustrojów chorobotwórczych, komórek nowotworowych lub wszystkich komórek i substancji nierozpoznanych jako własne..

Układ nerwowy, hormonalny, narządy zmysłów Zadanie 1 (2 pkt.)

Wskaż schemat przedstawiający przekrój ciała kręgowca i uzasadnij swój wybórNa schemacie przedstawiono żeński układ rozrodczy.. - dolną- krtaniową.. Pokarmowy Krwionośny Oddechowy Wydalniczy.. Podaj nazwy narządów, w których przebiegają wymienione poniżej procesy.Określ środowisko życia każdego zwierzęcia , korzystając z wyrazów: las, góry, bagna.. Reforma 2019Określ, do których z wymienionych grup należą receptory umożliwiające funkcjonowanie: I - narządów smaku i węchu, II - narządu słuchu i równowagiDecember 2018 2 25 Report.. Ostateczne trawienie białek, cukrów i tłuszczów: B. Wchłanianie wody i soli mineralnych oraz formowanie kału: C. a) Podaj nazwę i numer narządu, w którym dojrzewają komórki jajowe (zachodzi owulacja).. mózg.. Wpisz.. UKŁADY.. Grupę zwierząt, w których ciele nie występuje sztywny szkielet składający się z czaszki i kręgosłupa zbudowanego z kręgów nazywamy A / B. Należą do nich C / D.. ]MAŁOPOLSKI KONKURS BIOLOGICZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Etap szkolny Zadanie 1 [0- 7 pkt] Na rysunkach przedstawiono fragmenty roślin iglastych, które oznaczono literami.Podaj nazwy dwóch widocznych na rysunkach struktur wspólnych dla obu komórek.. Previous page; Next page; 1; 3; 4; 5; 6; 7 ; 8; 9; 10; 11Kwasy tłuszczowe zawarte w tłuszczach roślinnych / zwierzęcych działają korzystnie na organizm, m.in. podnoszą jego odporność i poprawiają pamięć..

A. bezkręgowcamiPodaj nazwy narządów, w których przebiegają wymienione poniżej procesy.

nr .. b) Podaj nazwy i numery narządów, w których dochodzi do implantacji i zapłodnienia.Przyporządkuj wymienione poniżej organizmy do odpowiednich królestw, wpisując ich numery (1-14) .. Rozpoznaj tkanki przedstawione na rysunkach i podaj ich nazwy.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. A. układ oddechowy, układ krwionośny Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 2. układ szkieletowy- czaszka, kręgosłup, .5.. Uwzględnij następujące substancje: glukoza, skrobia, maltoza .Schematy A, B i C przedstawiają położenie wybranych układów narządów na przekrojach poprzecznych różnych organizmów.. Ciało ich zbudowane jest z segmentów, które tworzą głowotułów i .b) Podaj nazwę narządu oznaczonego na rysunku literą Y i określ funkcję, jaką pełni ten narząd w układzie pokarmowym.. - nawilgocone.. [1 pkt.. Poziom glukozy we krwi człowieka podwyższa adrenalina (wydzielana przez rdzeń nadnerczy) i glukagon, który wraz z insuliną, obniżającą poziom glukozy, wydzielany jest przez trzustkę.. Stawonogi tworzą najliczniejszy i najbardziej zróżnicowany typ zwierząt.. Zbudowana z 9 chrząstek, połączonych ze sobą więzadłami i mięśniami.. Układ ruchu, inaczej układ szkieletowy i mięśniowy Układ pokarmowy, inaczej układ trawienny Układ nerwowy Narządy zmysłów Układ dokrewny, inaczej układ wewnątrzwydzielniczy Układ oddechowy Układ moczowo-płciowy Układ krwionośny, inaczej układ krążenia, naczyniowy Układ krwiotwórczy Układ odpornościowy Powłoka wspólna.Wymień układy narządów i składające się na nie narządy znajdujące się w organizmie człowieka..

Do której grupy narządów zaliczyłbyś ( - ł a byś) przedstawione na rysunku narządyZadanie 8.

Avisli Układ pokarmowy- jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube.. Ich aparat gębowy zbudowany jest z wargi górnej, żuwaczek, szczęk oraz wargi dolnej, przekształconej w długi lepki język, błyskawicznie wyrzucany w kierunku ofiary, która przykleja się do lepkiej wydzieliny i trafia między silne żuwaczki.Układ nerwowy i narządy zmysłów Układ powłokowy Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień Kiedy człowiek odczuwa zimno, w jego skórze kurczą się mięśnie przywłosowe, co się przekłada na podniesienie mieszka włosowego i wyprostowanie włosa, objawiające się tzw. gęsią skórką.Układ oddechowy - narządy i funkcje.. Podaj, jaki rodzaj aparatu gębowego ma gatunek owada, którego nazwy nie umieściłaś/eś w tabeli.. Podaj 4 przykłady narządów i układów do których te narządy należą w organizmie człowieka np:serce-układ krwionośny.. Jego zadaniem jest transport tlenu i substancji odżywczech do komórek .Na rysunkach przedstawiono dwa narządy, które biorą udział w wydalaniu z organizmu człowieka zbędnych lub szkodliwych produktów przemiany materii.. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa, do których należy każdy z kręgów oraz uzasadnij, która cecha budowy umożliwiła Ci jego identyfikację.. Mózg, żołądek, płuca, serce, szkielet.. serce.. W oparciu o przedstawioną powyżej informację uzupełnij ukazany obok graficzny schemat, .Zaznacz dwie pary narządów, które są narządami homologicznymi.. nazwa: pęcherzyk żółciowy funkcja: magazynowanie żółciUkład pokarmowy: To system połączonych funkcjonalnie narządów służących zapewnieniu dostarczania organizmowi odpowiedniej ilości wody i składników odżywczych.. Przyporządkuj narządy do układów, do których należą.. Zadanie 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt