Klasyfikacja metod wytwarzania części maszyn

Pobierz

1 25 Części maszyn Przekładnie cierne i cięgnowe - klasyfikacja, charakterystyka,zastosowanie i oznaczanie na rysunkach technicznych.. 1 26 Części maszyn Sprzęgła i hamulce - charakterystyka .Proces odlewania składa się z następujących części: 1.Wykonanie modelu przedmiotu.. Toczenie 6.. Klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie.. Specjalne metody odlewania.. BibliografiaCzęści maszyn to wchodzące w skład maszyn elementy samodzielne lub zespoły, zwykle o charakterze uniwersalnym, (wykorzystywane są w różnych urządzeniach) - co pozwala na ich znormalizowanie .. Technologii maszyn: 1.. Zasady normowania procesu technologicznego.. Specjalne metody .. liny i pasy zaprojektowane i wykonane do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia; .. Aby zapewnić zgodność podczas projektowania oraz produkcji maszyny z obowiązującymi przepisami oraz dyrektywą producent jest zobowiązany do stosowania procedury oceny zgodności.maszyn, wyróżnić można następujące rodzaje technologii1: Technologie formujące- formowanie plastyczne, spiekanie i odlewanie, Technologie kształtujące-skrawanie, ścieranie, erodowanie,Omówiono również podstawy maszynoznawstwa, w tym m.in. klasyfikację maszyn, różne rodzaje energii, jej źródła i zasoby, odnawialne źródła energii, maszyny hydrauliczne, napędy hydrostatyczne i hydrokinetyczne, maszyny cieplne, elektrownie jądrowe, sprężarki, napędy pneumatyczne i pneumatyczno-hydrauliczne, urządzenia chłodnicze, maszyny i środki transportowe oraz automatyzację transportu wewnętrznego.Mechaniczne metody wytwarzania proszków metali ze stanu stałego, ciekłego..

Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn 99.

Proces technologiczny i jego elementy składowe.. Klasyfikacja połączeń nierozłącznych 110.. Frezowanie i struganie 7.. Części maszyn 99.. Planowanie procesu produkcyjnego.. Zasady obliczania, konstruowania oraz rysowania przekladni zgbatych.7.7 Maszyny i narzędzia do wytwarzania części pojazdów samochodowych 339 7.8 Montaż 340 .. 8.9.4 Metody wytwarzania kół zębatych 462 8.9.5 Przekładnie walcowe o zębach prostych 464 8.9.6 Przekładnie walcowe o zębach skośnych i daszkowych 471 .. 9.3.2 Klasyfikacja maszyn hydraulicznych 526MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.. W zależności od średnicy nitów i wielkości produkcji zamykanie nitów odbywa się uderzeniowo lub pneumatycznie albo też naciskowo za pomocą nitownic mechanicznych, hydrualicznych.. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja niekonwencjonalnych metod kształtowania części maszyn.. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.. Moduł II: Kalkulacja kosztów wytwarzania części maszyn i urządzeń.. Cykl produkcyjny i jego optymalizacja.. Charakterystyka procesu odlewania.. Egzamin: MG.44-X-19.06.. 6.Wyjęcie odlewu z formy, czyszczenie, obróbka wykańczająca.Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń rozróżnia techniki oraz metody spajania materiałów, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej8..

Klasyfikacja metod odlewania.

Połączenia nitowe 110.. Szybkie wytwarzanie prototypów i narzędzi.. Proces produkcyjny i jego struktura.. Egzamin: MG.44-SG-20.01.. Odlewnictwo 2.. Systemy zapewnienia jakości produkcji.. (techniczna norma czasu).. metody wytwarzania, zastosowanie w pojazdach samochodowych.. Typizacja procesów technologicznych, przedstawiciel syntetyczny, projektowanie procesów typowych, zasady grupowania .Klasyfikacja technik wytwarzania czeSci maszyn.. Obróbka plastyczna 3.. Podstawowe i pomocnicze procesy logistyczne.. 3.Wykonanie rdzeni, które odwzorowują kształty wewnętrzne przedmiotu.. Obróbka ubytkowa i obróbka przez dodawanie materiału (przyrostowa).. Ostatnia kategoria wytwarzania części to ich nierozerwalne łączenie wykonywane poprzez spawanie, nitowanie, klejenie, zgrzewanie czy lutowanie.Techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń 1.. Metody hybrydowe.. Części maszyn 347 8.1 Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn 347 8.2 Normalizacja części maszyn 348Metody planowania produkcji.. Podstawowe metody obróbki skrawaniem i ich charakterystyka.. Klasyfikacja, rodzaje obr6bki plastycznej.. Klasyfikacja części maszyn:W większości maszyn można wyodrębnić trzy zasadnicze grupy części: połączenia (nity, śruby, kliny, kołki, sworznie) części do przenoszenia ruchu obrotowego (osie, łożyska, sprzęgła) części napędów (koła zębate, koła pasowe, łańcuchy, pasy i inne części przekładni) Normalizacja części maszynEtapy normalizacji to: • klasyfikacja, czyli grupowanie według podobieństwa cech charakterystycznych dla produktu, • unifikacja, czyli ujednolicanie cech konstrukcyjnych i wymiarowych części maszyn w celu umożliwienia ich zamienności, • typizacja, czyli ujednolicenie konstrukcji w celu uproszczenia produkcji (i obniżenia kosztów) oraz ułatwienia eksploatacji.Kwalifikacja: M.44..

... Dokładność obróbki części maszyn.

Klejenie, spawanie i zgrzewanie metali 5.. Wskaźniki oceny procesów.. Zasady ustalania części obrabianych (klasyfikacja powierzchni ustalających, wybórprzebiegu produkcji Kwalifikacja M.42.2 Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych Kwalifikacja M.12.2 Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Kwalifikacja M.20.1 Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej Kwalifikacja M.20.2 Wykonywanie elementów maszyn,Techniki wytwarzania 7.1 Klasyfikacja technik wytwarzania 7.2 Odlewanie 7.2.1 Wiadomości wstępne 7.2.2 Klasyfikacja metod odlewania 7.2.3 Proces odlewania 7.2.4 Specjalne metody odlewania 7.3 Obróbka plastyczna 7.3.1 Klasyfikacja i rodzaje obróbki plastycznej 7.3.2 Kucie 7.3.3 Walcowanie 7.3.4 Tłoczenie 7.3.5 Ciągnienie 7.4 Prace ślusarskiePołączenia części maszyn - rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych.. Typy i odmiany organizacji produkcji.. Części maszyn, klasyfikacja i normalizacja.. KSZTAŁTOWANIE CZĘŚCI MASZYN PRZEZ USUWANIE MATERIAŁU 1.. Kontrola parametrów jakościowych w procesie wytwarzania części maszyn i urządzeń oraz elementy systemu kontroli parametrów jakościowych procesów wytwarzania.. Gwintowanie i szlifowanie 8. .. dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń; ..

Klasyfikacja części i klasyfikatory.

5.Zalewanie formy ciekły metalem.. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń opisuje techniki i metody: odlewania, obróbki plastycznej, skrawania, spiekania proszków, przetwórstwa tworzyw sztucznych, innowacyjne3.. Części maszyn to elementy składowe maszyn.. 4.Montaż formy.. Zasady konstruowania i obliczania wytrzymałości części maszyn 102.. 1 24 Części maszyn Przekładnie zębate - klasyfikacja, materiały, metody wytwarzania, oznaczanie na rysunkach technicznych i zastosowanie w pojazdach samochodowych.. 2.Wykonanie elementów formy odlewniczej.. Mogą być one samodzielne lub występować w zespołach, zwykle o charakterze uniwersalnym.. 4.1 23 Części maszyn Łożyska - klasyfikacja, materiały, dobór i obliczanie oraz oznaczanie na rysunkach technicznych.. Słuchacz realizuje w trakcie nauki podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, a w szczególności: stosowania programów do .7.2.2 Klasyfikacja metod odlewania 311 7.2.3 Proces odlewania 311 .. 7.9 Przepisy bhp podczas wytwarzania części maszyn 345 7.10 Sprawdzenie wiadomości 346 8.. W zależności od metody spajania łączenie elementów odbywa .1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, 2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, 3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, 4) naprawiania i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.2.. Połączenia nierozłączne 110.. Kurs: Organizacja procesów produkcji.. Projektowanie procesów technologicznych podstawowych klas części maszyn.. Zasady określania naddatków obróbkowych.. Ta cecha pozwala na wykorzystanie części maszyn uniwersalnych w urządzeniach różnego typu.Poza tym masz do czynienia z odlewaniem, z obróbką cieplną, powierzchniową, a nawet z wytwarzaniem produktów na podstawie tworzyw sztucznych.. Połączenia spawane 116..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt