Charakterystyka prądowo napięciowa wnioski

Pobierz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.. Wnioski: Elektrotechnika laboratorium 11 III.3.. Zmontować układ pomiarowy a) dla kierunku zaporowego.Badanie ogniw fotowoltaicznych ikołaj ordowski1, aciej abłoński 2, Kamil Bartosiewicz3, arosław ybusiński 4 1Gimnazjum nr 77 im.Ignacego Domeyki w Warszawie, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa 2 im.. Dla elementów nieliniowych wprowadza się pojęcie rezystancji statycznej R i dynamicznej r. Rezystancją statyczną w danym punkcie P charakterystyki prądowo-napięciowej nazywamy stosunek wartości napięcia do wartości natężenia prądu w tym punkcie k tgα I U R = = S ×Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika i żarówki Strona 2 2.. Elektroluminescencja diod półprzewodnikowych polega na wytworzeniu światła, które powstaje pod wpływem zewnętrznej polaryzacji elektrycznej, dzięki której w obszarze złącza p - n .Słownik CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO- -NAPIĘCIOWA co to znaczy?. Wyniki zapisać w postaci danych oraz wykresu.Charakterystyka stanu jałowego transformatora jednofazowego.. - rezystor o zmiennym oporze, - odbiornik (opornik lub żarówka), którego charakterystyka prądowo - napięciowa jest wyznaczana.. Można też wykonać charakterystykę prądowo-napięciową każdego odbiornika osobno (trzy wykresyWyznaczanie charakterystyk prądowo - napięciowych wybranych elementów półprzewodnikowych Pełne sprawozdanie..

Zdjąć charakterystyki prądowo napięciowe badanych elementów.

Cel ćwiczenia.. Do punktu min 0.7 prąd powinien być bardzo mały po przekroczeniu granicy powinien gwałtownie rosnąć.Charakterystyka prądowo - napięciowa obwodu bramki.. Przyrost ten zachodzi liniowo a jego zakres zwany jest zakresem wyładowań anormalnych (F-G).Dla klasycznej żarówki nie jest prawdą, że natężenie płynącego przez nią prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia (tj. charakterystyka prądowo-napięciowa żarówki nie jest liniowa), ponieważ w wyniku przepływu prądu elektrycznego włókno żarówki się nagrzewa, a tym samym rośnie jej opór elektryczny.. 2.Charakterystykę prądowo-napięciową (zależność prądu od napięcia) idealnego i rzeczywistego źródła napięciowego przedstawia rysunek.. W przypadku gdy temperatura włókna stanie się .Charakterystyka prądowo-napięciowa typowej diody uniwersalnej.. Poni żej znajduje si ę przykładowa tabela pomiarowa.. włączona cewka prądowa watomierza W oraz amperomierz elektromagnetyczny A. Woltomierz elektromagnetyczny V i cewka napięciowa watomierza połączone są z zaciskami wyjściowymi autotransformatora Atr za pomocą wyłącznika dwubiegunowego W1.. Fizyka.. Szkoła ponadpodstawowa.. Treść ćwiczenia..

Przykładowa charakterystyka napięciowo-prądowa diody stabilizacyjnej.

Kacper Tuszyński.. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia dioda zachowuje się tak jak "zwykła dioda", tzn. spadek napięcia na niej jest niewielki i wynosi ok. 0.6÷0.7V.Charakterystyka prądowo napięciowa triaka Istnieją następujące metody włączania triaka: 1.. Fragment programu z elementami daq i flat sequence [Opracowanie własne] Była to jedynie podstawa programu.. Dodatni prądowy impuls bramkowy I G >0 powoduje wzrost współczynników wzmocnienia do wartościW związku z tym można określić cztery rodziny statycznych charakterystyk prądowo-napięciowych.. Udostępnij Wprowadzenie.. Diody te mają silnie domieszkowane złącze p-n. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych przyrządów pomiarowych i przekaźników.. Otwórz "walizkę" zawierającą zestaw pomiarowy oraz elementy obwodów elektrycznych.Żeby wyrywać charakterystykę prądowo-napięciowa to na osi X będziesz miał prąd który płynie a na osi Y będziesz miał napiecie.. źródło prądu prąd stały siła elektromotoryczna charakterystyka napięciowo-prądowa obwody elektryczne.. Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n umożliwia wyznaczenie bariery potencjału V 0 w tym złączu.. Funkcja U FG = f (I FG) jest nazywana również charakterystyką przełączania lub wyzwalania prądem bramki..

Zastosowanie ...Wyznaczanie charakterystyki zewnętrznej i prądowo - napięciowej świetlówki.

Przeczytaj.. Badanie przekładnika prądowego.. Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki statycznej tyrystorów metodą "punkt po punkcie".. Na rysunku .Diody tunelowe są to diody, których charakterystyka prądowo-napięciowa przy polaryzacji w kierunku przewodzenia ma odcinek o ujemnej rezystancji dynamicznej (rys. 4.9).. Widmowe charakterystyki fotodiody krzemowej oraz germanowej.. tanisława taszica, ul.Nowowiejska 37A, 02-010 WarszawaRys.7.. Na wykresie zaznaczono obszary, w których dioda znajduje się w stanie przebicia (breakdown), jest spolaryzowana w kierunku zaporowym (reverse) oraz przewodzenia (forward).Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowej opisuje równanie wykładnicze: 0 (kT 1) qU I Ie ( 1 ) gdzie: Io - natężenie prądu nasycenia (prądu wstecznego), q - ładunek elektronu (1.6 10-19 C ), k - stała Boltzmana (1.38 10-23 J/K ), T - temperatura bezwzględna.Rys.. Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.. Skorygować połączenia tak aby odpowiadały ściśle przedstawionym na schematach.. Słownik poprzez obiekt obwodu elektrycznego od napięcia (różnicy potencjałów.. Zbuduj układ pomiarowy pokazany na poniższym rysunku..

Zaleca się wykonanie jednej (wspólnej) charakterystyki prądowo-napięciowej dla opornika, żarówki i diody.

Strona 2 Przebieg doświadczenia 1.. Zmieniaj ąc napi ęcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczycie-la (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli.. Podłącz laptop za pomocą zasilacza z siecią.. Charakterystykę napięciowo-prądowa diody stabilizacyjnej przedstawiono na Rys. 5.. Charakterystyka prądowo-napięciowa anomalnego wyładowania jarzeniowego Istnieje możliwość zwiększenia natężenia prądu wyładowania przez zwiększenie ciśnienia gazu (zwiększenie koncentracji) lub napięcia zasilającego.. Można to zrobić ekstrapolując prostoliniową część Następnie przystąpiono do przygotowania całego programu do wyznaczania charakterystyki diody.którego charakterystyka prądowo-napięciowa nie jest linią prostą.. 2019/2020Dla każdej z otrzymanych diod określić wstępne charakterystyki prądowo napięciowe w zakresie napięć jak w punkcie 2.. Biorąc pod uwagę proces załączania tranzystora, jedną z jego najważniejszych charakterystyk staje się charakterystyka prądowo - napięciowa obwodu bramki.. Dla nauczyciela .DOŚWIADCZENIE 7: BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH 2.. Film samouczek.. Definicja Napięciowa Prądowo Charakterystyka znaczenie.Przykładowa charakterystyka prądowo- napięciowa diody półprzewodnikowej.. Tabela 1Rys.5 Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa modułu ogniw fotowoltaicznych z zaznaczonym punktem maksymalnej mocy PMM e) Na podstawie pomiarów I oraz U przedstawionych w tabeli, obliczyć moc P, wydzieloną na rezystancji obciążenia R: P = I ⋅ U (3)Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika i żarówki.. Gdy U A2 >U A1 wówczas struktura p 1-n 1-p 2-n 2 pracuje jak klasyczny tyrystor.. W takich złączach warstwa zaporowa jest bardzo cienka (ok. 10 nm); natężenie pola elektrycznego w niej jest bardzo duże.Charakterystyki prądowo - napięciowe fotodiody germanowej.. Zanotować dane katalogowe badanego tyrystora.. Które przedstawione zostały na poniższych rysunkach: 1) Charakterystyka wyjściowa tranzystora, przedstawiająca zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE i .Uproszczona struktura blokowa, oraz charakterystyka prądowo-napięciowa: Triak posiada charakterystykę prądowo-naopięciową, która jest symetryczna względem początku układu.. Sprawdź się.. Przebieg doświadczenia 1.. Efekt załączania triaka przy dodatnim jak i ujemnym napięciu anodowym otrzymano poprzez wprowadzenie dodatkowejWnioski; Literatura; Na rysunku 2 przedstawiono początkową część programu opisaną wcześniej.. Wyznaczanie charakterystyki pr ądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3.. Uniwersytet..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt