Kryteria oceny rozprawki maturalnej 2023

Są one określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminuKryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym oceniana będzie w następujących kryteriach: 1.. Informatory dostępne na stronie CKE zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych; opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów; zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami;Informacja dyrektora Centr a lnej Kom…

Regulamin | Kontakt